Nayiler (Nesl-i Ati)

Şahabettin Süleyman
 • Nayiler, Nesl-i Âti ya da Yeni Nesil olarak tanınan edebî anlayış.
 • Nâyî, ney üfleyen kişi demektir. Bu sözcük seçilerek Mesnevi'de Ney'e faklı anlamlar yükleyen Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye gönderme yapılmıştır.
 • Selanik'te Genç Kalemler dergisiyle ortaya çıkan "Millî Edebiyat"ın etkili olmaya başladığı yıllarda görülen edebî arayışlardan biridir.
 • Nayiler, bir anlamda millî bir edebiyatın nasıl olması gerektiği konusunda yapılan tartışmaların bir sonucudur.
Yahya Kemal Etkisi
 • Nayiler'in ortaya çıkışlarında 1912'de Fransa'dan zengin bir sanat ve tarih birikimiyle dönen Yahya Kemal'in düşünceleri etkili olmuştur. 
 • Yahya Kemal fiilen gençlere önderlik etmez ancak onun "kökünü mazide arayan bir yeniliğin peşinde" olması ve savunduğu öz (saf) şiir anlayışı topluluk için rehber olacaktır.
Şahabettin Süleyman'ın Önderliği
 • 1914 yılında "Safahat-ı Şiir ve Fikir" dergisinde yayımlanan "Nayiler-Yeni Bir Gençlik Karşısında" adlı yazısıyla grubu tanıtan Şahabettin Süleyman'dır.
 • Fecriati sanatçılarından Şahabettin Süleyman, Yahya Kemal'in fikirleri ışığında millî bir edebî akım oluşturabilmeleri için genç sanatçıları yüreklendirmek istemiştir.
Ne Yapmak İstediler?
 • Millî bir edebiyat kurmak isteyen genç sanatçılar, edebiyatımızın kaynağını 13. yüzyılda, Mevlana ile Yunus Emre'nin şiirlerinde aramak istediler.
 • Bu iki mutasavvıfın şiirlerindeki samimi, lirik ve mistik üslubu örnek almaya çalıştılar.
 • Her şairin kendine has, taklit edilmeyen bir iç sesi olduğu tezine sarıldılar.
Sonuç
 • Topluluğun ömrü kısa sürmüş, planladıkları gibi eser veremeden dağılmışlardır.
 • Mizahi eleştirilere de uğrayan bu arayışla ilgili en çarpıcı eleştiri Cenap Şahabeddin'e aittir: "Gel gelelim, bu Nâyîler takma adı Bizim Yokuş'ta hemen "enayiler" olup çıkıvermişti."
Sanatçıları
 • Rübab dergisinde toplanmış olan bu genç şairler şunlardır: Halit Fahri (Ozansoy), Selahaddin Enis, Hakkı Tahsin, Orhan Seyfi, Yakup Salih, Safi Necip, Hasan Sait.
İlgili Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz
 • Fecriati'nin Edebi Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuasında Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Ayşe Duygu Yavuz
 • Yahya Kemâl ve Geleneği Yanlış Yerde Arayan İki Edebî Topluluk: Nev-Yunânîler ve Nayîler, Mehmet Özdemir
 • Görsel Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.