Parodi

 • Özellikle postmodern romanlarda kullanılan bir anlatım tekniğidir.
 • Parodi, bir metnin alayla, abartıyla ya da çarpıtılarak taklit edilmesi anlamına gelir. 
 • Parodide dış yapının korunarak içeriğinin çarpıtılması söz konusudur.
 • Yazar parodi ile metinlerarası ilişki kurar.
 • Parodisi yapılan metin ilk anlamını ve fonksiyonunu yitirerek yeni anlam ve işlevler kazanır. 
 • Parodide, amaç genellikle ele alınan konu veya eseri alaya almak, ondan güldürü malzemesi çıkarmaktır. Ancak ciddi ve komiklikten uzak parodiler de vardır.
Uygulama Şekilleri
 • Parodi genel ve kısmi olmak üzere iki ayrı şekilde uygulanabilir.  
 • İlkinde yazar ilgili metnin içeriğini ana konu bağlamında dönüştürerek kendi eserine uyarlayabilir. 
 • Parodinin kısmi olarak kullanılışında ise ilgili metne ait bir parça, cümle ya da başlık yeni metne aktarılabilir.
Pastiş'ten Farkı 
 • Parodi ve pastiş birbirine yakın iki anlatım tekniğidir.
 • Pastişpostmodern romanda daha çok üslubun taklididir. Parodi ise metnin içeriği ile ilgilidir. Parodide ilgili metnin alaya alınması ve çarpıtılması söz konusudur.
Parodi Örnekleri
Örnek 1
Orhan Pamuk parodik unsurları sıklıkla kullanan bir yazardır. Kara Kitap adlı romanında Şeyh Galib'in Hüsn ü Aşk’ı ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi’sinden yararlanmıştır. Kitabın ana karakterleri Galip ve Celal’in adları ve hatta Celal’in oturduğu Şehrikalp Apartmanı ile bu eserlere göndermelerde bulunur.
Örnek 2 
İsmail Güzelsoy, Sincap adlı romanda divan edebiyatı şairlerinden Baki'nin meşhur bir beytini anlatıya dâhil ederek parodisini yapar. Baki'nin meşhur "Âvâzeyi bu âleme Davut gibi sal / Baki kalan bu kubbede bir hoş sâda imiş" beytini alarak şu şekilde parodileştirir: “Bakir kalan gök kubbede / Hoş bir kahkahadır yetim göz bebeklerine çarpan
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynak
 • İsmail Güzelsoy'un Romanlarında Postmodernizmin Yansımaları, Mahfuz Can 
 • Edebiyat Sosyolojisi Açısından Postmodern Romanın Toplumsal Temelleri Neslihan Şen Altın

1 yorum:

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.