Yazım Yanlışları Konu Testi 3

(I) Amerika'nın 1492'den önce (II) keşfedildiğine dair (III) ipuçları vardır. Avrupa'nın coğrafya, (IV) kozmoğrafya ve astronomiye ait bilgileri (V) Araplardan öğrendiği de bilinen bir gerçektir.
1. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

2. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın.
B) Koca adam, mahcup bir çocuk gibi kenara büzülmüştü.
C) O her zaman mütevazı biri olmuştur.
D) Zatüre, tedavi edilmediği takdirde ölümcüldür.
E) Taahhüt işini ortağıma havale ettim.

3. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti (^) yanlış kullanılmıştır?
A) Mekân en geniş anlamıyla uzayın sınırlandırılmış parçasıdır.
B) Ayak, âşık edebiyatında kafiye anlamında kullanılır.
C) Kâğıt ilk üretildiğinde nispeten pürüzlü bir yüzeye sahiptir.
D) Hırsızın eşkâli güvenlik kameraları sayesinde belirlendi.
E) Emniyetteki ifâdesini mahkemede tekrar etmiş.

Türkiye’de (I) bugün doğa yürüyüşü ve dağcılık aktivitelerini organize eden, yabancı tur operatörleri ile bağlantılı olarak çalışan acentelerin (II) yanı sıra ülke içindeki dağ turlarını organize eden (III) pek çok turizm şirketi bulunmaktadır. Özellikle doğa yürüyüşüne ilgi giderek artmakta ve değişik yaş (IV) gruplarından insanlar bu (V) faliyetlere katılmaktadırlar.
4. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

5. Aşağıdakilerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Tenis raketlerinde toplam uzunluk 81,28 cm'yi geçemez.
B) İTÜ'yü tercih eden öğrencilerle bir araya geldik.
C) Çalışmamızda TDK'nin Yazım Kılavuzu esas alınmıştır.
D) 20 kg'den daha ağır yükleri kaldırmamalısın.
E) Bu ay m²ye düşen yağış miktarı ortalamanın çok üstündeydi.

İnsanlar, kendi bireysel deneyimlerinin ötesinde neler olduğunu öğrenmek adına (I) yaradılıştan gelen bir (II) içgüdüye sahiptir ve doğrudan tecrübe edemedikleri olayların bilincinde olma ihtiyacı (III) hissetmektedirler. Bu (IV) doğrultu da, yaşamlarını düzenlemelerine yardımcı olmak ve içinde bulundukları toplumu (V) anlayabilmek için belirli bilgilere gereksinim duymaktadırlar.
6. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

7. Aşağıdakilerin hangisinde satır sonuna gelen sözcüklerin bölünmesiyle ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?
A) ------------------------------ Keben köyündeki ilk-
öğretim okulu öğrencileriyle yapılmıştır.
B) ----------------------- bu dersteki başarılarını o-
lumsuz etkilemektedir.
C) ------------------ yaşayan illerden biri de İzmir'-
dir.
D) ------------------------- "Millet Mekteplerinin Ba-
şöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
E) --------------------------- önce mutlaka tüm kon-
trolleri yapılmalı.

8. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Çarşıdan kasabın çırağına rastgeldi.
B) Ben böyle bir şey kastetmedim aslında.
C) Bu yıl tatile çıkacağımızı zannetmiyorum.
D) Eğer yine aynı şeyi yaparsa onu başında defet.
E) Ailenin yanında yaşadığına şükretmelisin.

9. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Anadolu’nun ilk yerli halkı olan Hititler Orta Asya’dan gelmiş Türkler’dir.
B) Anadolu'daki siyasi birlik ilkin Malazgirt Savaşında dikkat çeker.
C) Orta Çağ boyunca ve 17. yüzyıla kadar istatistik sadece tasviri olarak kalmıştır.
D) Milletimizin sahip olduğu özellikler aynı zamanda O’nun kültürünü yansıtır.
E) Türk tarihi, baştanbaşa ahlaki faziletler sergisidir.

(I) Anadolu’ya 1300-1400 yıl önce gelmiş olan (II) Hristiyan (III) Türklerin buralara belki de daha önce gelmiş olan başka bir (IV) Türk topluluğu ile ilişkileri (V) gözardı edilmemelidir.
10. Parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

11. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Yerüstü sularını akarsular ve göller oluşturur.
B) Arkadaşlar beni akşamüstü evden alacaktı.
C) Bilinçaltımız beynimizin kara kutusudur.
D) Bu evde kendimi gözaltında gibi hissediyorum.
E) Sıcak kumlara sırtüstü yatıp bulutları seyrettim.

