Terkibibent

 • Divan şiirinde "hane" adı verilen parçaların, "vasıta" adı verilen ve sürekli değişen beyitler ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım şeklidir.
 • Haneler, gazel biçiminde kafiyelenmiş 5-10 beyitlik bölümlerdir.
 • Hane sayısı genellikle 5-12 arasında değişir.
 • Vasıta beyitleri "a,a" şeklinde kafiyelenir.
 • Hane ile vasıta beytinin oluşturduğu bütüne de bent denir.
terkibibent örneği için tıklayınız (metinde mavi ile gösterilen beyitler vasıta beytidir)
Terciibentten Farkı Nedir? 
 • Terciibentte vasıta beyti değişmeyerek hane sonlarında aynen tekrarlanır.
Hangi Konular İşlenir?
 • Sosyal, dinî-tasavvufi, felsefî konular başta olmak üzere hemen her konuda yazılmıştır. 
 • Divan şairleri terkibibent ile birçok münacat, naat, methiye, hicviye ve mersiye yazmıştır.
 • Özellikle mersiyeler, terkibibent nazım şekli ile yazılmıştır. 
 • Baki'nin ünlü Kanuni Mersiyesi, terkibibent nazım şekli ile yazılmıştır.
Ünlü Terkibibent Şairleri
 • Terkibibent nazım şeklinin en ünlü şairi Bağdatlı Ruhi'dir (öl.1606).
 • Bağdatlı Ruhi, eserinde sosyal konuları ele alıp devrinde gördüğü aksaklıkları dile getirmiştir.
 • Tanzimat şairi Ziya Paşa'nın bu şiire nazire olarak yazdığı Terkibibent en az bu şiir kadar ünlüdür.
İlgili Sayfalar 
Yararlanılan Kaynaklar için Kaynakça sayfasına bakınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.