Fiilimsi Konu Testi 1 Çözümlü

"Telgrafın tellerini kurşunlamalı"
Öyle değildi bu türkü bilirim
Bir de içime
Her istasyonda duran sonra tekrar yürüyen
Bir posta katarı gibi simsiyah dumanlar dökerek
Bazen gelmesi beklenen bazen ansızın çıkagelen
Haberler bilirim, mektuplar bilirim.
1. Bu dizelerde kaç eylemsi vardır?
A) 4    B) 5    C) 6    D) 7     E) 8


Çözümü

Dizelerdeki eylemsiler: duran, yürüyen, dökerek, gelmesi, beklenen, çıkagelen.
Cevap C

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi kullanılmamıştır?
A) Ölmüş o, ayrı düşmüş sürüden,
     Ayakları dışarıda örtüden.
B) Ölmüş herkes gibi ölen insan,
     Yalnız ayaklar kalmış yaşayan
C) Ardından ölüme düşen başın
     İki kardeş bakakalmış şaşkın
D) Burada ansızın susup kalmış,
     Koyunları başıboş bırakmış
E) Der ki, bu ayakları görenler
     Başım değilmiş düşünen meğer


Çözümü

B şıkkında "ölen" ve "yaşayan"
C şıkkında "düşen"
D şıkkında "susup"
E şıkkında "görenler" ve "düşünen"
A şıkkındaki "düşmüş" ise çekimli eylemdir.
Cevap A

Her iyi öykü, kendinden sonrakilere aşmaları gereken bir çıta bırakır. Bu nedenle bir yazar, kendinden önce yapılan yolculukları hesaba katmadan yola çıkma yanlışına düşmemelidir. Böyle yaparsa hedefine asla ulaşamaz.
3. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Birleşik zamanlı eyleme
B) Üç farklı türde eylemsiye
C) Yeterlik eyleminin olumsuzuna
D) Birden fazla sıfat tamlamasına
E) Basit cümleye


Çözümü

Birleşik zamanlı eyleme — "yaparsa"
Üç farklı türde eylemsiye — "aşma", "yapılan", "katmadan"
Yeterlik eyleminin olumsuzuna — "ulaşamaz (ulaşabilir)"
Birden fazla sıfat tamlamasına — "Her iyi öykü", "... gereken bir çıta", "... yapılan yolculukları",
Parçada basit cümleye örnek yok.

Cevap E

4. Aşağıdaki dizelerden hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır? 
A) Ey bulutları uçuşan gök,
     Kokusunu duyduğum bahar
B) Kabrime çiçek getirenlere gülerim
    Gafil kişilermiş şu insanlar vesselam
C) Beni saran şey suyun akışıdır
     Yemiş yüklü dalların sarkışıdır
D) Su yüzü görmeyen yavrumuz
     Geleneklere uygun yıkandı
E) Canım kurban şiirin gerçeğine, hasına
     İçerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum


Çözümü

Kabrime çiçek getirenlere gülerim (getiren kişilere)
Cevap B

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir eylemsi kullanılmıştır?
A) Çocuğum şarkı söyle sokaklarda
     Sesin güzelliğini kaybetmeden
B) O düşünür, düşündükçe doyar,
     Ben düşünürüm, düşündükçe acıkırım
C) O aşık kadınları, levent erkekleri nerede?
     Sahiden yaşayıp göçtüler mi kim bilir?
D) Senin dünyana yürüyünce aydınlık
     Ben belki çoktan gitmiş olacağım
E) Belki alnında kanlı bir sargı vardır ki
     Kuzeyde aldığın yarayı saklamaktadır


Çözümü

A şıkkında — "kaybetmeden" zarf-fiil
B şıkkında — "düşündükçe" zarf-fiil
C şıkkında — "yaşayıp" zarf-fiil
D şıkkında — "yürüyünce" zarf-fiil
E şıkkında "aldığın" sözcüğü ise sıfat-fiildir.
Cevap E

6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi kullanılmamıştır?
A) Bu güler yüzlü adam ben değilim;
    Yalandır kaygısız olduğum yalan
B) Omuzlanınca tabutun
     İlk defa kurtuldu ayakların topraktan
C) Parmaklığa dayamış başını Nafiz
     Bekliyor karısını orta koğuşta
D) Ayakkabıları dizerdik kardeşimle
     Hırsızlar gibi taşlığa inip
E) Anasının alın teri döktüğü bostana
     Korkuluk da olamaz artık


Çözümü

A şıkkında — "güler" sıfat-fiil
B şıkkında — "omuzlanınca" zarf-fiil
D şıkkında — "inip" zarf-fiil
E şıkkında — "döktüğü" sıfat-fiil
C şıkkında "dayamış" çekimli eylemdir.
Cevap C

7. Aşağıdakilerin hangisinde eylemsi ya da eylemsi grubu özne olarak kullanılmıştır?
A) Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
B) Tek başına ve bağıntısız yaşadığımızı sanmaktı belki de en büyük hatamız.
C) Denize karşı oturmayı çok severdi.
D) Bana geldiğinde çok bitkin bir haldeydi.
E) Onun, bunu söyleyebileceğine inanmıyorum.


