İsim Konu Kavrama Testi 1

Üzme beni yum gözlerini
Uyutacak ninnilerim yok
Türküler mi istersin benden
Yanık memleket türküleri
Ne arasın bende o ses
1. Bu dizelerde kaç isim vardır?
A) 6    B) 7    C) 8    D) 9    E) 10

Tür adları aynı türden varlıkların birini, bir bölümünü ya da tümünü ifade edebilir.
2. Buna göre aşağıdaki altı çizili tür adlarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Üç perdelik piyeste olaylar belirtilmeyen bir tarihte İstanbul'da geçer.
B) Roman, küçük bir çocuğun başından geçenleri anlatıyor.
C) Her yazar ölümsüz bir eser bırakmak ister.
D) Film, hayatı tesadüflerin yönettiğine inanan bir yazarın hikayesidir.
E) Bu koku sporcular için özel tasarlanmış.

İstasyona yakın Anayurt Oteli'nin katibi Zebercet üç gün önce perşembe gecesi gecikmeli Ankara treniyle gelen kadının o gece kaldığı odaya girdi, kapıyı kilitledi, anahtarı cebine koydu.
3. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yalın durumda ad
B) İyelik eki almış ad
C) Yönelme durum eki almış ad
D) Belirtisiz ad tamlaması
E) Ek eylem almış ad

Polisin gösterdiği odaya üstleri tabakla örtülü çay bardakları, kahve fincanlarıyla dolu bir askıyı kayıtsızca sallayarak giren ak önlüklü bir kahveci çırağının ardından girdi.
4. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Türemiş ad
B) Belirtisiz ad tamlaması
C) Soyut ad
D) Ayrılma durum eki almış ad
E) Tür adı

I. kendime göre karşılarken akşamı,
II. nane şekeri uzattı en tembeliniz...
III. götürmek istedi küfesinde
IV. elimdeki ıspanak demetini
V. en dalgını sınıfın!
5. Numaralanmış dizelerin hangisinde iyelik eki almış bir ad yoktur?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Yan yana uzanırdık ve ıslaktı çimenler
Ne kadar güzeldin sen! Nasıl eşsiz bir yazdı!
Bunu anlattılar hep, yani yiten bir aşkı
Geçerek bu dünyadan bütün ölü şairler
6. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çokluk eki almış birden fazla ad
B) Soyut ad
C) Belirtme eki almış ad
D) İyelik eki almış ad
E) Ek eylem almış birden fazla ad

I. İyi kötü bir evimiz var artık, dedi.
II. Üzerindeki eski püskü paltosundan utanıyor gibiydi.
III. İşin ucunda konu komşuya rezil olmak vardı.
IV. Çeşit çeşit biblo biriktirmiş evinde yıllarca.
V. Acı tatlı birçok şey paylaşmıştık onunla.
7. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) I    B) II    C) III     D) IV     E) V

8. Aşağıdakilerin hangisinde "-den" eki farklı bir görevle kullanılmıştır?
A) Saadetten alıyorum ben ilhamımı.
B) Seyircilerden biri söz alarak karara itiraz etti.
C) Çaycı getir ilaç kokulu çaydan.
D) Geçmişten hisse çıkarmalı insan.
E) Senden bana kalan ucu yanık bir resim.

ben sana (I) mecburum bilemezsin
(II) adını mıh gibi (III) aklımda tutuyorum
büyüdükçe büyüyor (IV) gözlerin
ben sana mecburum bilemezsin
(V) içimi seninle ısıtıyorum
9. Numaralanmış isimlerden hangisi iyelik eki almamıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

10. Aşağıdakilerin hangisinde -ler eki cümleye "benzerleri" anlamı katmıştır?
A) Yarın onu görmek için babamlara gidiyoruz.
B) Kutadgu Bilig Karahanlılar dönemine aittir.
C) Beş yaşlarında bir çocuk vardı yanında.
D) Hafta sonları göl kenarına pikniğe giderdik.
E) İnanın Mustafa Kemaller tükenmez.

11. Aşağıdakilerin hangisinde bir isim yüklem göreviyle kullanılmıştır?
A) Akşam oldu, hüzünlendim ben yine.
B) Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime.
C) Bir romanda okumuştum, buna benzer bir şeyi
D) Bu ayrılık bana ölümden beter.
E) Bendim geçen, ey sevgili, sandalla denizden

I. Küçücük bir evde on kişi kaldığımızı hatırlıyorum.
II. Kimsecikler görmeden şurada uyurum, dedi.
III. Bu, üzerinde kimsenin yaşamadığı bir adacıktı.
IV. Odada büyükçe bir masadan başka bir şey yoktu.
V. Azıcık aşım kaygısız başım.
12. Numaralanmış cümlelerin hangisinde küçültme adı kullanılmıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Çözülen bir demetten indiler birer birer,
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun,
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler
13. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ek eylem almış isim
B) Yönelme eki almış isim
C) Bulunma durum eki isim
D) Birleşik isim
E) Ayrılma durum eki isim

Hoyrattır bu (I) akşamüstüler daima.
Dalga dalga hücum edip (II) pişmanlıklar
Unutuşun o tunç kapısını (III) zorlar
Ve ruh, atılan (IV) oklarla delik deşik;
İşte, doğduğun eski evdesin birden
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven,
Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
Ve cümle yitikler, mağlûplar, (V) mahzunlar...
14. Dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi çokluk eki almamıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir ad değildir?
A) Ağlatıyor beni acı gerçekler
B) Hüzün ki en çok yakışandır bize
C) Dert bende derman sende
D) Bütün güzellikler sende aşk bendedir
E) Kalbimiz kırılır gördükçe güzelliğini

16. Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi yalın durumda değildir?
A) Körler sağırlar birbirini ağırlar.
B) Misafir misafiri istemez, ev sahibi ikisini de.
C) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
D) Ev sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi.
E) Kedinin kanadı olsaydı serçenin adı kalmazdı.

Bir çoban parçasısın, olmasan bile koyun,
Daima eğeceksin başkalarına boyun;
Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı,
Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı
Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an,
Mademki kara bahtın adını koydu çoban!
17. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Topluluk adı
B) Türemiş ad
C) İyelik adı almış ad
D) İsim cümlesi
E) Birleşik ad

Diyecekler ki (I) arkamdan
Ben öldükten sonra
O, yalnız şiir yazardı
Ve yağmurlu (II) gecelerde
Elleri (III) cebinde gezerdi
Yazık diyecek
Hâtıra (IV) defterimi okuyan
İmanı gevremiş (V) parasızlıktan
18. Dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla isim çekim eki almamıştır?
A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V

Doğuyor ömrüme bir yirmi sekiz yaş güneşi,
Bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken
Koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben;
Avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi
19. Bu dörtlükte kaç tane tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır?
A) 4    B) 5    C) 6    D) 7    E) 8

Can verdi kışın sunduğu taslarla zehirden
Her gonca kızıl bir gül açarken yolumuzda.
Üstündeki son dallar ağarmış diye birden,
Pas tuttu bu akşam suların rengi havuzda.
20. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması
B) Belirtili ad tamlaması
C) Sıfat yapan ki
D) İsimden türemiş eylem
E) Belirtisiz isim tamlaması


İlgili SayfalarCevaplar

1.B  2.C  3.E  4.C  5.A   6.D  7.C  8.B  9.A  10.E  11.D  12.C  13.A  14.C  15.A  16.B  17.E  18.E  19.A   20.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.