Sözcük Türleri Karma Test 2

Gülsün neden cihan bana, ben yalnız ağlayayım?
Yükselmek asumana ve gülmek ne tatlı şey!
1. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İstek kipi ile çekimlenmiş eylem
B) Yönelme durum eki almış zamir
C) Soru zarfı
D) Niteleme sıfatı
E) Farklı türde eylemsiler

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin türü ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman (ilgeç)
B) Sarışın bir kurda benziyordu (belgisiz önad)
C) Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. (işaret adılı)
D) Ne kadar yalnızız şu akşam vakti (isim)
E) Durdu boyun büküp sabah namazına. (zaman belirteci)

Bir bizim ovaların baharları böyledir
Işığında şahin olup uçasın gelir
3. "Bir" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yukarıda verilen dizedeki göreviyle kullanılmıştır?
A) Yedi yaşında bir kızım,
     Büyümez ölü çocuklar
B) Elverir ki bir gün bana derinden,
     Ta derinden bir gün bana "Gel" desin.
C) Onun başına gelecekleri bir ben biliyorum
     Çünkü inandım onun bütün inandıklarına
D) Yolumun karanlığa karışan noktasında,
     Sanki beni bekleyen, bir hayal görüyorum.
E) İçimde ikinci bir insan gibidir
     Seni sevmek saadeti

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türü bakımından farklıdır?
A) Gezerek sessiz adımlarla nefessiz kumda
    Geçirirdim bu hararetli yaz akşamlarını;
B) Artık donuk bir cam var mavi gökler yerinde
    Güneşi benden çalan o sıcak bakışlardır
C) Yalnız senin tatlı esen havanda
     Kendi milli gururumu sezerim.
D) Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
     Gezersin kırk asırlık bir mabedin içini
E) Nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
    Güzel, rahat günlere inanıyordu

Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle
Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle
5. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Birden fazla sıfat
B) İsim-fiil
C) Edat
D) Belirtili isim tamlaması
E) Nicelik zarfı

Gurbette duyduğum sonu gelmez hüzünleri,
Yaprakların döküldüğü hicranlı günleri,
Andım birer birer, acıdım kendi halime
Aksetti bir dakika uzaktan hayalime
6. Bu dizelerde kaç çekimli eylem vardır?
A) 1    B) 2    C) 3    D)4     E) 5

Rüya gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle,
Her anını, her rengini, her şiirini hazdan,
Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle!
Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan
7. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz sıfat
B) Niteleme sıfatı
C) Türemiş sıfat
D) Asıl sayı sıfatı
E) İşaret sıfatı


8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir zaman zarfı kullanılmamıştır?
A) Dün bir şal gibi dolandı boynuma
    Bozkır ortasında renkler kuşağı
B) Akşam, bir dua gibi derin, içli bir akşam
     Kalbimi dolduracak ellerimi uzatsam
C) Çakanlar bilir ki bu boş tabutu
     Yarın kendileri dolduracaklar
D) Benim de bir dileğim var elbet,
     Güneşin çıkmasını beklemeyelim şimdi!
E) Çocuğum bol bol masal dinle
     Henüz inanırken.

Şakağımda annemin sıcak dizi,
Kulağımda falcı kadının sözü,
9. Bu dizelerde kaç iyelik eki vardır?
A) 2    B) 3    C) 4    D) 5     E) 6

Uyuşamayız, yollarımız ayrı;
Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;
Senin yiyeceğin, kalaylı kapta;
Benimki aslan ağzında;
Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik.
10. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İlgi zamiri
B) Tamlayanı kişi zamiri olan isim tamlaması
C) Kurallı birleşik eylem
D) Sıfat tamlaması
E) Tamlananı sıfat almış isim tamlaması

Açılan kapılardan fırlar dışarı
Günlük meselesi insanlığın
11. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yer yön zarfı
B) Çekimli eylem
C) Belirtili isim tamlaması
D) Geçişli eylem
E) Türemiş sıfat

12. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde edat kullanılmamıştır?
A) Açtım, yorgundum ama uykum yoktu.
     Güneşler hâlâ sağımda solumda
B) Ve susar bir insan gibi hüzünle,
     Taşlar, bulutlar, ışıklar, fikirler
C) Çekilirken gece batıya doğru,
     Konmuş da bir çatıya karga ruhu
D) Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum.
     Volkan söner, lakin benim alevlerim eksilmez
E) İki şey var ancak ölümle unutulur
     Anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü


13. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmamıştır?
A) Hiçbiri ona ait değil,
Fakat ne hazin isimleri var
B) Kimi hayata doymuş göründü,
Bazıları zamana uydular
C) Açılan yolcuların hepsi hissetmişti ki
Bugün de erişilmez o diyara, yarın da
D) Üsküdar'ı bilmezdim önceleri
Burada ısınıverdi kanım
E) Biri bir koca görür rüyasında:
Yüz lira maaşlı kibar bir adam.


