Gazel

Menüm tek hiç kim zâr u perîşân olmasun yâ Rab
Esîr-i derd-i ışk u dâğ-ı hicrân olmasun yâ Rab

Dem-â-dem cevrlerdür çekdügüm bî-rahm bütlerden
Bu kâfirler esîri bir müselmân olmasun yâ Rab

Görüp endîşe-i katlümde ol mâhı budur derdüm
Ki bu endîşeden ol meh peşîmân olmasun yâ Rab

Çıkarmak etseler tenden çeküp peykânın ol servün
Çıkan olsun dil-i mecrûh peykân olmasun yâ Rab

Demen kim adli yoh yâ zulmü çoh her hâl ile olsa
Gönül tahtına andan özge sultân olmasun yâ Rab

Cefâ vü cevr ile mu’tâdem anlarsuz nolur hâlüm
Cefâsına had ü cevrine pâyân olmasun yâ Rab

Fuzûlî buldu genc-i âfiyet meyhâne küncinde
Mübârek mülkdür ol mülk vîrân olmasun yâ Rab

Fuzuli (16.yy.)

Günümüz Türkçesiyle

I. Beyit

Menüm tek hiç kim zâr u perîşân olmasun yâ Rab
Esîr-i derd-i ışk u dâğ-ı hicrân olmasun yâ Rab

Hiç kimse benim gibi ağlayıp perişan olmasın ya Rab
Aşk derdi ile ayrılık yarasının esiri olmasın ya Rab

2. Beyit

Dem-â-dem cevrlerdür çekdügüm bî-rahm bütlerden
Bu kâfirler esîri bir müselmân olmasun yâ Rab

Her zaman eziyet çekerim merhametsiz güzellerden
Bu kâfirlerin esiri bir Müslüman olmasın ya Rab
(Bu güzeller insanı dinden imandan çıkarırlar.)

3. Beyit

Görüp endîşe-i katlümde ol mâhı budur derdüm
Ki bu endîşeden ol meh peşîmân olmasun yâ Rab

O ay yüzlünün beni öldürmeyi tasarladığını gördüm
Ki o ay yüzlü bu düşüncesinden pişman olmasın ya Rab
(Beni öldürecek olan o süzgün bakışlarını benden esirgemesin.)

4. Beyit

Çıkarmak etseler tenden çeküp peykânın ol servün
Çıkan olsun dil-i mecrûh peykân olmasun yâ Rab

Çıkarmak isterler tenimden çekip gamze okunu o servinin
Çıkan yaralı gönlüm olsun gamzesinin oku olmasın ya Rab
(Sevgilinin oka benzeyen süzgün bakışını (gamze) tenimden çıkarmak isterler. Mademki çekilecek o ok gönülle birlikte çıksın, yeter ki gönülden ayrılmasın.)

5. Beyit

Demen kim adli yoh yâ zulmü çoh her hâl ile olsa
Gönül tahtına andan özge sultân olmasun yâ Rab

Adaleti yok ya da zulmü çok demeyin, her ne olsa da
Gönlümün tahtına ondan başka sultan olmasın ya Rab


6. Beyit

Cefâ vü cevr ile mu’tâdem anlarsuz nolur hâlüm
Cefâsına had ü cevrine pâyân olmasun yâ Rab

Cefa ve eziyetine alışmışım, onlarsız ne olur halim
Cefasına sınır ve eziyetine son olmasın ya Rab


7. Beyit

Fuzûlî buldu genc-i âfiyet meyhâne küncinde
Mübârek mülkdür ol mülk vîrân olmasun yâ Rab

Fuzuli meyhane köşesinde buldu sağlık-esenlik hazinesini
O mülk mübarek bir mülktür, yıkılıp harap olmasın ya Rab


İlgili Sayfa

👉 Divan Şiiri Örnekleri

Yararlanılan Kaynaklar

Fuzûlî’nin “Olmasun Yâ Rab” Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi, Ali Rıza Özuygun, Lokman Gözcü
Şahane Gazeller 1, İskender Pala

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.