İkinci Yeni Konu Testi 2

İkinci Yeni şiiri, Garipçilerin şiirsellikten uzak söylemine karşı çıkarak gündelik konuşma dilinin dışında soyut bir şiir dili yaratmayı hedeflemiştir.
1. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi İkinci Yeni şiirine örnek olamaz?
A) Siz ne güzeldiniz benimle bilemezsiniz
A harfinden bir çarşı güneşi yüzünüzde
B) Çizeriz yeryüzünü kaygısız ayaklarla
Yüzümüzdür bir yağmur ağırlığınca düşer
C) Şimdi sen öldükten sonraki güzelliğindesin
Sırtın denizi yalayan gemi ipleri gibi
D) Nice sözler vardır -belli belirsiz- bir yangın yerine benzer
Ara sıra kokusunu duyarız
E) Ben güzel günlerin şairiyim
Saadetten alıyorum ilhamımı

2. Aşağıdakilerden hangisi Garip şiiri ile İkinci Yeni şiiri için ortaktır?
A) Anlamı karartan ve gizleyen bir tavrın olması
B) İmge ve söz sanatlarına ağırlık verilmesi
C) Alışılmamış bağdaştırmalar kullanılması
D) Aklın mantıksal işleyişinin önemsenmemesi
E) Şiirlerin ölçüsüz ve uyak kaygısından uzak olması

İlk şiirlerini 1950’lerde yayımlamaya başlayan —, —, —, — ve — gibi şairlerin öncülük ettiği İkinci Yeni hareketinin Cumhuriyet sonrası Türk şiirinin değişmesi ve gelişmesinde büyük bir rolü olmuştur.
3. Aşağıdakilerden hangisi parçada bırakılan boşluklardan birine getirilemez?
A) İlhan Berk
B) Cemal Süreya
C) Edip Cansever
D) İlhan Geçer
E) Ece Ayhan

Her zaman bir ölü vardır omuzlarımda
O kadar ölü vardır ki her yanımda benim
- Ölüler içindeyim ölüler içindeyim -
Örneğin bir bardak su içsem bir ölü kayar şuramdan
Su içmeyen bir balık gibi kayar
Ölülere takılmış bir uçurtma gibiyim
Biraz öyleyim.
4. İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir?
A) Edip Cansever
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Orhan Veli Kanık
E) Mehmet Çınarlı

Sevgilim, işte eylül
Ve işte senin usul usul seğiren yüzün
Zaman ki sonsuzdur
Bitmemiş şiirler gibidir
Bazı hüzünleri
Bazı nehirleri tutup anlatmak gibidir.
Biz ki zamanı tırnak içine alıp yaşadık
(İsteğin bulanık kıyısında)
Bundan değil midir bizim aşkımızda
Sürekli bir akşam hüznü vardır.
5. Bu şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Biçimsel ögeler (ölçü, uyak) önemsenmemiştir.
B) Söz sanatlarına yer verilmiştir.
C) Gülmece ve ince yergi içermektedir.
D) Anlamı karartan bir tavır vardır.
E) Alışılmamış bağdaştırmalar kullanılmıştır.

Şiirlerinde İkinci Yeni’ye özgü imgeleri yer yer kullansa da imgelerini somut gerçeklikler üzerinde temellendirmiştir. Genellikle telmih sanatıyla birlikte başvurulan bu gerçeklik arayışı, şiirin kimi zaman lirik edasını aksatan mesaja dayalı dizelerinde de kendine bir yer bulmuştur. Gül ve Leyla gibi kimi imgelerini sembolleştirerek modern şiire yeni açılımlar getiren sanatçı özellikle Körfez, Şahdamar ve Sesler kitabından sonra sembolik imgelerden uzaklaşarak daha yalın imgelere yönelmiştir.
6. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhan Berk
B) Ülkü Tamer
C) Sezai Karakoç
D) Edip Cansever
E) Turgut Uyar

Şairin Yeditepe dergisinde çıkan yazılarında söylediği, "Anlamın yeri düz yazıdır. Bir şey anlamak isteyenler düz yazı okusunlar. Şiir bir şey anlatmaz. Güzellik bir şey anlatmaz çünkü." gibi bugün için anlaşılması kolay ama o günlerde ateşli çıkışlara neden olan cümleleri hemen İkinci Yeni şiirin "anlamsız şiir" olarak damgalanmasına yetmiştir.
7. Aşağıdakilerden hangisi parçadan sözü edilen şaire ait değildir?
A) Güzel Irmak
B) Delta ve Çocuk
C) Şenliknâme
D) Yerçekimli Karanfil
E) Çok Yaşasın Sayılar

