Sözcükte Anlam Konu Testi 1

Ben âşıkım el göğüste yüz yerde
Gel efendim del sinemi yüz yerde
1. Bu dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Vardım ki bağ ağlar, bağıban ağlar
Sümbüller perişan, güller kan ağlar
B) Hak milletin, şan onun
Gövde senin, can onun
C) Yüksek uçan yorulur bir gün
Mizan terazisi kurulur bir gün
D) Gül üzülsün gonca açılsın bana sen gül yeter
Ağlasun bülbüllerin ey gonca tek sen gül yeter
E) Ey Efendim kul senin
Köle senin kul senin

2. Aşağıdakilerin hangisinde "küçük" sözcüğü nicelik bildirmemektedir?
A) Buzdolabında küçük kağıtlara yazılmış notlar vardı.
B) Hayatı boyunca küçük hesapların peşinde koştu.
C) Küçük bir masanın etrafına topladığı gençlere ders anlatıyordu.
D) Sözleşmedeki küçük yazıları okumaya çalışıyor.
E) Küçük bir çocuğun fikrine bile değer verebiliyordu.

Temel anlamı, duyularımızdan biriyle ilgili olan bir sözcük, kimi zaman da başka bir duyumuzla ilgili olarak kullanılabilmektedir.
3. Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek olacak bir kullanım yoktur?
A) Sert bir tadı var diyerek bardağı masaya bıraktı.
B) Yumuşak üslubu ile çevresini çatışmalardan uzak tutardı.
C) Lokantanın mutfağından keskin bir koku geliyordu.
D) Sunucunun ince sesi gülüşmelere neden oldu.
E) Acı kahvesinden bir yudum alıp söze başladı.

Türk aydını son dönemlerde kendi değerlerini âdeta yeniden keşfe çıkmış gibidir. Bu keşifte bazı yazarların Batı’yı — tavırlarına karşı bazı yazarların da Batı yanlısı tutumlarının — Orhan Pamuk gibi Doğu ile Batı arasında bir sentez oluşturup iki medeniyeti bir potada eritmeye çalışan yazarlar da vardır.
4. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) yadsıyan, yanı başında
B) benimseyen, aksine
C) yok sayan, sayesinde
D) hoş gören, yanı sıra
E) yücelten, tutmadığı

Somutlama, soyut sözcüklerin somut ifadelerle verilmesidir.
5. Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde somutlamaya başvurulmuştur?
A) Tertemiz göklerinde dal dal erguvan açan
Rüyalarıma ışık ve özlem serpmektesin
B) Kasırga başlayınca
üşür mü kayıklar?
C) Burada
Düşmüş bir uçurtmadır güneş
D) 
Bu akşam, artık seni anmayan İstanbul’un
Bomboş bir camiinde uyumak istiyorum.
E) Artık sesler bile kesildi
Şarkı mı, dua mı bu biten?

6. "Çıkmak" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "Sudan bakteri çıktı." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Toplantıdan sabaha doğru çıktık.
B) Bu kadar yünden ancak bir kazak çıkar.
C) Mahkemeden beraat kararı çıkmış.
D) Bizim kız kısmetse seneye doktor çıkacak.
E) Babam bu dik merdiveni tek başına çıkmış.

Dolaylama, bir kelimeyle anlatılabilecek bir kavram ya da durumu birden fazla kelimeyle anlatmaktır.
7. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylamaya örnek yoktur?
A) Yedi tepeli şehirde görmediğim bir yer var mı acaba?
B) Ramazan ayı İstanbul'da önceki yıllara göre daha sönük geçti.
C) Bu savaşın beyaz perdeye yansıması çok gecikmedi.
D) Kızıl Gezegen'de bilinenden daha çok su var.
E) Yedinci sanat bu yıllarda en parlak dönemini yaşadı.

8. Aşağıdakilerin hangisinde ad aktarması yoktur?
A) Dün gece yaşananlar kasabayı ayağa kaldırdı.
B) Bugün gencecik bir fidanı toprağa verdik.
C) Doktor, ışığı diğer odaya götür, dedi.
D) O, toplumsal sorunlara çözüm arayan usta bir kalemdir.
E) Transfer için kulübün onayını bekliyoruz.

9. Aşağıdakilerin hangisinde deyim kullanılmamıştır?
A) Annesinin giderken söyledikleri kafasına takılmıştı.
B) Kadın bu kış kıyamette iki çocuğuyla ortada kalmış.
C) Bir kız bulup hemen baş göz etmek lazım diye düşündüler.
D) Kızım sana dedim gelinim sen işit dercesine bana çıkıştı.
E) Kaygan yolda şoför kontrolü kaybedince araba yoldan çıktı.

10. Aşağıdakilerin hangisinde "kafa" sözcüğü bir deyim içerisinde kullanılmamıştır?
A) Bu kafayı değiştirmedikçe hiçbir yere varamayız.
B) Kafa dengi bir arkadaşı olsa siz de biraz rahat edersiniz.
C) Son açıklamayla kafa karışıklığı ortadan kalktı.
D) Bahçedeki ağacın tepesinden kafa üstü düşmüş.
E) O gün yaşadıklarımı kafamdan atamıyorum bir türlü.

