Terciibent

 • Divan şiirinde "hane" adı verilen parçaların, "vasıta" adı verilen ve aynen tekrarlanan beyitler ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım şeklidir.
 • Haneler, gazel biçiminde kafiyelenmiş 5-10 beyitlik bölümlerdir.
 • Bir terciibentte, hane sayısı genellikle 5-12 arasında değişir.
 • Vasıta beyti "a,a" şeklinde kafiyelenir.
 • Hane ile vasıta beytinin oluşturduğu bütüne de bent denir.
Terkibibentten Farkı
 • Terkibibentte vasıta beyti sürekli değişirken terciibentte aynen tekrarlanır.
Hangi Konular İşlenir?
 • Terciibent ile genelde mersiye, methiye, tevhit gibi nazım türleri yazılır.
 • Bunların dışında felekten ve dünyadan şikayet, Allah'ın kudreti ya da evrenin sonsuzluğu gibi konular da işlenir.
Bu Nazım Şekli ile En Çok Eser Veren Şair Kimdir?
 • Edebiyatımızda en çok terciibent yazan şair Enderunlu Fazıl'dır. (öl.1810)
 • Şairin yazdığı dokuz terciibendin hepsi methiye türündedir.
 • Enderunlu Fazıl dışında Tanzimat şairi Ziya Paşa da bu nazım şekliyle eserler vermiştir.
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar için Kaynakça sayfasına bakınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.