Hayali Bey (1497?-1557?)

Hayali Bey
 • 16.yüzyıl divan şairi.
 • Asıl ismi Mehmet'tir. Geç evlendiği için lakabı Bekâr Memi'dir.
 • Bir Balkan şehri olan Vardar Yenicesi’nde doğdu.
 • Kuvvetli bir medrese tahsili görmediği eserlerinden anlaşılır.
 • Bir kalenderi şeyhinden tasavvuf terbiyesi alan şair, İstanbul'a gelinceye kadar rint bir derviş olarak avare bir hayat sürdü.
 • İstanbul'a geldikten sonra sanat çevresine giren şair, bir süre sonra Sadrazam İbrahim Paşa'nın vasıtasıyla Kanuni Sultan Süleyman tarafından tanınmıştır.
 • Hayatının sonuna doğru Kanuni tarafından kendisine bir sancak ve Bey ünvanı verilmiştir.
Edebi Kişiliği
 • Fuzuli ve Baki'den sonra bu yüzyılın en önemli şairidir.
 • Hayali şiirlerinde genelde din dışı kalarak rindane bir tavır sergilemiştir.
 • Asıl şahsiyetini yansıtan şiirleri gazelleridir.
 • Şiirlerinde parlak ve ince imgeler, yeni buluşlar, renkli betimlemeler, akıcı bir söyleyiş vardır.
 • Bilinen tek eseri Divan'ıdır. 
Bilmezler Redifli Gazeli
Cihân-ârâ cihân içindedir ârâyı bilmezler
O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

Harâbât ehline dûzah azâbın anma ey zâhid
Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam-ı ferdâyı bilmezler

Şafak-gûn kan içinde dâğını seyretse âşıklar
Güneşte zerre görmezler felekte ayı bilmezler

Hamîde kadlerine rişte-i eşki takıp bunlar
Atarlar tîr-i maksûdu nedendir yayı bilmezler

Hayâlî fakr şalına çekenler cism-i uryânı
Anunla fahr ederler atlas u dîbâyı bilmezler
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Hayali Bey Divanı, Ali Nihat Tarlan
 • Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Nihat Sami Banarlı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.