Levnî (18. yy)

Minyatür
 • Minyatür sanatçısı, şair.
 • Edirne doğumlu sanatçının asıl adı Abdülcelil Çelebi'dir.
 • "Levnî" onun mahlasıdır. Arapça bir sözcük olan "levn" renk demektir.
 • Genç yaşta İstanbul’a gelen sanatçı, II. Mustafa zamanında nakkaşbaşılığa yükselmiştir. III. Ahmet döneminde de görevini sürdürmüştür.
 • Sanatçı, 1732'de İstanbul'da ölmüştür.
Sanat Anlayışı ve Önemi
 • Osmanlı minyatür sanatının son büyük temsilcisidir.
 • Divan şairi Nedim gibi o da Lale Devri'nin sembol isimlerinden biridir.
 • Resimleri ile devrin sosyal hayatı, giyim-kuşamı ve eğlencelerini yansıtmıştır.
 • Hem divan hem de âşık edebiyatı tarzında şiirler yazmıştır.
 • Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmış, daha çok hecede başarılı olmuştur.
 • Bu nedenle 18. yüzyılın âşıkları içinde gösterilir.
 • Usta bir şair olmasına rağmen şiirlerinden çok azı günümüze ulaşmıştır.
 • Atasözlerini nazma çekmek Levnî ile başlamıştır.
 • Âşık edebiyatı sahasındaki en ünlü eseri Atalar Sözü Destanı'dır.
 • Sanatçının Selanik'ten İstanbul'a kadar yaptığı deniz yolculuğunu anlatan uzun bir destanı ile "uymuş" redifli mizahi bir tekerleme-destanı daha vardır.
Atalar Sözü Destanı
 • 11'li hece ölçüsü ile söylenen bu destan, 29 dörtlükten oluşmaktadır.
 • Levnî, destanı sade ve samimi bir dille söylemiş; atasözlerini bozmadan ve yerli yerinde kullanmıştır.
 • Eser, sonradan bağımsız bir tür haline gelmiştir.
 • Âşık edebiyatında en eski ve başarılı örneğini Levnî’de görülen atalar sözü söyleme geleneği, 18 ve 19. yüzyıllarda artarak devam etmiştir.
 • Bu tür destanlar, daha çok nasihat verme (pendname) amacıyla yazılmıştır.
İlgili Sayfa 
👉 Halk Edebiyatı Ana Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • Atasözlerinde Günlük Hayat, Nuh Mustafa Beğenmez
 • Âşık Edebiyatında Atalar Sözü Destanı Söyleme Geleneği, Cafer Özdemir
 • TDV İslam Ansiklopedisi Levnî Maddesi, Şehnaz Yalçın

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.