Tanzimat Dönemi Gazete

Tasvir-i Efkar
Takvim-i Vekayi (1831)
 • İlk resmi gazetedir.
 • Osmanlı Devleti’nde gazetecilik faaliyetleri Batıdan yaklaşık iki yüz sene sonra başlamıştır. 
 • Osmanlı Devleti’nde ilk Türkçe gazete, Batılı örneklerinin aksine halkın talebi ve gereksinimleri doğrultusunda değil, iktidarın ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda kurulmuştur. 
 • Tanzimat Fermanı'ndan önce,1831'de yayın hayatına başlayan Takvim-i Vekayi, II. Mahmut’un isteğiyle, hükumetin icraatlarını halka anlatmak düşüncesiyle kurulmuştur. 
 • Gazete, her ne kadar yurt içi ve yurt dışından çeşitli haberler içerse de yalnızca yönetimin istediği türden haberlerin yer aldığı bir yayın 
  olmasından ötürü devletin resmi gazetesi olmuştur.

  Ceride-i Havadis (1840)
 • Yarı resmî özellik gösteren ilk gazetedir.
 • Bir İngiliz tüccar tarafından, 1840 yılında kurulan Ceride-i Havadis, hükumetten aldığı ödenek nedeniyle yarı resmi bir kimlik ile yayın hayatına devam etmiştir. 
 • Bu gazete, yaklaşık otuz yıl boyunca Takvim-i Vekayi ile Türkiye’de Türkçe olarak yayımlanan iki gazeteden biridir.
Tercüman-ı Ahval (1860)
 • İlk özel gazete.
 • 1860 yılında Agah Efendi ile Şinasi tarafından çıkarılmıştır.
 • Gazetenin amacını ve yayın politikasını açıklayan "Mukaddime" (ilk yazı) Şinâsi tarafından kaleme alınmıştır. (İlk makale - Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
 • Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" adlı oyunu da ilk kez bu gazetede tefrika edilmiştir.

 • Tasvir-i Efkâr (1862)
 • Şinasi'nin çıkardığı ikinci gazetedir.
 • 1862 yılında çıkmaya başlayan gazete Tercüman-ı Ahval'e göre daha etkili olmuştur. 
 • O zamana kadar dile getirilemeyen meşrutiyet, hürriyet gibi kavramlar ilk kez Tasvir-i Efkar’da kullanılmıştır. 
 • Şinasi, İstanbul’un kent olarak sorunları, yoksulların durumu gibi pek çok konuyu kamuoyunun gündemine taşımakla kalmamış, hükumetin dış politikasını da eleştirmiştir. 

 • Muhbir (1866)
 • Ali Suavi tarafından çıkarılmıştır.
 • Yeni Osmanlılar Cemiyetinin yayın organı olarak 1867’de Londra'da yayımlanmaya başlandı. 
 • Muhbir, yurt dışında yayımlanan ilk Türk gazetesi olma özelliğini taşımaktadır. 
 • Ali Suavi daha sonra Paris'te Ulûm adıyla bir gazete daha çıkaracaktır. 

 • Hürriyet (1868)
 • Muhbir'den sonra Avrupa'dan yayımlanan ikinci Türk gazetesidir.
 • Hürriyet, Yeni Osmanlılar Cemiyeti mensupları, özellikle Namık Kemal ile Ziya Paşa tarafından 1868-1870 yılları arasında Londra ve Cenevre'de yayımlanmıştır.
İbret (1872)
 • Ahmet Mithat tarafından yayımlandı.
 • Yurt dışından dönen Namık Kemal gazetede başyazarlık yapmıştır.
 • İbret, Namık Kemal’in “Vatan Yahut Silistre” oyununun sahnelenmesinden sonra çıkan olaylar nedeniyle tümüyle kapatılmıştır. 

 • Tercüman-ı Hakikat (1878)
 • İlk kez 27 Haziran 1878’de yayımlanan gazeteyi kurup yöneten Ahmet Mithat’tır. 
 • 34 yıl kesintisiz yayımlanan gazete Ahmet Mithat’ın ölümünden sonra da çıkmaya devam etmiştir.
 • Yazılarıyla halkın kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan yazar, gazetenin en az yarısını yaptığı çeviri, yazı ve romanlarıyla doldurmuştur.
 • Gazete, dönemi için bir "okul" niteliği göstermiştir.
Gazetenin Önemi:
 • Tanzimat dönemi gazeteleri halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik yayın yapmayı amaçlamıştır.
 • Tanzimat aydınları halkın fikir seviyesini yükseltmek için gazeteyi önemli vasıta olarak görürler.
 • Osmanlı halkının Batı'ya açılan kapısı olur.
 • Tüm engellemelere rağmen muhalefet görevi de yapar.
 • Edebiyatımıza yeni giren edebî türleri tanıtmak için de önemli bir araç olmuştur. Yeni yazılan roman ve hikayeler bölümler halinde gazetelerde yayımlanmıştır.
 • Gazete çevresinde gelişen türler içinde yer alan makale, fıkra ve eleştiri türlerinin ilk örnekleri bu sayede verilir. 
İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.