Hersekli Arif Hikmet (1839-1903)

Hersekli Arif Hikmet
 • 19.yüzyıl divan şairi ve yazarı.
 • 23 Kasım 1839'da Hersek'e bağlı Mostar'da doğdu.
 • 1854'te İstanbul'a geldi. Sadaret Mektupçuluğu Kalemi ve Adliye Dairesinde çalıştı. Çeşitli vilayetlerde Bidayet Mahkemesi Reisliği, İstanbul İstinaf Mahkemesi ile Temyiz Mahkemesi üyeliğinde bulundu.
 • Bir yıla yakın süren Encümen-i Şuara toplantılarına ev sahipliği yaptı.
 • 20 Mayıs 1903'te İstanbul'da öldü.
Sanat Anlayışı
 • Encümen-i Şuara (1861-62) topluluğu şairlerindendir.
 • Leskofçalı Galip'in idaresi altındaki topluluğun amacı; etkisini kaybeden, sıradanlaşan ve kendini tekrar eden divan şiirini ıslah etmekti.
 • Gelenekten ayrılmadan yenileşmeyi savundu.
 • Özellikle 17. yüzyıl şairi Naili-i Kadim'den etkilenmiş, birçok şiirine nazire yazmıştır.
 • Şiirleri daha çok didaktik ve hikemi tarzdadır.
 • Divan'ında tasavvufî şiirler ağırlıktadır. Bu tür şiirlerinde Kadiri, Bektaşi ve Mevlevi tarikatlarının izleri vardır.
 • Toplumsal sorunları ele aldığı şiirleri de vardır.
 • Tanzimat, yanlış Batılılaşma, meşrutiyet, cumhuriyet, edebiyat, din, felsefe gibi birçok konuda yazılar da yazmıştır.
Eserleri
 • Şiir: Divan (Ölümünden sonra yayımlandı.)
 • Düz Yazıları: Levâyihü’l-Hikem, Levâmiü'l-Efkâr, Sevânihü’l-Beyân, Misbâhü’l-Mizah
Şiirlerinden Mısralar...
I.
Cihânı anlamaz nâdân olanlar
Anınçün hod-pesend ü hod-nümâdır

II.
Belâ-yı aşk sanma bir dil-i nâkâma düşmüştür
Serâpâ kâinat ol derd-i bi-encâma düşmüştür

III.
Sahbâ-yı gam-ı aşk ile ser-mest-i safâyız
Gülbâng-i muhabbet çekilür halvetimizde
Hikmet n’ola zevk almasa erbâb-ı cehâlet
Var neş’e-i âgâhî-i cân sohbetimizde

IV.
İçeriz bâdeyi yâr aşkına biz sarhoşuz
Neşe-i aşkı bilir rind-i mükemmel hoşuz
İlgili Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • Son Devir Divan şairlerimizden Hersekli Arif Hikmet Bey, Hasan Aksoy
 • Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, Şükran Kurdakul
 • Eski Edebiyattan Yeni Edebiyata Geçişin Eşiğinde Önemli Bir isim: Hersekli Arif Hikmet ve Divanı, Tevfik Sütçü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.