Zamir Konu Testi 1 Çözümlü

(I) Bu dili daha hızlı, daha iyi nasıl öğrenirim diye düşündü ve önce düzenli olarak Ulus gazetesi almaya başladı. (II) Birkaç ay sonra da daktilo kursuna yazıldı. (III) Birçok şey gibi daktilo öğrenmesinin de (IV) bir gün gelip (V) ona ekmek parası kazandıracağını bilmiyordu.
1. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I       B) II       C) III       D) IV       E) V


Çözümü


I. Bu (dili) — işaret sıfatı
II. Birkaç (ay) — belgisiz sıfat
III. Birçok (şey) — belgisiz sıfat
IV. Bir (gün) — belgisiz sıfat
V. ona — kişi zamiri
Cevap E


Taksici milletinin başına ne geleceği belli olmaz. Bizim iş pis. Sabahları dört gibi arabayı şoförden almak için evden çıkmadan bebeleri öperim. Mışıl mışıl uyurlar. Hatun, kapı ağzından sevgi dolu gözlerle bakar. Belki de çocuklara düşkünlüğüme seviniyordur. Bilmez tabii, çıkarken "Allah'ım," derim içimden "Yarın da burada olmamı nasip eyle!"
2. Parçada örneği olmayan zamir (adıl) türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşaret zamiri
B) Soru zamiri
C) Kişi zamiri
D) Belgisiz zamir
E) İyelik zamiri


Çözümü

İşaret zamiri — burada
Soru zamiri — ne (geleceği belli olmaz...)
Kişi zamiri — bizim
Belgisiz zamir — örnek yok
İyelik zamiri alan sözcükler— başına, ağzından, düşkünlüğüme, içimden, olmamı

Cevap D

Çocuğu çok dövmüşler. (I) O da bildiği adların (II) hepsiyle bir olmuş. Çukurova’da Komünist Partisi kurmuş. (III) Ben de o kurucular arasındaydım. Bir sabah jandarmalar geldiler. Şangır şungur, ellerinde kelepçeler, (IV) birini bana taktılar. Savcıya, sorgu yargıcına götürdüler, (V) oradan da doğru hapishaneye. Kadirli Hapishanesinde on beş gün kaldım.
3. Parçadaki numaralanmış zamirler türleri bakımında eşleştirilse hangisi dışarıda kalır? 

A) I       B)II       C) III       D) IV       E) V

Çözümü

I.O — kişi zamiri
III. Ben — kişi zamiri
II. hepsi — belgisiz zamir
IV. birini — belgisiz zamir
V. oradan — işaret zamiri
Cevap E


Bu romanın alegorisi, beş aşağı beş yukarı insanlığın yaşamıdır. İnsanoğlu, anasını, yükünü, yüzyıllardan beri öyle taşımıştır. Adını Ortadirek koymam da bundan. Yaşamın ortadireği yaşamın direncidir. Geçen gün Norveç’ten bir yazar geldi, benimle konuşmak için. "Bütün romanlarınızda istediğiniz nedir?" dedi. Saniyesinde söyledim, bir tek sözcükle: "Direnç" dedim. Ortadirek insanlığın direncidir. İnsan gücüdür. Yılmayan insan. O korkunç salgınlardan, kırımlardan, yokluklardan, açlıklardan buraya kadar insanlığı getiren, insan direncidir; benim hayran kaldığım, destanını yazmak istediğim odur. Onun alegorisidir Ortadirek.
4. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) 
Ayrılma durum eki almış işaret zamiri 
B) Belirtme durum eki almış belgisiz zamir 
C) Yönelme durum eki almış işaret zamiri
D) Tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlaması
E) Ek eylem almış bir soru zamiri


Çözümü

Ayrılma durum eki almış işaret zamiri — bundan
Belirtme durum eki almış belgisiz zamir — örneği yok
Yönelme durum eki almış işaret zamiri — buraya
Tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlaması — onun alegorisi
Ek eylem almış bir soru zamiri — nedir

Cevap B

Görüyorsun işte küçük adamları
Köhnemiş silahlarıyla saldıran sana
Kimi tutsak düşmüş kendi dünyasına
Kimisi düpedüz halk düşmanı
Diren öyleyse, diren, yılma
Yürüt daha bir inatla kavganı
5. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Dönüşlülük zamiri
B) Tamlayanı zamir olan isim tamlaması
C) Yönelme eki almış kişi zamiri
D) Belgisiz zamir
E) Soru zamiri

