Ses Olayları - Yazım Konu Testi 2

(I) Orta Çağ'da insanların çoğu haziranda evleniyorlardı. (II) Çünkü senelik banyolarını mayıs ayında yapıyorlardı ve böylece haziranda çok kötü kokmuyorlardı. (III) Gelinler vücutlarından çıkan kokuyu bastırmak için üzerlerinde çiçek taşıyorlardı. (IV) Banyolar içi sıcak suyla doldurulmuş büyük bir fıçıdan meydana geliyordu. (V) Resimde çocukların büyük zevkle oynadığı fıçılar bunlar olabilir.
1. Numaralanmış yerlerin hangisinde ünlü daralmasına bir örnek vardır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

(I) Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu
Belki rüyalarındır bu taze açmış güller
Bu yumuşak aydınlık dalların (II) tepesinde
Bitmeyen aşk (III) türküsü kumruların (IV) sesinde
Rüyası ömrümüzün çünkü (V) eşyaya siner
2. Dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü yoktur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Anılar söz dinlemiyor, anılar
Korkunun kol gezdiği
O yalnızlık saatlerinde
Sıralı kirpik gibi diziliyorlar
Gözlerimin çevresinde
3. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Ünlü daralmasına
B) Ünsüz yumuşamasına aykırılığa
C) Ulamaya
D) Ünsüz değişimine
E) Kaynaştırma ünsüzüne

Matbaanın icadı medeniyet üzerinde nasıl eşsiz bir etki yaratmışsa radyonun keşfi ve halk yığınları arasında yayılması da muasır insanlık üzerinde onun kadar belki de daha fazla etki yapmaktadır.
4. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Aşınma
C) Ünlü türemesi
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz yumuşaması

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesi yoktur?
A) Kapıyorum zannıyla kilitlemişim, diyordu.
B) Üyeler kararın reddi yönünde oy kullanacak.
C) Bu meseleyi konuşarak halletmeni bekliyoruz.
D) Sırrın benimle güvende, için rahat olsun.
E) Bunu her Türk çocuğuna belletmek lazım gelir.

Gümbür gümbür top sesleri uğulduyor derinden
Yurdun yeşil ipeklerle örtülü yerlerinden
Yayılıyor ufkumuza barut kokan dumanlar
Dökülüyor ırmaklara ateş renginde kanlar
6. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ünlü daralması
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz yumuşamasına aykırılık

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın
7. Bu dizede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) 
Ünlü düşmesi
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünsüz türemesi
D) 
Ünlü türemesi
E) Ünlü değişimi

Bu kurtuluş hakkın bir mucizesi
Yüce Türk milleti yaşayacaktır
Haktan ayrı değil Türklüğün sesi
Onun her emeli, arzusu haktır
8. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünsüz düşmesi
C) Küçük ünlü uyumuna aykırı sözcük
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz türemesi

Değildi hasmının kuvvette dengi
Başladı kemikle çeliğin cengi
Bileği süngüydü, bağrı siperdi
Göğsünü arslanca düşmana gerdi
9. Bu dörtlükte kaç sözcükte ünsüz yumuşaması vardır?
A) 1   B) 2   C) 3   D) 4   E) 5

10. Aşağıdakilerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
A) Pantolonun yıkanınca biraz küçülmüş.
B) Tavuklar yumurtlayınca çocuk gibi sevinirdi.
C) Çocuk bir haftada zaptı imkânsız bir hale geldi.
D) İlerleyen günlerde hedefine ulaşacağına eminim.
E) Babam askerliğini asteğmen olarak yapmış.

Anne sana kim dedi yavrunu doğurmayı
Sanki karnında fazla yaramazlık mı ettim
Senden istemiyordum ne tacı ne sarayı
Karnında yaşıyordum kafiydi saadetim
11. Dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması
B) Aşınma
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E) Kaynaştırma ünsüzü

Sensiz, kaldırımlara nice güzel can düştü
Göğsümüzden umutlar bîcan düştü
Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin
En son, avucumuzdan inci ve mercan düştü
12. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünsüz türemesi
B) Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz değişimi
E) Ünsüz benzeşmesi

(I) Bireyler arasındaki hiçbir ayrım ya da fark, bireylerin biyolojik anlamda er ya da dişi oluşları kadar belirgin ve yaygın değildir. (II) Fakat cinsiyet yalnızca  biyolojik özellikleri ifade etmez. (III) Cinsiyet birey açısından, yaşamın daha ilk yıllarından itibaren toplumsal bir kategori olarak da anlam kazanmaya başlar. (IV) Takip eden yıllarda bireyin biyolojik cinsiyetini merkeze alan bir anlayış ve düşünüş yaşama dünyası gelişir. (V) Oluşan bu dünyanın ismi toplumsal cinsiyettir.
13. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangilerinde ünlü düşmesi yoktur?
A) I ve III   B) II ve V  C) III ve IV  D) I ve IV  E) II ve V

Sanatın ne olduğu ve nasıl anlaşılabileceğine dair tartışmalar (I) yüzyıllardır insanların kafasını meşgul eden konulardan biri olmuş ve neredeyse (II) hiçbir dönem (II) popüleritesini yitirmemiştir. (IV) İnsanüstü, hatta bir bakıma Tanrı vergisi sayılabilecek özellikleri yardımıyla sıradan ölümlülerin asla ulaşamayacağı bir mertebede kalabilmeyi başarmış olan sanat, bu durumuna açıklama olabilecek (V) gerekçelere de fazlasıyla sahiptir.
14. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(I) Ağrı Dağı'nın hava durumu, bütün yüce dağlarda olduğu gibi ülkenin diğer alanlarından oldukça farklıdır. Bunun için dağda iken ertesi gün havanın nasıl olacağı radyo-televizyonların (II) yayımladığı (III) meteoroloji raporundan anlaşılamaz. Dağın (IV) kuzeydoğu yamacında büyük bir çöküntü vardır. 1700 m rakımında kurulmuş olan bugünkü (V) Ahura Köyü'nden başlayan bu derin vadinin içinde taş toprakla kaplı bir buzul vardır.
15. Parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Bilimsel (I) literatürün çoğu, satrancın (II) Kuzey Hindistan'da, Avrupa ile (III) Uzak Doğu'yu birbirine bağlayan eski ticaret yollarının çok yakınında, (IV) M.S. 600 civarında ortaya çıktığı konusunda (V) hemfikirdir.
16. Parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Her sabah koşaradım giderdim mektebe.
B) Böyle davranmaya devam ederse onu defedeceğim.
C) Ona bir gün rast gelirsem ben de soracağım.
D) Bazı genç yurtseverler kapısında nöbet tutuyordu.
E) Elebaşlarının bu adam olduğuna inanmak zor.
Cevaplar

1.B  2.A  3.C  4.C  5.E  6.A  7.D  8.B  9.D  10.C  11.B  12.B  13.C  14.B  15.E  16.D  17.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.