18 Temmuz 2019 Perşembe

İkinci Yeni Şairleri Özet

Ece Ayhan (1931 - 2002)
 • Babasının mal müdürü olarak çalıştığı Datça'da doğdu.
 • 1959'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.
 • Bir süre kaymakamlık yaptı.
 • 1966'da devlet memurluğundan ayrılarak İstanbul'a yerleşti.
 • Uzun yıllar birtakım hastalıklarla boğuşan sanatçı, 2002’de kalmakta olduğu huzurevinde öldü.
 • “İkinci Yeni” yerine "Sivil Şiir" ya da "Sıkı Şiir" adlarını tercih etti. 
 • Alışılmamış bağdaştırmalar ile doğal dilin sınırlarını zorladı.
 • Özgün bir imge dünyası ve şiir dili oluşturmuştur.
 • Kapalı bir üsluba sahiptir. 
 • Onun şiir dili, okuyucuyu şaşırtma ve sarsma üzerine kuruludur.
 • Sürrealist teknikleri şiirimize en ciddi biçimde uygulayan şairdir.
 • Şiirlerinde; tarih, toplumsal değişme, çocuk-eğitim, karamsarlık-mutsuzluk, yalnızlık-korku, hayat kadınları-cinsellik temaları öne çıkar.
 • Şiir Kitapları: Kınar Hanımın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Ortodoksluklar 50 Yaşında, Devlet ve Tabiat ya da Orta İkiden Ayrılan Çocuklar İçin Şiirler, Yort Savul, Zambaklı Padişah, Çok Eski Adıyladır, Kolsuz Bir Hattat
Ece Ayhan hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İlhan Berk  (1918 - 2008)
 • Şair ve deneme yazarı.
 • 1945'te Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümünden mezun oldu.
 • Öğretmen ve çevirmen olarak çalıştı. 
 • Şiir anlayışı hep bir değişim içindedir. 
 • İlk dönem şiirlerinde Nazım Hikmet etkisiyle toplumcu şiir anlayışına yakındır.
 • Şiirlerinde aşk, kadın ve cinsellik değişmeyen temalar olarak dikkat çeker.
 • Şiirlerinde geçmiş, mitoloji, zengin çağrışım vardır. Her şeyi kendine göre yorumlar.
 • "Şiir anlam için yazılmaz" görüşünü savunur. 
 • Soyut şiiri, uç noktalara taşımıştır.
 • Düz yazıya yaklaşan şiirleri de vardır.
 • Zengin çağrışımlara, anlamsız ifadelere, yoğun telmihlere yer verir. 
 • Şiir Kitapları: Güneşi Yakanların Selamı, İstanbul Kitabı, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, Kül, Galile Denizi, Çivi Yazısı, Deniz Eskisi, Kitaplar Kitabı, Otağ, Pera, Âşıkâne, Taşbaskısı, Mısırkalyoniğne, Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum, Şeyler Kitabı-Ev, Avluya Düşen Gölge, Güzel Irmak, Delta ve Çocuk, Atlas, Şenliknâme, Çok Yaşasın Sayılar
İlhan Berk hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Sezai Karakoç (1933) 
 • Başta şiir olmak üzere hikâye, deneme, fıkra, tiyatro, inceleme – düşünce yazıları gibi birçok türde eser vermiştir.
 • İmge dünyası ve anlamı gizleyen tavrı nedeniyle İkinci Yeni şiiri içinde gösterilmektedir. Karakoç, bir anlamda İkinci Yeni'nin hem içinde hem dışındadır.
 • Ele aldığı temalar açısından bakıldığında - Mehmet Akif Ersoy ile başlayıp Necip Fazıl Kısakürek ile devam eden - İslamî bir duyarlılık içeren çizgiyi takip etmektedir. Hatta bu çizginin Cumhuriyet dönemi edebiyatındaki, Necip Fazıl'dan sonraki en önemli ismidir.
 • Necip Fazıl ile zirveye ulaşan metafizik anlayışı bir esasa oturtarak ete kemiğe büründürmüştür.
 • İslam medeniyetinin dirilişi davasını savunur. 
 • İlk sayısını Nisan 1960'ta çıkardığı Diriliş dergisi çevresinde çok sayıda genç aydının yetişmesine öncülük etmiştir. 
 • Sanatçı, edebiyatımızda bir sistem gözeterek ürün veren nadir sanatçılardan biridir. 
 • Eserlerinde Türk milletinin geleneksel değerlerini modern değerlerle bütünleştirerek verir. Türk-İslam mitolojisi, metafizik ve geleneksel değerleri derin bir şekilde ele almıştır.
 • Şairin tanınmasını sağlayan şiir 1952'de yazdığı Monna Rosa'dır.
 • Karakoç, yazmaya başladığı dönemden itibaren şiir anlayışını Edebiyat Yazıları adını verdiği üç kitapta toplamıştır.
 • Şiir Kitapları: Hızırla Kırk Saat, Taha'nın Kitabı/Gül Muştusu, Körfez/Şahdamar / Sesler, Zamana Adanmış Sözler, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı, Alınyazısı Saati, Monna Rosa
Sezai Karakoç hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Edip Cansever (1928 - 1986)
 • Yüksek Ticaret Okulundaki öğrenimini yarıda bıraktı. 
 • Babasının Kapalıçarşı’daki dükkânında ticarete başladı ve 1976 yılına kadar antikacılık yaptı.
 • Şiirleri İkinci Yeni'nin diğer şairleri kadar kapalı ve soyut değildir.
 • Kapalı, anlaşılması güç, yine de anlamdan ayrılmayan bir şiire yöneldi. 
 • Şirinde zamanla sevinç yerini bunalıma, toplumsal dengesizlikleri eleştirme kaygısı yerini yıkıcı bir umutsuzluğa bıraktı. “Dize işlevini yitirdi” gerekçesiyle yeni arayışlara yöneldi. 
 • İkinci Yeni içindeki bazı şairler gibi anlamsızlığı savunmadı. 
 • Çok farklı imgeler kullanırken bile düşünce ögesini göz ardı etmedi.
 • Şiir Kitapları: Yer Çekimli Karanfil, İkindi Üstü, Dirlik-Düzenlik, Petrol, Tragedyalar, Nerde Antigone, Gül Dönüyor Avucumda, Kirli Ağustos, Sonrası Kalır, Yeniden, İlkyaz Şikayetçileri, Oteller Kenti, Bezik Oynayan Kadınlar, Ben Ruhi Bey Nasılım, Sevda ile 
  Sevgi, Şairin Seyir Defteri, Çağrılmayan Yakup, Umutsuzlar Parkı

