Yazım Yanlışları Konu Testi 7

1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Bizi kapıda karşılayıp hoşgeldiniz, dedi.
B) Bilirkişi raporu henüz elimize ulaşmadı.
C) Yazar kasa da eski dükkânda kaldı.
D) O, düzyazıyı şiirden hep üstün tutmuştu.
E) Şimdilerde kimsenin evinde çalar saat yok.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Birkaç gün burada kalıp işlerimi halledeceğim.
B) Her şeyi geride bırakıp gitmeyi düşündü.
C) Mademki istiyorsun yarın akşam bir uğra bana.
D) Refik Halit'te bu dergide mizahi yazılar yazmış.
E) Bu işleri takdir etmemek mümkün değildi.

(I) Ali Dağı, (II) yamaç paraşütü konusunda (III) uluslararası bir merkez hâline geldi. (IV) Talas İlçesi'nin yamaçlarındaki bu dağ, Kayseri il merkezine (V) 15 dk. uzaklıktadır.
3. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Sanırım birçok soruyu okumadan cevaplamış.
B) Oysaki onu bugün görebilmeyi umuyordum.
C) İnşaatı bir yıl içinde bitirmeyi taahhüt ediyor.
D) Macarca da Türkçe gibi eklemeli bir dildir.
E) Ortaçağ Avrupa'sında görülebilecek bir durumdu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Komidinin üstünde sarı çerçeveli bir resim vardı.
B) Aracın egzoz gazı emisyon ölçümü yapılmamış.
C) Entelektüel bir çalışma yaptığını iddia ediyor.
D) Makinenin kullanım kılavuzunu bulamadık.
E) Klasisizm akla ve sağduyuya önem verir.

6. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Yüksekliği 120 cm'yi geçmesin, demiş.
B) İtirazlar 14 Mayıs'a kadar sürecek.
C) Bu kitap, 13.yy'dan kalma bir el yazması.
D) İzmit Saat Kulesi'nde bir fotoğrafımız vardı.
E) Cumhuriyet Caddesi'nde bir kaza olmuş.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Geçen sene Merkez Bankasından emekli oldu.
B) Bölge bir zamandır TSK'nin kontrolündeydi.
C) Vatan Yahut Silistre'deki Zekiye'yi andıran bir karakterdi.
D) Kanun, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
E) İstanbullular bunu uzun zamandır bekliyordu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Çalıkuşunun küçük bir iğneye benzeyen gagası vardır.
B) İri sivrisinekler gece gündüz aman vermiyordu.
C) Köpek balıklarını konu alan birçok film var.
D) Boa yılanları karanlıkta daha iyi görürmüş.
E) Meğer hayvanat bahçesinde zürafa yokmuş.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez.
B) Dersaneden birkaç öğrenci de bize katıldı.
C) Dışardan sesler gelince korkup kaçmış.
D) Altmışaltı oynamayı babam öğretmişti.
E) Onüç yaşından beri burada çalışıyorum.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Allah'tan bizi hiç kimse görmemiş.
B) Konargöçerlik, bu yörede çok yaygındı.
C) Senin köpek bütün evi alt üst etmiş.
D) Uzun zamandır baş ağrısı çekiyordu.
E) Bu işi oldubittiye getirmek istediler.

Somut olarak yer belirten "alt" ve "üst" sözleriyle oluşturulan birleşik kelime ve terimler ayrı yazılır. (www.yksedebiyat.org)
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Ayakaltında dolaşmayın deyip hepimize kızardı.
B) Yeraltı kaynakları bakımından zengin bir bölgeydi.
C) Akşamüstü masada bir zarf buldum.
D) Bilinçaltındakileri ortaya çıkarmak istediler.
E) Hırsızı dükkanda suçüstü yakaladık.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Kuru soğan olmadan yemek yapamazsın.
B) Kahvaltıda ekmeğini zeytinyağına banıp yerdi.
C) Biraz beyaz peynir ile yeşil zeytin aldım.
D) Bizimki dere otu ile tereyi ayırt edemez.
E) Biraz kuru yemiş alıp sahile inebilirdik.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Her tarafı arap sabunu ile yıkamış yine.
B) Mezunlarımız psikiyatr ünvanı alır.
C) Bugün itibarıyla işten ayrılıyorum.
D) Hafta sonu hepinizi köye bekliyorum.
E) Tuval üzerine yağlıboya çalışmış.