Çözümü

Dönüşlülük zamiri — kendi
Tamlayanı zamir olan isim tamlaması — kendi dünyası
Yönelme eki almış kişi zamiri — sana
Belgisiz zamir — kimi, kimisi
Dizelerde soru zamirine örnek yok.
Cevap E


Birkaç gün sonra mahalledeki diğer arkadaşlarla da tanıştırdım Cezmi'yi. Herkesin ilk etapta kanı kaynadı. Ama ne zaman ki onunla deneme amaçlı kendi aramızda ufak çaplı bir maç yaptık. İşte o zaman Cezmi oldu, Sokrates Cezmi. Bizim takım diğer takımı, Cezmi'nin attığı, ikisi frikikten beş golle hallaç pamuğu gibi dağıttı.
6. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İlgi zamiri
B) Belgisiz zamir
C) Kişi zamiri
D) Dönüşlülük zamiri
E) İyelik zamiri


Çözümü

Belgisiz zamir — herkes
Kişi zamiri — bizim
Dönüşlülük zamiri — kendi
İyelik zamiri alan sözcükler— (herkesin) kanı, (kendi) aramız...
Dizelerde ilgi zamirine örnek yok.
Cevap A


Sakın bir söz söyleme... Yüzüme bakma sakın!
Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın,
Anan bile okşarsa benim bağrım kan olur
7. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
B) Bulunma durum eki almış kişi zamiri
C) Soru zamiri 

D) Birleşik zamanlı eylem
E) Tamlayanı kişi zamiri olan isim tamlaması


Çözümü

Tamlayanı düşmüş isim tamlaması — (benim) yüzüm, (senin) sesin...
Soru zamiri — kim
Birleşik zamanlı eylem — okşarsa (geniş zamanın şartı)
Tamlayanı kişi zamiri olan isim tamlaması — benim bağrım
Dizelerde bulunma durum eki almış kişi zamirine örnek yok.
Cevap B


Nedir bu benim çilem
Hesap bilmem
Muhasebede memurum
En sevdiğim yemek imambayıldı
Dokunur
Bir kız tanırım çilli
Ben onu severim
O beni sevmez
8. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Öznesi kişi zamiri olan fiil cümlesi
B) Birleşik sözcük
C) Hem iyelik hem durum eki almış sözcük

D) Belirtme eki almış birden fazla zamir
E) Ek eylem almış soru zamiri


Çözümü

Öznesi kişi zamiri olan fiil cümlesi — "Ben onu severim."
Birleşik sözcük — imambayıldı
Belirtme eki almış birden fazla zamir — onu, beni
Ek eylem almış soru zamiri — nedir
Dizelerde hem iyelik hem durum eki almış sözcük yok.
Cevap C


9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı türdeki sözcüklerin altı çizilmiştir? 

A) Çekilmiş direklere kaç ölüm sessizliği
     Çizgisi batıp çıkmış kim bilir kaç güneşin
B) Sana hiçbirimiz taş değiliz diyorum
     Ama hangimiz ayrı düştük cesaretten
C) Şimdi sen kalkıp gidiyorsun, git
     Gözlerin durur mu onlar da gidiyorlar, gitsinler
D) Kim yeryüzünün neresinden gelmiş ne zaman
     Kim karışmış kimin kanına ne kadar
E) Onu sen büyüt de söğüt boyunca
     Kendini ellere versin o gonca


Çözümü

B şıkkında — hiçbirimiz - hangimiz (zamir)
C şıkkında — sen - onlar (zamir)
D şıkkında — neresinden - kimin (zamir)
E şıkkında — onu - kendini (zamir)

A şıkkında ise "kaç" sıfat, "kim" ise zamirdir.
Cevap A


Yıkılma sakın geçerken günler
Yaralayarak (I) gençliğini
Onurlu, güzel (II) geleceklerin
Biziz (III) habercileri düşün ki
Ve (IV) halkın (V) bağrında bir inci gibi
Büyüyüp gelişmektedir zafer
10. Dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri iyelik eki almamıştır?
A) I, III      B) III, V      C) IV, V      D) II, IV       E) I, II