  Cemal Süreya Seber (1931 - 1990)
 • Şair ve yazar. 
 • 1954'te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.
 • Maliye müfettişliği ve çevirmenlik yaptı.
 • İkinci Yeni’nin en önemli kuramcılarından sayılır.
 • 1956'da yazdığı "Folklor Şiire Düşman" başlıklı yazısı ile halk şiiri dilindeki deyimleri, folklorik unsurları çağdaş şiir sanatı için engel olarak görmüş. Ancak sonrasında gelenekten de yararlanmıştır. 
 • "Şiir geldi kelimeye dayandı" diyen şair, şiiri bir kelime sanatı olarak görür. 
 • Papirüs adıyla 1966 yılında çıkarmaya başladığı dergi önemlidir.
 • Şiirinde imgeyi merkeze alır. 
 • Çarpıcı, yoğun imgelerle, bilgi birikimini sentezleyerek başarılı eserler vermiştir. 
 • Kendine özgü dil ve sözcük oyunlarına başvurdu. Buna en iyi örnek ilk şiir kitabının adı olan "Üvercinka" sözcüğüdür. 
 • Şiirlerinin dışında deneme ve eleştirileriyle de tanınmıştır. 
 • Özellikle portre denemelerindeki mizahi ve ironik tutum sanatçının farklı bir yönünü ortaya çıkarması açısından önemlidir. 
 • Şiir Kitapları: Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri, Güz Bitiği, Sıcak Nal, Uçurumda Açan 
 • Denemeler: Şapkam Dolu Çiçekle, Günübirlik, Uzat Saçlarını Frigya, Folklor Şiire Düşman, Papirüs'ten Başyazılar, 99 Yüz
Turgut Uyar (1927 - 1985)
 • Askerî memur yetiştiren Askerî Memurlar Okulundan mezun oldu (1947). 
 • Personel subayı olarak çeşitli görevlerde bulundu. Sonrasında askerlikten ayrılarak Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayi Ankara Şubesinde çalıştı.
 • Emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşerek Tomris Uyar ile evlendi.
 • Geçirdiği rahatsızlık sonucu elli sekiz yaşındayken öldü. 
 • Arz-ı Hal (1949) ile Türkiyem (1952)’deki şiirleri şairin ilk dönem şiirleridir. 
 • Bu dönem şiirleri halk deyişleri ile yüklü, ölçülü ve uyaklı şiirlerdir. 
 • İkinci Yeni şairi olarak tanınmasını sağlayan kitap Dünyanın En Güzel Arabistanı adlı eseridir. 
 • Simgeci söyleyişi, yoğun hayal gücü, şaşırtıcı tamlamalar kullanması onun İkinci Yeni’nin başarılı şairleri arasında olmasını sağlamıştır. 
 • Şiir ve düz yazı ayrımını ortadan kaldıran, uzun şiirler yazan şair lirik şiirin sınırlarını zorlamıştır. 
 • Şiirlerinde yalnızlık, toplum ve törelerle çatışan birey, kentleşme, kentleşmeyle gelen yabancılaşma, kadın, cinsellik ve ölüm temaları öne çıkar. 
 • İkinci Yeni şairleri gibi kentli bireyin kişisel trajedisini işlemiştir. 
 • Şiir Kitapları: Arz-ı Hal, Türkiye'm, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Göğe Bakma Durağı, Tütünler Islak, Her Pazartesi, Divan, Toplandılar, Kayayı Delen İncir
Turgut Uyar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Ülkü Tamer (1937 - 2018)
 • Şair, öykü yazarı, çevirmen, yayıncı ve tiyatro oyuncusu.
 • İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünde okudu.
 • Milliyet ve Karacan yayınlarını yönetti. 
 • Çeşitli dergi ve gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.
 • İkinci Yeni hareketine en son katılan şairdir. 
 • Batı geleneği ve halk şiirine yaslanarak eserler vermiş, 1960’larda kendi sesini bulmuştur. 
 • İlk şiir kitabı “Soğuk Otların Altında” ile başlayarak İkinci Yeni duyarlılığını yansıtan soyutlamalara yönelik, yoğun ve özgün bir imge anlayışı geliştirdi. 
 • Yalın bir dil kullandığı şiirlerinde giderek toplumsal kaygılar ve düşünce ögeleri ağırlık kazandı. 
 • Şiir Kitapları: Soğuk Otların Altında, Gök Onları Yanıltmaz, Ezra ile Gary, Virgülün Başından Geçenler, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür, Sıragöller, Ne Biliyorum, Yanardağın Üstündeki Kuş
İlgili Sayfa
İkinci Yeni Hareketi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.