İkinci Yeni Konu Testi 1

1. Aşağıdakilerden hangisi "İkinci Yeni Hareketi" için yanlış bir bilgi içermektedir?
A) I. Yeni Hareketine tepki olarak ortaya çıkmıştır.  
B) Şiirlerinde anlamı karartan ve gizleyen bir tavır vardır.
C) Şiirde biçime önem verilmiştir.
D) Garipçilerin yok saydığı imge ve söz sanatlarına ağırlık verilmiştir.
E) Aklın mantıksal işleyişi önemsenmemiştir.

2. Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni Hareketi içinde gösterilen şairlerden biri değildir?
A) Sezai Karakoç
B) İlhan Berk
C) Cemal Süreya
D) Attila İlhan
E) Ece Ayhan

İkinci Yeni'ye katılan son şairdir. İlk şiir kitabını "Soğuk Otların Altında" adıyla 1959'da yayımladı. Çocuk kitapları da yazan sanatçı, "İkinci Yeni'nin çocuksu şairi" olarak anılır. Batı geleneği yanında halk şiirinden de beslendi. Şiirlerinde ince alay, şaşırtmaca ve ironi önemli yer tutar. Özellikle çocukları merkeze aldığı şiirlerinde toplumsal kaygılar öne çıkar. Özyaşamöyküsünden çıkardığı dört öyküsünü "Alleben Öyküleri" adıyla yayımlamıştır.
3. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ülkü Tamer
B) Melih Cevdet Anday
C) Turgut Uyar
D) Cemal Süreya
E) Edip Cansever

Şiiri bir kelime sanatı olarak görür. 1956'da yazdığı "Folklor Şiire Düşman" başlıklı yazısında şiirde halk deyimlerine ve folklor unsurlarına fazlasıyla yer verilmesini eleştirmiş, folklordan şiirin bugünkü entelektüel niteliğini taşıyacak güç ve zenginliği beklemenin boşuna olduğunu ifade etmiştir. "Şiir geldi kelimeye dayandı" diyen şair, deneme ve eleştiri türlerinde de eser vermiştir.
4. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhan Berk
B) Attila İlhan
C) Turgut Uyar
D) Cemal Süreya
E) Sezai Karakoç

İkinci Yeni; Türkçeyi kullanış şekilleri, anlamı karartan ve çağrışıma dayanan tavırları nedeniyle daha çok belli bir kültür ve zevk seviyesine hitap eden bir şiir anlayışıdır.
5. Parçaya göre aşağıdaki dizelerden hangisi İkinci Yeni Hareketi'nin şiir anlayışına daha uygundur?
A) Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın   
Bu toprak bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
B) Gurbet o kadar acı
Ki ne varsa içimde,
Hepsi bana yabancı,
Hepsi başka biçimde!
C) Bursa’da, bir eski cami avlusu
Küçük şadırvanda şakırdayan su,
Orhan zamanından kalma bir duvar,
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar,
D) Diyecekler ki arkamdan
Ben öldükten sonra
O, yalnız şiir yazardı
Ve yağmurlu gecelerde
Elleri cebinde gezerdi
E) Hava gırçımadır
İki çocuk da bir gömlek içinde
Valde külhandadır
Hafız! Sence çocuklar
Çiçeklerin koynunda uyumalıydı değil mi!

6. Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı bir sanatçıya aittir?
A) Yort Savul
B) Bir Adın Yolculuktu
C) Zambaklı Padişah
D) Kınar Hanımın Denizleri
E) Kolsuz Hattat

Şair, imge dünyası ve anlamı gizleyen tavrı nedeniyle İkinci Yeni şiiri içinde gösterilmektedir. Bir anlamda İkinci Yeni'nin hem içinde hem dışındadır. Ele aldığı temalar açısından Mehmet Akif Ersoy ile başlayıp Necip Fazıl ile devam eden İslami duyarlılık içeren çizgiyi takip eder. İslam milletinin ve İslam medeniyetinin diriliş davasını savunan sanatçı şiir dışında hikâye, deneme, fıkra, tiyatro gibi birçok türde eser vermiştir.
7. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Diriliş Neslinin Amentüsü
B) Hızırla Kırk Saat
C) Taha'nın Kitabı / Gül Muştusu
D) Çobanıl Şiirler
E) Leyla ile Mecnun

Şiir anlayışı hep bir değişim içindedir. İlk dönem şiirlerinde Nazım Hikmet etkisiyle toplumcu şiir anlayışına yakındır. Bu dönem şiirlerini Köroğlu, İstanbul Kitabı, Günaydın Yeryüzü ve Türkiye Şarkısı adlı kitaplarda toplamıştır. Galile Denizi adlı eseriyle yeni bir şiir anlayışına geçen şair, kendi ifadesiyle "çok boyutlu, çok anlamlı, çağrışımlı, kapalı bir şiir anlayışına" geçmiştir.
8. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhan Berk
B) Ülkü Tamer
C) Turgut Uyar
D) Edip Cansever
E) Ece Ayhan

