Rahşiye

  • Divan şiiri nazım türü
  • Rahş; gösterişli, güzel at demektir.
  • Firdevsi'nin derlediği Şehname'nin ünlü kahramanı Rüstem'in atına Rahş denir.
  • Rahşiye, atlar için yazılan kaside ve mersiyelere verilen isimdir. Kasidelerin nesip bölümünde kimi zaman atlardan bahsedilir. Söz konusu edilen atlar olağanüstü özelliklere sahip olarak gösterilir. 
  • Atın özelliklerinden, atın tasvirinden yola çıkılarak mecazi bir anlatımla devlet atı övülür. Devlet atına binen padişahtır. Dolayısıyla atlar padişahın övgüsü içerisinde ele alınıp işlenir.
  • Rahşiyenin en güzel örneklerini 17.yüzyıl şairi Nefi vermiştir. Nefi, IV. Murat’ın atları için kaleme aldığı Rahşiye adlı kasidesinde şöyle der:
Bârek-Allah zihî rahş-ı hümâyûn-simâ
Ki komuş nâmını sultân-ı cihân Bâd- Sabâ 

Ne sabâ sâika dirsem yaraşur süratde
Ki seğirdirken ana sâyesi olmaz hem-pâ
Günümüz Türkçesi: Allah mübarek etsin! Ne de mübarek simalı at / Ki adını cihan padişahı Bâd-ı Sabâ koymuş / Sabâ rüzgarı da ne, o kadar hızlı ki yıldırım desem yaraşır / Öyle ki koşarken gölgesi bile ona ayak uyduramaz.
Yararlanılan Kaynaklar: 
  • Nefi'nin Kasidelerinde Mübalağa Sanatındaki Ayrıntılar, Ali Balaban 
  • Divan Şiiri Sözlüğü, İskender Pala

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.