Çocuk kitapları da yazan sanatçı, "İkinci Yeni'nin çocuksu şairi" olarak anılır. Şiirlerinde genellikle ölüm ve kaçış izlekleri üzerine yoğunlaşırken yaşamın zorluklarından kurtuluş imgesi olarak çocuğu kullanır. Özgün bir imge dünyası olan sanatçı da topluluğun diğer şairleri gibi şiirini sıradanlıktan uzak bir çerçevede tutmaya çalışır. Sembolik özellikler taşıyan, yumuşak ve lirik bir anlatıma sahip olan sanatçı, bu şiirlerde şaşırtmaca ile mizahi ögelere de yer verir.
8. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemal Süreya
B) Ülkü Tamer
C) Sezai Karakoç
D) Edip Cansever
E) Ece Ayhan

1954’te yayınlanan “Saint Antoine’ın Güvercinleri” adlı şiirine kadar yazdığı şiirlerde Nazım Hikmet’in etkisinde toplumsal gerçekçiliğin izleri görülür. 1954’ten sonra ise toplumsal gerçekçilik yerini bireysel duyuşa bırakır. Güneşi Yakanların Selâmı, İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı gibi kitaplarında yer alan şiirlerde anlam açıktır ve düşünce ön plandadır. 1954’ten sonra ise anlamda kapalılık ve şiirde çokanlamlılık sanatçının şiir anlayışının merkezi haline gelir.
9. Parçadan sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlhan Berk
B) Cemal Süreya
C) Sezai Karakoç
D) Ece Ayhan
E) Edip Cansever

Sezai Karakoç, başta şiir olmak üzere hikâye, deneme, fıkra, tiyatro gibi birçok türde eser vermiştir. Şair, imge dünyası ve anlamı gizleyen tavrı nedeniyle İkinci Yeni şiiri içinde gösterilmektedir. Karakoç, bir anlamda İkinci Yeni'nin hem içinde hem dışındadır. Ele aldığı temalar açısından bakıldığında — ile başlayıp — ile devam eden İslami duyarlılık içeren çizgiyi takip etmektedir.
10. Parçada bırakılan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy
B) Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek
C) Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Necip Fazıl Kısakürek, Erdem Bayazıt
E) Ahmet Hamdi Tanpınar, Erdem Bayazıt

İkinci Yeni şiirinin en belirgin özelliklerinden biri de alışılmamış bağdaştırmalara çok sık yer vermesidir. Bu şiir hareketi üzerine yapılan tartışmalarda “anlamsız” şiir suçlamasının bir dayanağını da bu, birbirinden uzak çağrışımlı kelimelerin bağdaştırılması olmuştur.
11. Aşağıdaki dizelerin hangisi "alışılmamış bağdaştırma" için örnek olamaz?
A) En akıllı tarafımdır balıkla deniz tutmak
Bir cümle tuhafsa dikkat! pek tuhaftır insanın tırnak çıkardığı
B) Canım horoz! merdivende renkleniyor
Çocuğu çocukluyor bir düdüğün kırmızısı
C) Atımı istedim evin göğü gerindi
Cin gülleri bir yerden ordan geliyorum
D) Baharı seller götürdü boğuldu yaz
Kırıldı kristal vakitler güz kadehi
E) Bir şimal rüzgârı değil bir Şâmil fırtınası
Tutsaklık haritası değil bir zafer coğrafyası

Turgut Uyar'ın genç yaşlarda yayımladığı — ve — adlı kitaplarındaki şiir dili, anlatım biçimi ve ele aldığı konular Garip şiiriyle paralellikler gösterir. Şiirinde asıl dönüm noktası ise — ile başlar. 1959 yılında yayımlanan bu kitap, onun, dışardan bir belirlemeyle İkinci Yeni şairi olarak adlandırılmasına neden olacaktır. İkinci Yeni’de ikinci adımı da — adlı kitabıyla atacaktır. Bu kitabı ile yeni biçimsel denemelere girişmiş, bir bakıma şiirindeki farklılaşmayı daha ileri bir noktaya götürmüştür.
12. Parçadaki boşluklara 
sırasıyla getirilmesi gereken eserler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Arz-ı Hal, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak
B) Pera, Âşıkâne, Taşbaskısı, Mısırkalyoniğne
C) Üvercinka, Göçebe, Sevda Sözleri, Sıcak Nal
D) Hızırla Kırk Saat, Taha'nın Kitabı, Leyla ile Mecnun, Ateş Dansı
E) Kınar Hanımın Denizleri, Yort Savul, Zambaklı Padişah, Kolsuz Bir Hattat

I. Şairlerinin ortak bir bildiri yayımlayarak bir araya geldikleri bir hareket değildir.
II. Belli bir kültür ve zevk seviyesine hitap eden bir şiir anlayışıdır.
III. Anlamı karartan ve gizleyen bir tavır vardır.
IV. Eserler milli manevi değerleri öne çıkaran bir anlayışla yazılmıştır.
V. Şiirler, şairanelikten uzak bir günlük konuşma dili ile yazılmıştır.
13. Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangi ikisi İkinci Yeniciler için söylenemez?
A) I ve V   B) II ve IV   C) II ve III   D) I ve III   E) IV ve V

👉 👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili SayfalarCevaplar

1.E  2.E  3.D  4.A  5.C  6.C  7.D  8.B  9.A  10.B  11.E  12.A  13.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.