Çözümü

I. (senin) gençliğ-in-i
II. (geleceklerin) habercileri
V. (halkın) bağrı
II. ve IV. sözcüklerin aldığı ekler tamlayan ekidir: -in
Cevap D


İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken
Uyanır bakarsınız ki mavi.
11. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) İyelik eki
B) Ek eylem almış işaret zamiri
C) Birleşik zaman çekimi
D) Belgisiz zamir
E) Tamlayanı şahıs zamiri olan isim tamlaması


Çözümü

İyelik eki alan sözcükler — iş-im, güc-üm, hep-iniz
Ek eylem almış işaret zamiri — bu-dur 
Belgisiz zamir — hepiniz
Tamlayanı şahıs zamiri olan isim tamlaması — benim / işim, gücüm
Dizelerde birleşik zamanla çekimlenmiş bir eylem yoktur.
Cevap C

I. Siz kimi aradınız, diye çıkışıverdi.
II. Genel kurul, kimi itirazları da yok saydı.
III. Kimi sevsem sensin, hayret
IV. İlk şiirleri kimi yerel dergilerde görüldü.
V. Kimi benim gibi sever gönülden
12. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde "kimi" sözcüğü zamir  göreviyle  kullanılmamıştır?
A) I - III      B) II - V      C) I - IV      D) II - IV       E) III - V


Çözümü

kimi (itirazlar): belgisiz sıfat
kimi (yerel dergiler): belgisiz sıfat
Cevap D  


Oranın sıcaklığı havasındadır
Ben gidince bir şey değişmedi, biliyorum
Şad olsunlar hepsi suları, alabalıkları ile
O köy yine kendi rüyasındadır
13. Bu dizelerde zamir türünde kaç sözcük vardır? 
A) 4     B) 5     C) 6      D) 7       E) 8


Çözümü

oranın (işaret zamiri)
ben (kişi zamiri)
hepsi (belgisiz zamir)
kendi (dönüşlülük zamiri)
Cevap A

14. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde “-ki” eki, ilgi zamiri olarak kullanılmamıştır
A) Derdimiz bize yeterken
     Komşularınki de tuz biber eker
B) Senin yiyeceğin kalaylı kapta;
     Benimki aslan ağzında
C) 
Ben içimdeki seni
     Sevmişim anlasana

D) Tahta şairin halini
     Çocuğunkine benzetti
E) Tencere dibin kara
     Seninki benden kara


Çözümü

Adların yerini tutan "-ki" ekine ilgi zamiri denir. İlgi eki "ki" bitişik yazılır. Belirtili isim tamlamalarında tamlanan durumundaki adın yerini tutar ve tamlayana bitişik yazılır.
A şıkkında — "komşularınki" (komşuların derdi)
B şıkkında — "benimki" (benim yiyeceğim)
D şıkkında — "çocuğunkine" (çocuğun haline)
E şıkkında — "seninki" (senin dibin)
C şıkkında "içimdeki sen" örneğindeki -ki sıfat yapan ki'dir.
Cevap C


15. Aşağıdakilerden hangisinde "neden" sözcüğü soru zamiri olarak kullanılmıştır?
A) Neden saçların beyazlamış arkadaş?
B) Herkes bir şeyden korkar, siz neden korkarsınız?
C) Neden böyle davrandığını anlayamadık.
D) Size neden güveneyim peki?
E) Toplantıya neden geç kaldınız?

Çözümü

"Neden" sözcüğü "niçin" anlamında kullanılıyorsa soru zarfıdır.
B şıkkında ise "neyden" anlamında kullanılmış.
Cevap B


16. Aşağıdakilerin hangisinde işaret zamiri kullanılmamıştır?
A) Buraya kardeşimi görmek için geldim.
B) Oranın kışı da yazı da çekilmez.
C) Öteki daha zor gibi geldi bana.
D) Başkası olsa sana yardım etmezdi.
E) Şurası eskiden yemyeşildi.

