3 Ağustos 2017 Perşembe

Sembolizm (Simgecilik)

Charles Baudelaire
 • 19.yüzyılın sonunda Fransa'da ortaya çıkan şiir, edebiyat ve sanat akımıdır. 
 • Parnasizme (şiirde gerçekçiliğe) tepkidir. 
 • 19.yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da yaşanan siyasal ve toplumsal olaylar (savaşlar, hızlı kentleşme ve sanayileşme, dengesiz gelir dağılımı...) özellikle sanatçılar üzerinde yıkıcı etkiler yapar. Bunun sonucu olarak sanatçılarda karamsarlık, bıkkınlık ve içe kapanma görülür.
 • Sembolizm ortaya çıkışında Alman filozof Schopenhaur'un  idealist felsefesi etkili olmuştur. İdealist felsefeye göre evren bir tasarım ve hayalden ibarettir. Duygularımız gerçeği görmeye engeldir. Her birey dış dünyayı öznel bir biçimde algılamaktadır.
Özellikleri
 • Sıradan anlatıma, sözde duygusallığa ve nesnel tanımlamalara karşıdırlar.
 • Eserlerde gerçeklerden kaçarak hayali bir dünyaya sığınma dikkat çeker.
 • Şiirde anlamın kapalı olması sembolizmin belirleyici özelliğidir. 
 • Anlatım imgelere dayanır. 
 • Şiirin yorumu okuyucuya bırakılır.
 • Kullanılan sözcüklerin anlamlarından çok şiire kattığı ahenk önemsenir. 
 • Bu sayede şiirin dili ile müzik arasında bir bağ kurulur. 
 • Sembolist şairler kuralları belirlenmiş nazım şekilleri ile kendilerini sınırlamak istemezler (serbest nazım). 
Örnek Şiir:
Şiir Sanatı 
Musiki, her şeyden önce musiki;
Onun için tekli mısradan şaşma
Kıvrak olur, erir havada sanki,
Ağır aksak söyleyişe yanaşma, 
Kelime seçerken de meydan senin;
Bile bile bir nebze olsun aldanmalı
Dumanlısı güzeldir türkülerin;
Öyle hem seçik olsun hem kapalı 
Güzel gözler tül ardından görünsün
Gün ışığı da titremeli şiirinde
Ak yıldızlar maviliğe bürünsün
Ilgıt ılgıt sonbahar göklerinde
...   (Paul Verlaine)
Önemli Sanatçıları
 • Chalrles Baudelaire
 • Paul Verlaine
 • Arthur Rimbaud
 • Stephane Mallarme
 • Paul Valery
Türk Edebiyatında Sembolizm
Yararlanılan kaynaklar için Kaynakça sayfamıza bakabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.