Köpükten omuzları birbirine dayanmış,
Yüksek, mağrur başları akşam rengiyle yanmış,
Sahile koşuyorlar bak deniz sarhoşları
Bazen yırtık yelkenli bir sandala çarparak
Bazen ufkun kıpkızıl şarabına taparak
Gitgide coşuyorlar bak deniz sarhoşları
14. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla sıfatla nitelenmiş isim
B) Ek eylem 
C) Birden fazla türemiş sıfat
D) Tamlananı sıfat almış bir isim tamlaması
E) Hem iyelik hem durum eki almış bir isim

(I) Nasıl yaşadığından, (II) ne içip yediğinden
Çıngırak seslerinin dağlara dediğinden
Anlattı uzun uzun
Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun
(III) Nadir duyabildiği (IV) taze bir heyecanla
Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla
Bingöl yaylalarının (V) mavi dumanlarına
Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına
15. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükler türleri bakımından eşleştirilse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

16. Aşağıdakilerin hangisinde "yalnız" sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır?
A) Köşeleri dönerken peşime takıl der de
     Seni yalnız bırakır bir meydandan geçer de 

B) Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık
    Yalnız, arabacının dudağında bir ıslık
C) Kim okur kim dinler Siham-ı Kaza'yı
     Yalnız alıp verilir bir selam kalmıştır
D) Yalnız ben duyuyordum sirenleri
     Kirke, bilge tanrıça, selam sana!
E) O, yalnız ayna satardı
     Ve bir gün aynalı çarşıda öldü

Zil çalacak... Sizler derslere gireceksiniz bir bir.
Zil çalacak, ziller çalacak benim için,
Duyacağım, evlerden, kırlardan, denizlerden;
Tâ içimden birisi gidecek ardınızdan uça ese...
Ama ben, ben artık gidemeyeceğim.
17. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Zarf-fiil
B) Yeterlik fiili
C) Belgisiz zamir
D) Zaman zarfı 

E) Birden fazla edat

18. Aşağıdakilerin hangisinde "nasıl" sözcüğü diğerlerinden farklı bir türde kullanılmıştır?

A) Rönesans çıkacak vapurdan
    Bakalım, nasıl şey Rönesans?
B) Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar.
     "Medeniyyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
C) Yanan bir kağıtta nasıl bir satır
     Kaybolursa, akşam onu karartır.
D) Bizim avludan mı kalkacak cenazem?
     Nasıl indireceksiniz beni üçüncü kattan?
E) Nasıl renk renk açarsa kır çiçekleri
     Kayanın dibinden patlarsa kaynak

Yazma eyleminin kimi durumlarda insana acı çektiren bir yanı vardır. Söz gelimi hayatta en sevdiği insanı kaybetmiş birini betimlerken sanki bir suçluluk duygusu uyanır içinizde. Betimlediğiniz insanın gözyaşlarına boğulmuş hâli ister istemez sarsar sizi. Hiç yaşamadığınız bir acıyı, yalnızca yazarak hayata imza atmış olursunuz.
19. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belgisiz zamir
B) Edat
C) Asıl sayı sıfatı
D) Durum zarfı
E) Belgisiz Sıfat

Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum,
Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum,
Kaderleri bana benzeyen,
Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları
Geniş ovalarda kaybolur kokuları...
Yurdumun sevgili ve adsız çiçekleri
Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni,
Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni.

20. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem
B) Tamlayanı sıfat almış isim tamlaması
C) Emir kipiyle çekimlenmiş birden fazla eylem
D) Birleşik zamanla çekimlenmiş eylem
E) Tamlayanı birden fazla sözcükten oluşan isim tamlaması

👉 Bu testteki soruların ayrıntılı çözümü için tıklayınız.

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

Cevaplar

1.E  2.E  3.C  4.C  5.A  6.C  7.D  8.B  9.D  10.E  11.D  12.A  13.D  14.B  15.B  16.A  17.E  18.A  19.C  20.B

İlgili Sayfalar


Dil Bilgisi Konuları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.