Çözümü

Türkçede asıl işaret zamirleri: bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar'dır. Bunun dışında yer anlamlı ve biçim anlamlı olarak adlandırılan işaret zamirleri de vardır.
A şıkkında — "buraya" (yer anlamlı)
B şıkkında — "oranın" (yer anlamlı)
C şıkkında — "öteki" (biçim anlamlı)
E şıkkında — "şurası" (yer anlamlı)
D şıkkındaki "başkası" sözcüğü ise belgisiz zamirdir.
Cevap D

Leyla ile Mecnun hikayesi üzerine birçok şairimiz eser vermiştir. Ama bunlardan ancak  Fuzuli'ninki yaşamakta ve gerçek bir değer taşımaktadır. Baudlaire, Kötülük Çiçekleri'ndeki şiirlerinin pek çoğunun konusu Montepin'in "Alçıda Kızlar" adlı bayağı şiir kitabından almıştır. Fakat bugün Montepin'in şiirlerini kim hatırlıyor? Aynı konular Baudlaire'de yaşayarak yepyeni içeriklerle zenginleşmemiş midir?
17. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İlgi zamiri
B) Soru zamiri
C) Belgisiz zamir
D) Dönüşlülük zamiri
E) İşaret zamiri

Çözümü

İlgi zamiri — "Fuzuli'ninki" (Fuzuli'nin eseri)
Soru zamiri — "kim"
Belgisiz zamir — "çoğunun"
İşaret zamiri — "bunlardan"
Dizelerde dönüşlülük zamiri olan "kendi" sözcüğü yok.
Cevap D

Zamirler, isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan olabilir.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma bir örnek yoktur?
A) İnsanların çoğu, hayali şeylerle değil, gerçeklerle ilgilenir.
B) Romanın bir bölümü okunarak da onun hakkında bir yargıya varılabilir.
C) Bakışın ömre bedel, ne renk senin gözlerin?
D) Çizgi romanın sanat olup olmadığı çoğu Batı ülkesinde tartışılmıyor bile.
E) Senin dudakların pembe, ellerin beyaz.


Çözümü

A şıkkında — "insanların çoğu"
B şıkkında — "onun hakkında"
C şıkkında — "senin gözlerin"
E şıkkında — "senin dudakların"
Cevap D


Nasrettin Hoca fıkraları didaktiktir. (I) Çoğu kısadır. Bazen girişte yer ve zaman belirtilir, kişiler tanıtılır; ikinci bölümde Hoca’ya bir şey söylenir ve sonunda (II) onun bizi güldüren ama aynı zamanda düşündüren cevabı beklenir. (III) O son cümle, (IV) birçok defa atasözüne ya da deyime dönüşüvermiştir. Hoca’nın (V) çok geniş bir coğrafyada başka başka uluslarca benimsenmiş olmasını da fıkralarındaki bu özelliklere bağlayabiliriz.
19. Parçadaki numaralanmış sözcükler türleri bakımından ikişerli eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I       B)II       C) III       D) IV       E) V

Çözümü

A şıkkında — "çoğu" belgisiz zamir
B şıkkında — "onun" kişi zamiri
C şıkkında — "o (son cümle)" işaret sıfatı
D şıkkında — "birçok (defa)" belgisiz sıfat
E şıkkındaki "çok" ise cümlede bir sıfatın anlamını derecelendirdiği için zarftır.
Cevap E

"Ne" sözcüğü yerine göre soru zamiri, soru sıfatı, soru zarfı ve bağlaç olarak kullanılabilir.
20. Buna göre aşağıda verilen dizelerin hangisinde "ne" sözcüğü zamir olarak kullanılmıştır?
A) Ne ötersin dertli dertli
     Dayanamam zara bülbül
B) Ne zaman seni düşünsem,
     Bir ceylan su içmeye iner
C) Ne içindeyim zamanın
     Ne de büsbütün dışında
D) Şimdi ne söyleseler, aşka dair bilinen

     Şu yalan dünyada ne var yaşamadan bilinen
E) Ne vakte kadar sen

     Böyle avarelik şiirleri yazacaksın

Çözümü

A şıkkında — "ne" sözcüğü "niçin" anlamında kullanıldığı için zarftır.
B şıkkında — bu örnekte "hangi" anlamında sıfat olarak kullanılmış bunun yanı sıra tamlama haliyle (ne zaman) cümlede zarf görevi yapmaktadır.
C şıkkında bağlaç olarak kullanılmıştır: ne...ne bağlacı.
E şıkkında — "hangi" anlamıyla sıfat olarak kullanılmıştır.
D şıkkında ise soru zamiridir.
Cevap D


👉 Testin çözümsüz hali için tıklayınız.

İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.