Hersekli Arif Hikmet (1839-1903)

Hersekli Arif Hikmet
 • 19.yüzyıl divan şairi ve yazarı.
 • 23 Kasım 1839'da Hersek'e bağlı Mostar'da doğdu.
 • 1854'te İstanbul'a geldi. Sadaret Mektupçuluğu Kalemi ve Adliye Dairesinde çalıştı. Çeşitli vilayetlerde Bidayet Mahkemesi Reisliği, İstanbul İstinaf Mahkemesi ile Temyiz Mahkemesi üyeliğinde bulundu.
 • Bir yıla yakın süren Encümen-i Şuara toplantılarına ev sahipliği yaptı.
 • 20 Mayıs 1903'te İstanbul'da öldü.
Sanat Anlayışı
 • Encümen-i Şuara (1861-62) topluluğu şairlerindendir.
 • Leskofçalı Galip'in idaresi altındaki topluluğun amacı; etkisini kaybeden, sıradanlaşan ve kendini tekrar eden divan şiirini ıslah etmekti.
 • Gelenekten ayrılmadan yenileşmeyi savundu.
 • Özellikle 17. yüzyıl şairi Naili-i Kadim'den etkilenmiş, birçok şiirine nazire yazmıştır.
 • Şiirleri daha çok didaktik ve hikemi tarzdadır.
 • Divan'ında tasavvufî şiirler ağırlıktadır. Bu tür şiirlerinde Kadiri, Bektaşi ve Mevlevi tarikatlarının izleri vardır.
 • Toplumsal sorunları ele aldığı şiirleri de vardır.
 • Tanzimat, yanlış Batılılaşma, meşrutiyet, cumhuriyet, edebiyat, din, felsefe gibi birçok konuda yazılar da yazmıştır.
Eserleri
 • Şiir: Divan (Ölümünden sonra yayımlandı.)
 • Düz Yazıları: Levâyihü’l-Hikem, Levâmiü'l-Efkâr, Sevânihü’l-Beyân, Misbâhü’l-Mizah
Şiirlerinden Mısralar...
I.
Cihânı anlamaz nâdân olanlar
Anınçün hod-pesend ü hod-nümâdır

II.
Belâ-yı aşk sanma bir dil-i nâkâma düşmüştür
Serâpâ kâinat ol derd-i bi-encâma düşmüştür

III.
Sahbâ-yı gam-ı aşk ile ser-mest-i safâyız
Gülbâng-i muhabbet çekilür halvetimizde
Hikmet n’ola zevk almasa erbâb-ı cehâlet
Var neş’e-i âgâhî-i cân sohbetimizde

IV.
İçeriz bâdeyi yâr aşkına biz sarhoşuz
Neşe-i aşkı bilir rind-i mükemmel hoşuz
İlgili Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • Son Devir Divan şairlerimizden Hersekli Arif Hikmet Bey, Hasan Aksoy
 • Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Şükran Kurdakul
 • Eski Edebiyattan Yeni Edebiyata Geçişin Eşiğinde Önemli Bir isim: Hersekli Arif Hikmet ve Divanı, Tevfik Sütçü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.