... adlı eserindeki şiirleriyle İkinci Yeni Hareketi'nin kurucu şairlerinden biri olur. Simgeci söyleyişi, yoğun hayal gücü, şaşırtıcı tamlamalar kullanması onun İkinci Yeni’nin başarılı şairleri arasında olmasını sağlamıştır. Şiir ve düz yazı ayrımını ortadan kaldıran, uzun şiirler yazan şair lirik şiirin sınırlarını zorlamıştır. Şiirlerinde yalnızlık, toplum ve törelerle çatışan birey, kentleşme, kentleşmeyle gelen yabancılaşma, kadın, cinsellik ve ölüm temaları öne çıkar. Şiir Kitaplarından bazıları: Arz-ı Hal, Türkiye'm, Göğe Bakma Durağı, Tütünler Islak.
9. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Umutsuzlar Parkı
B) Yerçekimli Karanfil
C) Dünyanın En Güzel Arabistanı
D) Üvercinka
E) Beni Öp Sonra Doğur Beni

(I)"İkinci Yeninin kuyumcu şairi" olarak tanınan Edip Cansever'in ilk şiirlerinde Garip Akımı'nın etkisi görülür. (II) "Yerçekimli Karanfil" adlı eseri İkinci Yeni'nin önemli eserleri arasında sayıldı. (III) Varoluşçuluk (egzistansiyalizm) akımından etkilendi. (IV) Özellikle "İkindi Üstü" adlı kitabındaki şiirlerde bu akımın etkileri açıktır. (V) "Nerde Antigone" ve "Tragedyalar" adlı kitaplarında Yunan mitolojisinden geniş ölçüde yararlandı.
10. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I     B) II     C) III     D) IV      E) V

“İkinci Yeni” yerine "Sivil Şiir" ya da "Sıkı Şiir" adlarını tercih etti. Şiiri bir "imgeler sanatı" olarak gören şair, alışılmamış bağdaştırmalar ile doğal dilin sınırlarını zorladı. Şiir dili, okuyucuyu şaşırtma ve sarsma üzerine kuruludur. Sürrealist teknikleri şiirimize en ciddi biçimde uygulayan şairdir.
11. Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemal Süreya
B) Edip Cansever
C) 
Ece Ayhan
D) 
İlhan Berk 
E) Ülkü Tamer

Garip Akımı'nın üç kurucu isminden biridir. Şiiri "çetin bir deneme, kesintisiz bir araştırma" olarak gören şair, ilerleyen zamanda toplumcu şiirden İkinci Yeni'ye uzanan farklı şiir anlayışlarını deneyerek Garip çizgisinden uzaklaşmıştır. 1955 yılında yayımladığı "Perçemli Sokak" ile Türkçenin söz dizimine aykırı bir dil kullanarak kapalı bir anlatımı tercih etmiştir.
12. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Edip Cansever
C) İlhan Berk
D) Oktay Rifat Horozcu
E) Melih Cevdet Anday

I. Ölçü ve uyak kaygısı taşımamak
II. Günlük konuşma dilini kullanmak
III. Söz sanatlarını ve imgeyi gereksiz görmek
IV. Sıradan insanların dertlerini şiire konu etmek
V. Siyaset dışı kalmak
13. Numaralanmış özelliklerden hangileri I. ve II. Yeni için ortak kabul edilebilir?
A) I ve V     B) I ve III     C) II ve V    D) II ve IV      E) III ve IV

14. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Çivi Yazısı - Sezai Karakoç
B) Ortodoksluklar 50 Yaşında - Ece Ayhan
C) Mısırkalyoniğne - İlhan Berk
D) Ben Ruhi Bey Nasılım - Edip Cansever
E) Sevda Sözleri - Cemal Süreya


İkinci Yeni, ortak bir bildiri yayımlayarak ya da şairlerin bir dergi etrafında bir araya gelmesiyle oluşmuş hareket değildir. Hareketin adı, ... 19 Ağustos 1956'da Son Havadis’te yayımlanan yazısının başlığından gelmektedir. Yazıdaki "Bu şiirin amacı bir şey söylemek değil, şiirin kendisini kurmaktır, bu şiir bir şey söylerse söylediği rastlantısaldır.” ve "Toplumsal yarar konusunda bu şiirden çok şey beklemeyelim." gibi görüşler çeşitli tartışmalara neden olmuştur.
15. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İlhan Berk'in
B) Cemal Süreya'nın
C) Orhan Veli Kanık'ın
D) Nurullah Ataç'ın
E) Muzaffer İlhan Erdost'un

👉 Testi pdf olarak indir!

İlgili SayfalarCevaplar

1.C  2.D  3.A  4.D  5.E  6.B  7.D  8.A  9.C  10.D  11.C  12.D  13.A  14.A  15.E

6 yorum:

 1. hocam 10.sorudan yola çıkarak 2.yeni sürrealizm den etkilenmedi mi?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Öyle bir genelleme yapmak mümkün değil. İkinci Yeniciler zaten bildiğimiz anlamda bir grup değildir. Bir araya gelmedikleri gibi ortak bir bildiri de yayımlamamışlardır.

   Sil
 2. Birinci soruda tüm seçenekler doğru degil mi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Şiirde biçime önem vermemek Garip ile ortak noktalarıdır.

   Sil
 3. 1. Soru yanlış şiirde biçime önem veriliyor

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Biçimden kasıt ölçü ve uyak kullanımıdır. II. Yeni ile I. Yeni'nin ortak noktası biçime önem vermemeleridir.

   Sil

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.