Çözümü

Çalışmak ayıp mı(dır) / Yük taşımak günah mı(dır)
Cevap A

8. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde sıfat-fiil adlaşmamıştır?
A) Doğruyu söyleyenin bir ayağı üzengide gerek.
B) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
C) Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.
D) Kadı anlatana göre fetva verir
E) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.


Çözümü

A şıkkında — "Doğruyu söyleyen (kişinin)..."
B şıkkında — "Tekkeyi bekleyen (derviş)..."
C şıkkında — "Danışan (kişi) dağı aşmış..."
D şıkkında — "Kadı anlatan (kişiye)..."
E şıkkında "Kaz gelen / yer..."

Cevap E

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "fiilimsi grubu" zarf olarak kullanılmamıştır?
A) Dün yolda rastladım
    Sevindi beni görünce 

B) Siz geniş zamanlar umuyordunuz
    Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek 

C) Gam dağlarına çıkıp naralar atmalıyım.
     İçimde, kanayan bir mahşer var
D) Sen raksına dalarken için titrer derinden
    Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin
E) Neler düşünmedik beraberce  
     Burnumuzun dibindekini görmeden

Çözümü

A şıkkında — "beni görünce"
C şıkkında — " gam dağlarına çıkıp"
D şıkkında — "Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin raksına dalarken"
E şıkkında — "Burnumuzun dibindekini görmeden"
Cevap B

10. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir eylemsi kullanılmıştır?
A) Baktı köylü Mustafa, baktı korkmadan.
B) Seni görmeden gidiyorum yine.
C) Bu konuşmadan ben hiçbir şey anlamadım.
D) Son sözlerimi yazmadan kapanacak gözlerim.
E) İlk yıldızlar karanlık basmadan doğar.

Çözümü

A şıkkında — "korkmadan
B şıkkında — "görmeden
D şıkkında — "yazmadan" ve 
E şıkkındaki "basmadan" sözcükleri zarf-fiildir.
C şıkkındaki "konuşmadan" ise isim-fiilin ayrılma durum eki almış halidir.
Cevap C

karanlık geceleri sevemem
bir zindan örtülür sanki üstüme
ne güllerin açılışını görürüm
ne çocukların gözlerindeki mavi gülüşü
ıslak kıyıya dizilse bile yıldızlar
11. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağlaç
B) Edat
C) Farklı türde eylemsiler
D) Yeterlilik eylemi
E) Geçişli eylem

Çözümü

Bağlaç — "ne...ne" bağlacı
Edat — "sanki"
Yeterlilik eylemi — "sevemem-sevebilirim"
Geçişli eylem — "sevemem" eylemi nesne alabilen bir eylemdir.
Dizelerde sadece isim-fiile örnek var.
Cevap C

12. Aşağıdakilerin hangisinde İsim-fiil grubu isim tamlamasında tamlayan olarak kullanılmıştır?
A) Yolcuları hava alanına götürmek benim işim değildi.
B) Kitap okumayı alışkanlık haline getirmeliyiz.
C) Uzun bir ayrılıktan sonra sılaya dönüş bizim için çok zor oldu.
D) Denize karşı çay içmenin zevki başkaymış.
E) Merkezin hizmete açılışı yine ertelendi.

Çözümü

Denize karşı çay içme-nin / zevki...
Cevap D

13. Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir eylemsi kullanılmıştır?
A) Eli öpülesi bir kadındır, benim annem.
B) O, ağaçların yapraklarını hiç dökmediği bir ülkedir.
C) Burada yaptıklarını kimse bilmiyor.
D) Müzik başladığında bütün salon sessizliğe gömüldü.
E) Babasının öldüğünü henüz bilmiyor.

Çözümü

A şıkkında — "öpülesi"
B şıkkında — "dökmediği"
C şıkkında — "yaptıklarını" ve
E şıkkındaki "öldüğünü" sözcükleri sıfat-fiildir.
D şıkkındaki "başladığında" sözcüğü ise zarf-fiildir.
Cevap D

14. Aşağıdakilerin hangisinde bir fiilimsi grubu zarf tümleci görevindedir?
A) Bir işe başlamak bitirmenin yarısıdır.
B) Görünen köy kılavuz istemez.
C) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
D) Aslan yattığı yerden belli olur.
E) Allah uçamayan kuşa alçacık dal verir.

Çözümü

Araba devrilince yol gösteren çok olur.
"Araba devrilince" zarf-fiil grubudur ve bu cümlede zarf tümleci görevindedir.
Cevap C

15. Aşağıdakilerin hangisinde bir "sıfat-fiil grubu" isim tamlamasında tamlayanın sıfatı olarak kullanılmıştır?
A) Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz.
B) Serçeden korkan darı ekmez.
C) Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.
D) Gönül ummadığı yere küser.
E) Katranı kaynatsan olmaz ki şeker, cinsini sevdiğim cinsine çeker.

Çözümü

Harman döven öküzün / ağzı...
Cevap C

Sayfanın orijinal hali için tıklayınız.

İlgili Sayfalar

Eylemsiler (Fiilimsiler)
Fiilimsi Grupları 

Eylem Çekim Ekleri 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.