(I) 29 Ekim 1894 tarihli (II) İkdam gazetesinde (III) yayımlanan (IV) Türkçe bir mektup adlı makalesinde, (V) Türkçeden bütün yabancı unsurların atılması gerektiğini savundu.
12. Parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

(I) Düzenli okuma uzun süreçte kazanılan bir alışkanlıktır. (II) Ayrıca etkin okur kimliğini kazanmakta oldukça zordur. (III) Çocukluktan başlayarak getirilen davranışlar, eleştirel ve etkin bir okur olma açısından oldukça önemlidir. (IV) Bunun yanında okurun yazın dünyasındaki tercihleri, takip ettiği yazarlar, yayınevleri, süreli yayınlar ve bütün bunlara yönelik tutumu okuma kültürünü oluşturur. (V) Bu kültürün oluşmasında etkili olan bütün unsurlar ise edebiyat sosyolojisinin inceleme alanına girmektedir.
13. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V


"Baş" sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.
14. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Uzun yıllar düşük bütçeli filmlerde başrol oynadı.
B) Nereye giderse gitsin hep başköşede oturmak isterdi.
C) Bu onun başucu kitaplarından biriydi.
D) Şuraya başparmağını bas, dediler; ben de bastım.
E) Bir hafta boyunca başkentin en pahalı otelinde kaldık.

Nispet eki (i) eklendiği sözcüğe "bağlılık, ilgi" anlamları katar. Nispet ekinin (î) belirtme durum ve üçüncü şahıs iyelik ekiyle karışma ihtimali yoksa kullanılmasına gerek yoktur.
15. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işareti (^) gereksiz kullanılmıştır?
A) Deneme, oldukça gelişmiş bir edebî türdür.
B) Bu hareketin hukukî sonuçları olacağı açıktır.
C) Bizi askerî sorgu yargıcının karşısına çıkardılar.
D) Bulunduğunuz yer resmî bir dairedir, dedi.
E) Bunu ilmî metotlarla incelemek isterdim.

16. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla yazım yanlışı vardır?
A) Türkiye, Avrupa Birliğine entegre olmayı hâlâ istiyor.
B) Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz 1932’te Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur.
C) İnternet, parakende mağazacılık dünyasına yeni bir değer kattı.
D) İngilizce, Kanada da Fransızcayla birlikte resmen kabul edilmiş iki dilden biridir.
E) Bir süredir hiç bir şey yapmak gelmiyor içimden oysa ki ben çalışmayı severdim.

17. Aşağıdakilerin hangisinde ayrı yazılması gereken bir birleşik sözcük bitişik yazılmıştır?
A) Bu toplumun önemli bir kısmı konargöçer bir yaşam tarzına sahip.
B) Onun annesi uzun yıllardır bir huzurevinde kalıyor.
C) Kanatlı bir böcek olan ateşböceğinin birçok çeşidi vardır.
D) Adam bütün gece masada bize veryansın etti.
E) Bize ayaküstü hayat sigortası satacaktı.

18. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Liderin kollektif çalışmanın oluşmasında önemli bir etkisi vardır.
B) Kravat, Hırvatistan’ın moda dünyasına bir katkısıdır.
C) Savcı öne, şoförün yanına oturmak istedi
D) İklim ile ilgili çalışmalarda en temel unsur meteorolojik gözlemlerdir.
E) Köşedeki büfeden bize sandviç alacaktım.


19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Değişen yaşam standartlarıyla birlikte suya olan talepte yükselmiştir.
B) Su kaynakları; atıklar nedeniyle her geçen gün daha da kirlenmektedir.
C) 2007’de yaşanan kuraklıkla birlikte tarımda % 7,3 oranında küçülme meydana gelmiştir.
D) Havzalar arası su transferinin 
su sorununu uzun vadede çözemeyeceği açıktır.
E) Yer altı su kaynaklarının kirlenmesinde kent kaynaklı kirliliğin payı büyüktür.

Çay, (I) Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek yamaçlarında yetiştiriciliği yapılan bir sanayi bitkisidir. İlk çay fabrikası ise 1947 yılında (II) Rize de inşa edilmiştir. Çay sektöründe, (III) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait (IV) kırkbeş yaş çay işletmesi bulunmaktadır. Çay tarım alanlarında (V) Bakanlar Kurulunca belirlenen alanların dışına genişleme eğilimi olduğu gözlenmektedir.
20. Parçadaki altı çizili sözlerden hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) Vİlgili SayfalarCevaplar

1.D  2.D  3.E  4.E  5.D  6.D  7.D  8.A  9.C  10.E  11.A  12.D  13.B  14.C  15.B  16.E  17.C  18.A  19.A  20.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.