Leskofçalı Galip (1829-1867)

 • 19. yüzyıl divan şairi.
 • 1829'da Leskofça'da doğdu.
 • Babası Osmanlı valilerinden İsmail Paşa'dır.
 • Asıl adı Mustafa Galip'tir.
 • Daha çok kâtip ve mektupçu olarak çalıştı. Sadaret Mektubi Kaleminde, Gümrük İdaresinde, Tuna vilayetinde İdare Meclisi başkatipliğinde bulundu.
 • Bir süre Tuna gazetesinde yazarlık yaptı.
 • Yahya Kemal Beyatlı'nın anne tarafından büyük amcasıdır.
 • 1867'de, henüz 38 yaşındayken İstanbul'da öldü. Kaynaklar ölüm nedenini içkiye olan düşkünlüğü olarak göstermektedir.
Sanat Anlayışı
 • Encümen-i Şuara (1861-62) topluluğu şairlerindendir.
 • Leskofçalı Galip'in idaresi altındaki topluluğun amacı; etkisini kaybeden, sıradanlaşan ve kendini tekrar eden divan şiirini ıslah etmekti.
 • Gelenekten ayrılmadan yenileşmeyi savundu.
 • 17.yüzyıl şairleri Naili-i Kadim, Fehim-i Kadim ve Nefi'yi örnek aldı.
 • Şiirlerinde tasavvuftan ve felsefeden yararlandı.
 • Hersekli Arif Bey ve Namık Kemal başta olmak üzere birçok şair tarafından üstat kabul edildi.
 • "Ruh-ı Sâni" adını verdiği ilk divanı bir yangın sonrasında yok oldu.
 • Öldükten sonra basılan Divan'ı bu yangından sonra yazdığı şiirlerden oluşmuştur.
 • Eseri: Leskofçalı Galip Bey Divanı
Şiirlerinden...
Tahmis-i Mısra-ı Fuzuli
Divanının yanması üzerine söylediği "tahmis"ten...
Ciğerim cân u dilim cism-i nizârım yandı
Yüreğim eşk-i terim dîde-i zârım yandı
Tutuşup âh-ı şerer-bâr ile dârım yandı
Eserim kalmadı hep âteşe vârım yandı
Nice âh eylemeyem âh yanıktır cigerim
...
Beyitler
I.
Durmayıp ney gibi inler gönlüm
Hem dönüp kendini dinler gönlüm
II.
Aşk kim cûy-ı gülistan-ı sıfat eyler beni
Katre katre vasıl-ı deryâ-yı zât eyler beni
III.
Zehrdir âkil isen olma meye üftâde
Olayımla öleyim bir yazılır imlâda
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • İbnülemin’in Divan Neşirleri, Murat A. Karavelioğlu
 • Leskofçalı Galip Hayatı, Dönemi, Sanatı, Divanı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Ahmet Hamit Yıldız
 • TDV İslam Ansiklopedisi Leskofçalı Galip Maddesi, İskender Pala

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.