Mecazımürsel (Ad Aktarması)

  • Benzetme amacı olmadan bir sözü başka sözcük yerine kullanma sanatıdır.
  • "Düzdeğişmece" ya da "ad aktarması" olarak da bilinir.
  • Ad aktarması, sözcükler arasında çeşitli anlam ilgileri kurularak yapılır.
  • Bunlar: parça-bütün, sebep-sonuç, özel-genel, iç-dış, yazar-eser, yapan-yapılan, eşya-sahip, soyut-somut vs.
  • Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında kullanılmasını sağlayan ilgi, benzerlikse "istiare"; benzerlik dışında bir ilgiyse "mecazımürsel" adını alır.
Örnekler
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 
Açıklama: "Hilal" bayrağımızı oluşturan parçalardan biridir. Bayrağın bir parçası söylenmiş bütünü kastedilmiştir.

Marmara'da her yelken
Uçar gibi neşeli
 
Açıklama: "Yelken" sözcüğü ile kastedilen teknedir.

Bizden evvel buraya inen üç dört arkadaş
Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş
 
Açıklama: "Tutuşan ocak" sözü ile ocağın içindeki "odunlar" kastedilmiştir.

Tarlaya bereket yağdı.
Açıklama: Sonuç (bereket) söylenmiş, neden olan yağmur kastedilmiş.

Gelin canlar bir olalım
Münkire kılıç çalalım
 
Açıklama: Yaşayan varlıkların yaşamasını sağladığına inanılan madde dışı varlık olan can (soyut) söylenerek insan kastedilmiştir.

Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet;
Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet...
 
 
Açıklama: Yer adı söylenerek orada yaşayanlar ya da bulunanlar kastedilmiş.

"Binlerce şemsiye yoğun yağmur altında cenazenin arkasından yürüyordu."
 
Açıklama: Eşya söylenmiş ancak onu kullanan kastedilmiş.

"Fazla koku sürme."
 
Açıklama: Bu cümlede anlatılmak istenen genel anlamda her türlü koku değil, parfüm ya da kolonya misali esanslardır.

Ah efendi bize karşı İstanbul
Neden böyle bir sert, yalçın taş gibi.
Açıklama: Mısralarda “İstanbul” ile anlatılmak istenen, İstanbul'daki yöneticilerdir.
İlgili Sayfa 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.