Örtmece sözler; bir toplum tarafından uygunsuz, kaba, müstehcen olduğu veya korku verdiği için adı ağza alınmak istenmeyen kavramların başka ifadelerle anlatılmaya çalışılması sonucu meydana gelmiştir.
11. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen duruma örnek olamaz?
A) Büyük şair dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
B) Ara sıra kendisini iyi saatte olsunlar ziyaret edermiş.
C) Babamı eşref saatinde yakalayabilirsek izin verebilir.
D) Görme engelli olmasına rağmen çok güzel piyano çalardı.
E) Dedemi geçen sene bu zamanlar toprağa vermiştik.

12. Nietzsche'nin "Benim arzum başkalarının bir kitapta anlattığı şeyi on cümlede anlatmaktır." sözü, aşağıdaki kavramların hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Özgünlük
B) Özlülük
C) Nesnellik
D) Öznellik
E) Yalınlık

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamlı değildir?
A) Bir cisim, üzerine uygulanan kuvvet ile orantılı bir ivme kazanır.
B) Grubun şairleri ölçü bakımından bir sınırlamaya gitmemiştir.
C) Bu açı şahsı teşhis etmek için yeterli değil.
D) Diş doktorum köprü yatırmam için ısrar ediyor.
E) Ağzına kadar dolu sandal çok geçmeden alabora oldu.

I. Yumurta kapıya dayanmak
II. Çorbada tuzu bulunmak
III. Suyuna gitmek
IV. Dara düşmek
14. Numaralanmış deyimlerden hangisinin açıklaması aşağıda verilmemiştir?
A) Çok telaşlanmak
B) Yapılacak iş için zamanın daralması
C) Bir kimseyi sinirlendirmeyecek biçimde davranmak
D) Bir işte az da olsa emeği geçmiş olmak
E) Para sıkıntısına düşmek

Bu adam kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır.
15. Altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Her türlü ortama uyum sağlar.
B) İnsanların tercihine saygı duyar.
C) Çıkarına göre tutum değiştirir.
D) Arkadaş canlısı biridir.
E) Kimseye saygıda kusur etmez.

Romanlarında yer yer ince bir zekâdan sevimli bir (I) espriden (nükteden) doğma olayların zaman zaman yarattığı gerilimi yumuşatan, ölçülü bir mizah (II) unsurunun (ögesinin) da yer aldığını kaydetmek gerekir. Bu mizah unsurunu yazar, (III) tenkit ettiği (eleştirdiği) karakterleri gülünç durumlara sokarak hırpalamakta da başarı ile kullanır. Güçlü bir gözlemciliğe dayanan bir realizmin cazip bir romantizmle karıştığı romanlarında, çok samimi bir (IV) üslupla (tarzla) çok doğal bir konuşma dilinin (V) hâkim bulunduğu (var olduğu) görülür.
16. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Göstere göstere giyilen hoşgörünün
Ötekine yüklediği ağırlık
17. Bu dizelerdeki altı çizili söz aşağıdakilerden hangisine örnek olabilir?
A) Somutlamaya
B) Soyutlamaya
C) Ad aktarmasına
D) Dolaylamaya
E) Güzel adlandırmaya

18. "Baş" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde "Sıranın başında olmasına rağmen hâlâ alamadı maaşını" cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Hafif bir baş selamıyla yanımızdan geçti.
B) Kız seni yarım saattir sokağın başında bekliyor.
C) Her işin başı sağlık deyip durdu bütün gün.
D) Öğrencileri hafta başında huzurevine götürmek istiyorum.
E) Bu yemek için ilk önce bir baş soğan doğradım.

Deyim, anlatımı güçlendirmek için kullanılan ve çoğunlukla görünenden farklı bir anlam içeren kalıplaşmış sözcük grubu ya da cümledir. Ancak bazı deyimlerde anlatım aktarmalı değildir. Anlam, deyimin kuruluşuna katılan sözcüklerin temel anlamıyla verilir.
19. Buna göre aşağıdakilerden hangisi görünenden farklı bir anlam içermektedir?
A) Anasının kızı
B) Hem suçlu hem güçlü
C) İyi gün dostu
D) Mum gibi
E) Özrü kabahatinden büyük

I. Bir buse kondurdum güzel boynuna
II. El ele gülerken her şen yıldıza
III. Saadet çok uzun sürecek sandım
IV. Hayat dediğimiz o fettan kıza
V. Aldanmak isterken birden uyandım
20. Numaralanmış dizelerin hangilerinde “insandan doğaya aktarma” yapılmıştır?
A) I ve II    B) IV ve V    C) III ve V    D) II ve IV     E) I ve III

👉 👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili Sayfalar
Cevaplar

1.D  2.B  3.E  4.A  5.A  6.C  7.B  8.B  9.E  10.D  11.C  12.B  13.C  14.A  15.C  16.E  17.A  18.B  19.D  20.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.