(I) Yahya Kemal, bir yaz fevkalade sevdiği tarihî eserleri gezmeye çıkar. (II) Ancak Rumeli Hisarı’nın yokuşlarını tırmanırken bir mahalle bakkalının kapısı önündeki hasır iskemleye ter içinde oturur. (III) Dükkânın önünde birdenbire biten bu şişman müşteriye bakkal olanca nezaketiyle sorar: “Bir şey mi alacaksınız efendim?” (IV) Şairde bakkalı ürkütmemek için daha büyük bir incelikle gülümser: (V) "Evet, müsaade ederseniz biraz nefes alacağım!.."
14. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) İlhamını saadetten aldığını söylüyor.
B) İşine gelince güzel çalışıyor maaşallah!
C) Müracaatınızı bu formu doldurarak yapabilirsiniz.
D) Kimseyi müdafaa etmeye çalışmıyorum.
E) Taarruz emri için çadırından çıkmasını bekliyorduk.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Yarın kasabada elektrik kesintisi olacakmış.
B) Kolektif görüş sizi şüpheden kurtarır.
C) Bu haftaki kulüp toplantısı toplantı salonunda olacakmış.
D) Kritik bir mevzuda görüşünüzü alabilir miyim?
E) Öğrencilerin hiçbiri etüte kalmak istemiyordu.

17. Aşağıdakilerin hangisinde birleşik eylemlerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Arz ettiğim gibi bugün misafir kabul etmiyoruz.
B) Öğretmen bize sınıftan çıkmayı men etti.
C) Her şeyi mahvetmeyi nasıl başardık acaba.
D) Aslında buraya çok para sarf etmiştik.
E) Hem parayı iç et hem de bize kız.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Herkesin üzerinde olağanüstü bir etki bıraktı.
B) Konuştuklarını anlamak için altyazı lazımdı.
C) Hafta içi seni buradan alırım, dedi.
D) Aklı sıra bize ders verecekti.
E) Yasa dışı bazı işlere bulaştığını duymuştuk.

(I) Nurullah Ataç; edebiyatın içinde duyan, düşünen ve aynı zamanda bizzat eğitim camiası içinde bulunmuş biridir. (II) Onun ana dil eğitiminde en çok üzerinde durduğu mesele Türk çocuğunun Türkçeyi doğru ve güzel kullanmasını sağlamaktır. (III) Hâlâ eski kelimeler kullanıldığı için okullardaki derslerin çocuğa dil şuuru kazandıramadığından şikâyet eder. (IV) Her çocuğun kelimelerin kökünü de bilerek kullanması gerektiğini savunur. (V) Çocuğa bu konuda dilbilgisi dersleri yol göstermelidir.
19. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Düzeltme işareti (^), Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelimelerle özel adlarda bulunan ince g, k ünsüzlerini belirtmek için kendilerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine konur.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işareti (^), parçada sözü edilen görevinin dışında kullanılmıştır?
A) Kâğıt üzerinde yaptığınız hesaplar gerçek hayata uymayabilir.
B) Bu tezgâhtan çıkan ürünlerde sorun olmaz.
C) Sanatına vâkıf bir adam gibi görünmüştü.
D) Benzer konuları işleyen birçok hikâye var.
E) Bu araba bize rahmetli babamdan yadigâr.Cevaplar

1.A  2.D  3.D  4.E  5.A  6.C  7.C  8.A  9.D  10.C  11.B  12.D  13.E  14.D  15.B  16.E  17.B  18.B 19.E  20.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.