Hezarfen Ahmet Çelebi

Galata Kulesi
17.yüzyılda yaşamış Türk bilgini. 
Adının önündeki "Hezarfen" sözcüğü "bin fenli-bilimli" anlamına gelmektedir. Kendi icadı olan kanatlarla kendisini Galata Kulesi'nden bırakarak Doğancılar Meydanı'na inmeyi başarmıştır. Bu olayı anlatan tek kaynak Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'dir.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden...

İlgili Bölümün Orijinal Hali

İbtidâ Okmeydânı minberi üzre yıldız rûzgârı şiddetinde kartal kanatlarıyla sekiz tokuz kerre eflâkde pervâz ederek
ta‘lîm edüp ba‘dehu Sultân Murâd Hân, Sarâyburnu'nda Sinânpaşa köşkünden temâşâ ederken Galata kullesinin tâ zirve-i a‘lâsından Ahmed Çelebi lodos rûzgârıyla uçup Üsküdar'da Doğancılar meydânına düşdüğü müsbettir. Ba‘dehu Murâd Hân bir kîse altun ihsân edüp Hezârfen Ahmed Çelebi'yi Cezâyir'e nefy-i ebed edüp anda merhûm oldu. Ahmed Çelebi hakkında Murâd Hân, bu âdemden pek havf edecekdir kim her ne murâd edinse elinden gelir, deyü nefy etdi.

Günümüz Türkçesi

Ahmet Çelebi'nin, öncesinde Okmeydanı Namazgahı üzerinde yıldız rüzgarı şiddetinde kartal kanatlarıyla sekiz dokuz kere gökyüzünde uçarak talim edip ondan sonra Sultan 4.Murat Han Sarayburnu'nda Sinânpaşa Köşkü'nden izlerken Galata Kulesi'nin en yüksek noktasından lodos rüzgarıyla uçup Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na indiği kaydedilmiştir. 
Sonrasında Murat Hân bir kese altın verip Hezârfen Ahmed Çelebi'yi Cezâyir'e -bir daha dönmemek üzere- sürgün etti ki kendisi orada vefat etmiştir. Ahmet Çelebi'yi sürgüne gönderen Murat Han Ahmet Çelebi hakkında: "Bu adamdan pek korkmak gerekir çünkü her ne isterse elinden gelir." demiş.

Not: Galata Kulesi ile Doğancılar Meydanı arasındaki mesafe ise 3,35 km'dir.

İlgili Sayfalar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.