Ses Olayları - Yazım Konu Testi 1

Günümüzde (I) otomotiv sanayi, (II) teknolojik gelişmelerle birlikte adeta zamanla yarışır bir hale gelmiştir. Yeni teknolojilerle üretilen araçlarda başta güvenlik olmak üzere (III) konfor, sağlamlık, estetik ve yakıt (IV) tasarrufu (V) konularında ilerlemeler sağlanmıştır.
1. Parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi düzlük-yuvarlaklık uyumuna uyar?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur?
A) Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (ünsüz yumuşaması)
B) Her şahsın öğrenim hakkı vardır. (ünlü düşmesi)
C) Herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir. (ünsüz benzeşmesi)
D) Kişi kendi rızası olmadan tıbbi deneylere tabi tutulamaz. (ünsüz türemesi)
E) Herkes düşünce ve kanaatlerini ifade etme hakkına sahiptir. (ulama)

Baraj kelimesi, dilimizde (I) nehrin yolunu kesmek için yapılan engel, su (II) bendi olarak karşılık bulur. Suya olan (III) ihtiyacın, talep (IV) edilen zamanda karşılanmasına yönelik olarak geliştirilen ve akarsuların rejimini düzenlemeye yarayan baraj projelerinin; uygarlığın gelişiminde önemli bir rol üstlendiği, tarihteki gelişme (V) süreci incelendiğinde açık olarak görülmektedir.
3. Parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinde farklı bir ses olayı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Kendini müdafaa bile etmedi.
B) Bu konuda senin gibi düşünmüyorum maalesef.
C) Entelektüel bir bakış açısı lazım.
D) Kompartman tıka basa doluydu.
E) Onu görünce aklıma direkt sen geldin.

İşit beni kara toprak
Bana kurtarıcım deme,
Sensin beni besleyen büyüten
Sensin barındıran beni,
Ödedin beni de.
5. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük
C) Ünlü değişimi
D) Kaynaşma
E) Ünlü türemesi

(I) Radyo ve televizyon (II) yayınlarında ulusal örgütlenmelerin (III) yanı sıra çeşitli konularda (IV) işbirliği yapmak amacı ile (V) uluslararası örgütlenmelere gidilmiştir.
6. Parçadaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Lavabo aynasından gördüm onu.
B) O dökümanlardan çok şey öğrendim.
C) Egzoz gazlarının zararları üzerine konuştu.
D) Öğretmen eşofmanı olmayanları derse almadı.
E) Hakkındaki iddialara cevap verdi.

Japonya, (I) 10 Ağustos 1945'te yenilgiyi kabul ettiğini (II) Amerika Birleşik Devletleri'ne bildirmiştir. Yapılan görüşmeler sonucu 2 Eylül'de (III) ABD'ye ait Missouri adlı savaş gemisinde Japonya'nın teslim belgesi imzalanmıştır. Bu olayla da (IV) Uzakdoğu'da savaş sona erdiği gibi yaklaşık kırk milyon insanın hayatına mal olan (V) İkinci Dünya Savaşı da müttefiklerin zaferiyle bitmiştir.
8. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Çalışanların bu konudaki beklentilerini size arz etmiştik.
B) Benim için artık fark etmez, sen bildiğin gibi yap.
C) Beni bu güzel havalar mahvetti.
D) Ben bunların hiçbirini hak etmedim.
E) Kısa zamanda çok büyük bir yol kat ettik.

Evliya Çelebi, Lagari Hasan’ın IV. Murat devrinde yaptığı bir roket ile Sarayburnu’ndan kalkıp barutun bittiği noktaya kadar göğe yükseldiğini daha sonra kartal kanadına benzer bir paraşüt sistemi ile Sinan Paşa Kasrı önünde denize indiğini belirtmektedir.
10. Parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz düşmesi
B) Ünlü düşmesi
C) Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünsüz yumuşaması

11. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Dünyanın kendi ekseni etrafındaki hızı en fazla Ekvator üzerindedir.
B) Türkleri açık denizlerle tanıştıran ilk kişi Çaka Bey'dir.
C) Çoğu köpek balığı pek çok balık gibi soğukkanlıdır.
D) Bildiğimiz şeyleri bilebilmek için illaki bir alamet bekleriz.
E) Trafik sıkışıklığı, zaman kaybının yanı sıra hava kirliliğine de neden olmaktadır.

12. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Ben sanki bir gazetenin hiç okunmayan yerlerindeydim.
B) Basının varlığı ve özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez unsurlarındandır.
C) Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü 365 gün 6 saatte tamamlar.
D) 18’inci yüzyıldan itibaren Türk askerî teşkilatında önemli yenilikler yapılmıştır.
E) Dere otu, sulamak dışında hemen hemen hiçbir bakım istemez.

(I) Eleştiri, deneme ve çevirileri ile Türk edebiyatında adını duyuran (II) ve özellikle edebî eleştirinin büyük temsilcilerinden biri olan Nurullah Ataç, uzun yıllar öğretmenlikte yapmıştır. (III) 1921’de Nişantaşı Sultanisinde mesleğe başlayan yazar (IV) orta ve yükseköğretim kademelerinde (V) hem öğretmenlik yapmış hem de idari kadrolarda çalışmıştır.
13. Parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II  C) III  D) IV  E) V

14. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) Devekuşları uzun bacakları sayesinde saatte 65 km hızla koşabilmektedir.
B) Hanım eli; korularda, çalılıklarda yetişen tırmanıcı bir bitkidir.
C) Şeker pancarı üretimi; her yıl belirlenen kotaya göre programlanmaktadır.
D) 1923’de bu topraklarda yeni bir ulus-devlet kurulmuştur.
E) Madem ki sen yoksun şimdi yanımda leylaklar dökülüp güller ağlasın.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Orta Çağ, Avrupa açısından kaotik bir dönemdir.
B) Germen istilaları Batı Avrupa'daki köleci sistemi de yıkmıştır.
C) Bu bölgedeki volkanik şekillere daha çok Van Gölü'nün kuzeyinde rastlanılır.
D) Ege bölgesi delta ovası oluşumuna en uygun bölgemizdir. 
E) Anneler Günü için uygun bir hediye bakıyorum.

16. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım hatası yapılmıştır?
A) SGK'dan gelen cevapları sizle paylaşmak isterim.
B) YÖK'ün denklik verdiği üniversitelerden biri değildi.
C) Bu kanunla TRT'nin kuruluş, görev ve yetkileri düzenlenmiştir.
D) TÜBİTAK'ın resmî sayfasından yapılan açıklamayı okumuş.
E) Yüksek lisansını ODTÜ'de yapmak istiyormuş.

17. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Sınav 14.35'te büyük salonda başlayacak.
B) Toptan alırsak tanesi on üç liraya geliyor.
C) Okuldaki öğrencilere 3'er kalem dağıtılacak.
D) IV. Murat 1612'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
E) Talebimiz 2'nci maddeye dayanılarak reddedildi.

18. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) 23 Ocak 1944'te hava birlikleri tek komuta altında toplanmıştır.
B) Göllerin yer kürede kapladığı genel alanı 2.7 milyon km²dir.
C) İnanın Mustafa Kemaller tükenmez.
D) Van kedisi 1969'da safkan kedi ırkı olarak kabul edilmiştir.
E) İstanbullular için en büyük sorun trafik yoğunluğu.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?
A) Dilbilgisi dersi için bir rehber kitap hazırladık.
B) Toplantı yeter sayısına ulaşamadık.
C) Alt yazılı filmleri izlemek zor geliyor.
D) Ben olağan dışı bir şey göremedim.
E) Hele bir düşmeyegör aşka.

20. Aşağıdakilerden hangisinde yazım hatası yoktur?
A) Feodal sistem aslında Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da da kurulmuştur.
B) MÖ 5. yüzyıldan önce bir çok şehir devletinin rejimi oligarşiydi
C) Dünya'nın ilk gerçek posta teşkilatını kuran Perslerdir.
D) Alperen tipi; yiğit, cesur, savaşçı, güçlü ve olağan üstü yeteneklere sahiptir.
E) Bu dönemde arabalar sıradışı bir şekilde üç at tarafından çekilmekteydi.
Cevaplar

1.E  2.E  3.A  4.D  5.E  6.D  7.B  8.D  9.E  10.C  11.A  12.E 13.B  14.C  15.D  16.A  17.C  18.B  19.A  20.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.