Iydiyye

 • Bayramın gelişi nedeniyle bir devlet büyüğüne sunulan kaside.  
 • Arapça bir sözcük olan "Iyd" bayram demektir. 
 • Iydiyye ya da bayramiye olarak bilinen bu tür kasidelerin teşbib (nesib) bölümlerinde bayramdan söz edilirdi.
 • Ramazan ve kurban bayramları dışında nevruz (baharın başlangıcı-21 Mart) için de kasideler yazılmıştır. Nevruz günü sunulan kasideler "nevruziyye" denmiştir.
 • Teşbib, methiye ve dua olmak üzere üç temel bölümden meydana gelir.
 • Ortalama uzunlukları otuz-kırk beyittir.
 • Iydiyeler caize almak amacıyla yazılırdı. Caize, divan şairlerinin sundukları kasideler karşılığında aldıkları para ya da hediyedir.
 • İlk ıydiyenin ne zaman ve hangi şair tarafından yazıldığı kesin olarak bilinmemektedir.
 • Iydiyelerde, kaside yazılan kişiye övgünün yanı sıra bayrama kavuşmanın sevinci, bayram günlerinin nasıl geçirilmesi gerektiği, bayram yerleri, törenler ve eğlenceler tasvir edilirdi.
 • 18. yüzyıldan sonraki örneklerde kalıpların dışına çıkılarak mahalli ve yerli unsurlara daha çok yer verilmiştir.
İlgili Sayfa
 • Kaside 

 • Yararlanılan Kaynaklar
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Iydiye Maddesi, Mustafa İsmet Uzun
 • Sünbülzade Vehbi'nin Koca Ragıp Paşa'ya Yazdığı Iydiye Kaside, H.Dilek Batislam

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.