Nayiler (Nesl-i Ati)

Şahabettin Süleyman
 • Nayiler, Nesl-i Âti ya da Yeni Nesil olarak tanınan edebî anlayış.
 • Nâyî, ney üfleyen kişi demektir. Bu sözcük seçilerek Mesnevi'de ney'e faklı anlamlar yükleyen Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye gönderme yapılmıştır.
 • Selanik'te Genç Kalemler dergisiyle ortaya çıkan "Millî Edebiyat"ın etkili olmaya başladığı yıllarda görülen edebî arayışlardan biridir.
 • Nayiler, bir anlamda millî bir edebiyatın nasıl olması gerektiği konusunda yapılan tartışmaların bir sonucudur.
Yahya Kemal Etkisi
 • Nayiler'in ortaya çıkışlarında 1912'de Fransa'dan zengin bir sanat ve tarih birikimiyle dönen Yahya Kemal'in düşünceleri etkili olmuştur. 
 • Yahya Kemal fiilen gençlere önderlik etmez ancak onun "kökünü mazide arayan bir yeniliğin peşinde" olması ve savunduğu öz (saf) şiir anlayışı topluluk için rehber olacaktır.
Şahabettin Süleyman'ın Önderliği
 • 1914 yılında "Safahat-ı Şiir ve Fikir" dergisinde yayımlanan "Nayiler-Yeni Bir Gençlik Karşısında" adlı yazısıyla grubu tanıtan Şahabettin Süleyman'dır.
 • Fecriati sanatçılarından Şahabettin Süleyman, Yahya Kemal'in fikirleri ışığında millî bir edebî akım oluşturabilmeleri için genç sanatçıları yüreklendirmek istemiştir.
Ne Yapmak İstediler?
 • Millî bir edebiyat kurmak isteyen genç sanatçılar, edebiyatımızın kaynağını 13. yüzyılda, Mevlana ile Yunus Emre'nin şiirlerinde aramak istediler.
 • Bu iki mutasavvıfın şiirlerindeki samimi, lirik ve mistik üslubu örnek almaya çalıştılar.
 • Her şairin kendine has, taklit edilmeyen bir iç sesi olduğu tezine sarıldılar.
Sonuç
 • Topluluğun ömrü kısa sürmüş, eser veremeden dağılmışlardır.
 • Mizahi eleştirilere de uğrayan bu arayışla ilgili en çarpıcı eleştiri Cenap Şahabeddin'e aittir: "Gel gelelim, bu Nâyîler takma adı Bizim Yokuş'ta hemen "enayiler" olup çıkıvermişti."
Sanatçıları
 • Rübab dergisinde toplanmış olan bu genç şairler şunlardır: Halit Fahri (Ozansoy), Selahaddin Enis, Hakkı Tahsin, Orhan Seyfi, Yakup Salih, Safi Necip, Hasan Sait.
İlgili Sayfa
Yararlanılan Kaynaklar
 • Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Kenan Akyüz
 • Fecriati'nin Edebi Faaliyetleri Çerçevesinde Rübab Mecmuasında Öne Çıkan Edebiyat Tartışmalarının Değerlendirilmesi, Ayşe Duygu Yavuz
 • Yahya Kemâl ve Geleneği Yanlış Yerde Arayan İki Edebî Topluluk: Nev-Yunânîler ve Nayîler, Mehmet Özdemir
 • Görsel Kaynak: TDV İslam Ansiklopedisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.