Sıfat Konu Kavrama Testi 1

1. "Yalnız" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde önad (sıfat) olarak kullanılmıştır?  
A) Biz bu dünyada hep yalnızız.
B) Bir ömür boyu yalnız yaşadı.
C) Yalnız taş duvar olmaz.
D) Ben de isterim yalnız hiç param yok.
E) Bunu yalnız sen yapabilirsin, dedi.

2. Aşağıdakilerden hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır?
A) Birdenbire beş adım sağında onu gördü.
B) İki şey var ancak ölümle unutulur.
C) Sarp dağlardan örülmüş dört duvar içindeyim.
D) Altı ay kıştan sonra yeşeren senin yaşamındır.
E) Sarışın bir kurda benziyordu.

Onlar önde, ben arkada
Bir mart gecesi on birden sonra
Taksim'den Tünel'e kadar yürüdük
Alçak sesle konuşuyorlardı aralarında
Sanki bir değirmen ağır ağır dönüyor
Hayat ağır ağır akıyordu
Bulanık, kirli nehirler gibi
Büyük, karanlık binalar arasında
3. Dizelerde sıfat görevinde kaç sözcük kullanılmıştır?
A) 5    B) 6     C) 7     D) 8      E) 9

4. Aşağıdakilerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmıştır?
A) Çocukluk hikâyelerini kendi ağzından dinledim.
B) Telkin sanatının inceliklerini iyi bilirdi.
C) Gözlüğü, kendini olduğundan daha yaşlı gösteriyordu.
D) Konuşulanların gizli kalması için söz almıştık.
E) Demiryolları sayesinde büyük gelir sağlanacaktı.

5. Aşağıdakilerin hangisinde "güzel" sözcüğü önad olarak kullanılmıştır?
A) Gözlerinde telaşların en güzeli var.
B) Sokağa çıkabilseydik ne güzel olurdu.
C) Sokaktan bir güzel geçse içim aşkla dolardı.
D) Seninle güzel olmak var şimdi.
E) Dünyanın en güzel kadını oydu sanki.

6. Aşağıdakilerin hangisinde "böyle" sözcüğü önad olarak kullanılmamıştır?
A) Yakasına böyle bir gül takmıştı.
B) Böyle bir dünyaydı işte, anlatılır mı bilmem?
C) Böyle başladı kendi içimdeki o uzun yürüyüşüm.
D) Ben böyle saç görmedim ömrümde.
E) Beni böyle havalar hasta etti.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru sıfatı kullanılmamıştır?
A) Biliyorsun ben hangi şehirdeysem
Yalnızlığın başkenti orası
B) Onlar bu denizlerin son melekleriydiler
Kaç yıl mavilere karışmamı beklediler
C) Nasıl iş bu
Her yanına çiçek yağmış
D) Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?
E) Ne dost sevgisi ne yar sevgisi,
Ne varsa hepsini bırakıp gitmek ister

O gün fırtınalı geçti. Rüzgar yağmurun şiddetini artırıyordu. Her taraf su ve çamur içindeydi. Yıkık evlerin sıvaları ıslak ve griydi. Öğleden sonra yağmur kesildi. İki numaralı mevziimizden çıplak, ıslak sonbahar kırlarını, tepelerin üzerindeki bulutları, yolların yanına gerilen sırılsıklam hasırları gördüm.
8. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Kurallı birleşik sıfat
B) Sıfat yapan ki
C) Türemiş sıfat
D) Kaynaşmış birleşik sıfat
E) Pekiştirme sıfatı

9. Aşağıdakilerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmamıştır?
A) Yarışmaya 724 şiir katılmış ancak hiçbiri millî marş olmaya layık görülmemiştir.
B) Ona göre birçok delege de bu fikirdeydi.
C) Bu mesele her toplantıda gizli gizli konuşulurdu.
D) Bana bazı komutanların atla kuzeye geçtiklerini haber verdiler.
E) Ben herhangi bir işe başlarken hep en kötü ihtimalleri düşünürüm.

10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bir sıfat tamlaması kullanılmıştır?  
A) Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
B) Aç doymam, tok acıkmam sanır.
C) Akla gelmeyen başa gelir.
D) Dibi görünmeyen sudan içme.
E) Sonradan imam olanın camiye sığmaz sesi.

Adlaşmış sıfatlar belirtili isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan olabilir.
11. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?
A) Güzellerin cefası
B) 
Gözümün nuru  
C) Sınıfın yaramazı
D) Zenginin malı
E) Evin küçüğü

(I) Balık iyice yavaşlayarak su üstüne çıktı. (II) İhtiyar, balığı gördüğünde çok heyecanlandı; (III) bu, hayatında tuttuğu en büyük balıktı. (IV) Gümüşü andıran rengi güneşte parıl parıl parlıyor, (V) uzun ağzının sivriliği insanın içini ürpertiyordu.
12. Parçada numaralanmış yerlerin hangisinde belirtili isim tamlamasının sadece tamlayanı sıfat almıştır?
A) I     B) II     C) III     D) IV     E) V

Belirtili isim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan sıfat alabilir.
13. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek gösterilemez?
A) Yazarın büyük yalnızlığı
B) Zulmün her türlüsü
C) Çalışma odasının saati
D) Keskin bir kömür kokusu
E) Büyülü evin sevimli hayaleti

Ortaçların niteledikleri ad düşerse adın eki ortaca geçer, buna adlaşmış sıfat-fiil denir.
14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil vardır?
A) Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme, tanı!
B) Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatanı.
C) Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,
D) Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.
E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Bazı sıfat tamlamalarında adla sıfatın yeri değiştirilip ada bir iyelik eki getirilerek bir sıfat grubu oluşturulur.
15. Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma bir örnek vardır?
A) Köftesi meşhur lokanta burası mı?
B) Kırk yıllık dostumu zor tanıdım.
C) Dünya tatlısı kızım bugün okula başlıyor.
D) Tatsız tuzsuz yemeklerini bize zorla yedirdi.
E) Beş parasız bir adam olduğunu biz de bilmiyorduk.

16. Aşağıdakilerin hangisinde sayı sıfatı kullanılmıştır?
A) Kaşık Adası binbir sarnıçla doludur.
B) Akdeniz kıyılarının dörtte üçü ona boyun eğmiş.
C) Sınıfta birinci olmak için hepimiz gayret içindeydik.
D) Bu sırada beşinci sınıflara bir görev verilmişti.
E) Bir gün ben de yerleşirim belki buraya.

17. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasının tamlayanı sıfat almıştır?
A) Yavaş atın çiftesi pek olur.
B) Zenginin basması ipekli görünür.
C) Satılık ziftin olsun, Selanik'ten kel gelir.
D) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
E) Eğreti ata binen tez iner.

18. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?
A) Ne yapsak silinmiyor ruhtan geçmişin izi.
B) Hangi dala el attıysam kırıldı.
C) Kaç kadeh kırıldı sarhoş gönlümde?
D) Nerden çıktı bu cenaze? Ölen kim?
E) Ne kadar ekmek o kadar köfte.

👉 Testi pdf olarak indirebilirsiniz!

İlgili Sayfalar

Cevaplar

1.C  2.E  3.C  4.E  5.E  6.C  7.E  8.D  9.A  10.D  11.B  12.E  13.C  14.B  15.A  16.D  17.A  18.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.