Terciibent

 • Divan şiirinde "hane" adı verilen parçaların, "vasıta" adı verilen ve aynen tekrarlanan beyitler ile birbirine bağlanmasından oluşan nazım şeklidir.
 • Haneler, gazel biçiminde kafiyelenmiş 5-10 beyitlik bölümlerdir.
 • Bir terciibentte, hane sayısı genellikle 5-12 arasında değişir.
 • Vasıta beyti "a,a" şeklinde kafiyelenir.
 • Hane ile vasıta beytinin oluşturduğu bütüne de bent denir.
Terkibibentten Farkı
 • Terkibibentte vasıta beyti sürekli değişirken terciibentte aynen tekrarlanır.
Hangi Konular İşlenir?
 • Terciibent ile genelde mersiye, methiye, tevhit gibi nazım türleri yazılır.
 • Bunların dışında felekten ve dünyadan şikayet, Allah'ın kudreti ya da evrenin sonsuzluğu gibi konular da işlenir.
Bu Nazım Şekli ile En Çok Eser Veren Şair Kimdir?
 • Edebiyatımızda en çok terciibent yazan şair Enderunlu Fazıl'dır. (öl.1810)
 • Şairin yazdığı dokuz terciibendin hepsi methiye türündedir.
 • Enderunlu Fazıl dışında Tanzimat şairi Ziya Paşa da bu nazım şekliyle eserler vermiştir.
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar için Kaynakça sayfasına bakınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.