Metinlerarasılık

 • Postmodern romanın önemli göstergelerinden biridir.
 • Metinlerarasılık, bir yazarın metnini oluştururken daha önce yazılmış metinlere ait unsurlardan yararlanmasıdır.
 • Bu unsurlar; alıntı yapılan bir parça olabildiği gibi benzer bir kahraman, imge / motif ya da üslup olabilir.
 • İki metin arasındaki bu ilişki örtük olabileceği gibi açık da olabilir.
 • Metinlerarasılık, metnin kurgusunun karmaşıklığını artırarak metni çok sesli hâle getirir.
 • Metinlerarasılık, yazarın yararlandığı metni doğrudan taklit etmesi değildir. Yazar, ilgili metindeki malzemeyi kendi metninin estetiğini oluşturmak için kullanır.
 • Metinlerarasılık, hiçbir metnin kendinden önceki metinlerden bağımsız olamayacağı ve her metnin kendinden sonraki metinleri etkileyeceği tezi üzerine kurulmuştur.
 • Postmodern yazarlar, bir başka metne gönderme yaparken montaj (alıntı), kolaj, pastiş (öykünme), parodi gibi tekniklerden yararlanır.
Montaj (Alıntı)
 • Yazarın, başkasına ait bir metni kendi eserinde kullanmasıdır.
 • Bu metin; cümle, paragraf, mısra-beyit ya da haber yazısı olabilir.
Kolaj
 • Kolaj, farklı nitelikteki metinlerin bir araya getirilmesiyle oluşur.
 • Bunlar; sözlük ya da ansiklopedi maddesi, çalışma notu/müsvedde, dipnot, gazete yazısı, yemek tarifi, takvim yaprağı, mektup, günce ya da edebi türlerden biri olabilir.
 • Postmodern roman, kolaj tekniğini eserin bütüncüllüğü bozmak, yapıyı dağınıklaştırmak için kullanır.
Pastiş (Öykünme) 
 • Metindeki üslubun taklididir.
 • Yazar, ilgili metnin üslubunu benimseyerek metni kendi metnine uyarlar.
Parodi
 • Parodi, bir metnin alayla, abartıyla ya da çarpıtılarak taklit edilmesi anlamına gelir.
 • Parodide dış yapının korunarak içeriğinin çarpıtılması söz konusudur.
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Latife Tekin’in Romanları, Macit Balık
 • Postmodern Öğreti ve Bir Postmodern Roman Çözümlemesi: Kara Kitap/ Orhan Pamuk, Nilay Işıksalan
 • Hilmi Yavuz’un Postmodern Anlatıları Üzerine, Bedia Koçakoğlu 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.