Edebi Akımlar

Leonardo da Vinci
 • Sanatta belirli düşünüş, duyuş ve anlayış sistemine akım denir.
 • Sanat akımları, toplumsal yaşayışın değişme ve gelişmelerinin sanata yansımasından doğmuştur. 
 • Her sanat akımı çağının ifadesi olmuş, çağın düşünüş, yaşayış ve estetik değerlerini (zihniyetini) yansıtmıştır.
 • Sanat akımları sadece edebiyatla ilgili olmayıp mimarî, heykel, resim, müzik gibi güzel sanatların bütün kollarını kapsar.
 • 17.yüzyıldan itibaren felsefe ve bilimdeki yenilikler sanatı etkilemiş, değişen değerler her sanat akımının bir öncekine tepki olarak ortaya çıkmasını getirmiştir. 
 • Edebi akımların başlıcaları şunlardır: klasisizm, romantizm, realizm, natüralizm, parnasizm, sembolizm, empresyonizm, fütürizm, dadaizm, sürrealizm, ekspresyonizm, egzistansiyalizm...
Hümanizm ve Rönesans, edebî akımların kaynağı kabul edilmektedir. Bu nedenle edebi akımlara geçmeden önce bunlar hakkında bilgi sahibi olmak daha doğru olacaktır.
Hümanizm - Rönesans
 • İnsancılık ya da insan sevgisi gibi anlamlara gelen Hümanizm, bir düşünce sistemidir.
 • Tanrı merkezli düşüncenin yerine insan merkezli düşüncenin geçmesini savunur. 
 • Hümanizme göre insanın kaderi kendi elindedir. 
 • Hümanist yaklaşım her insanın değerli ve onurlu olduğuna vurgu yapar.
 • İlk izleri İtalya’da 14. yüzyılın ikinci yarısında görülen Hümanizm, Rönesans'ın da temeli kabul edilir. Hümanist felsefe ile Rönesans ve Reform hareketleri arasında çok yakın ve çoğu zaman iç içe geçmiş bir ilişkiler ağı vardır.
 • Rönesans (Yeniden Doğuş); 15. ve 16. yüzyılda Avrupa’da güzel sanatlar, edebiyat ve düşünce alanında meydana gelen yenilik ve gelişmelere verilen isimdir. 
 • Tüm bu yenilik ve gelişmelerin ilham kaynağı Antik Roma'dır. 
 • Batı bu sayede Orta Çağ'ın karanlığından ve feodal düzenden kurtulmaya çalışır.
Edebi Akımlar
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
Kaynakça

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Yorumlarınız bizim için önemli. Lütfen yorum yaparak daha iyi içerikler üretmemiz için bize destek olunuz.