Şiir Bilgisi Karma Test 6

"Bu zor günlerde Ahmet Bey'in kapısı hep açıktı."
1. Bu cümlede "kapısı açık" ifadesiyle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tecahülüarif
B) Mübalağa
C) Kinaye
D) Mecazımürsel
E) Telmih

Karanfilim ez beni
Tülbentlerden süz beni
Sen kağıt ol ben divit
Ak gerdana yaz beni
2. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İstiare
B) Sözcük halinde redif
C) Yarım uyak
D) Sarma uyak düzeni
E) 7'li hece ölçüsü

Bu kapalı kapıya doğru yürüyenlerden
Kararmış gözlerde renk soluk bitkin ve ölgün
Ağır ağır inerken uzun merdivenlerden
Acı ıstıraplarla silinir biter her gün
3. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çapraz uyak
B) Teşbih sanatı
C) Farklı türde uyaklar
D) 14'lü hece ölçüsü
E) Redif

Sen tuttun acıdan benim ellerim kanadı
Sahici mi elinde tuttuğun o kartal kanadı
4. Bu beyitteki uyak türü, aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır?
A) Ayrı düşeli senden efendi
Canım cüdadır tenden efendi
B) Güzeller gamzeyi tekrar iderler
Kişiyi dünyadan bizar iderler
C) Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
D) Dünyayı harap etti o mestane bakışlar
O çeşm süzüşler o gazâlâne bakışlar
E) İçsen bu sudan, bir daha, dostum susamazsın
Bir hâl gelir, ağlayamazsın, susamazsın

Eğer ister isen efkâr görmemek
Asla gönül yapma çekme boş emek
Babanın hayrına verme bir ekmek
Aç kalıp da kapı kapı dilenme
5. Bu dörtlüğün tamamında görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tariz
B) Telmih
C) İrsalimesel
D) Terdit
E) Mübalağa

Kardeşler gittiler, bu artık sondu
Sahilde bir söğüt dalına kondu
Dalından indi kuş suyun başına
Küçük kuş kondu bir çakıl taşına
Sarı bir yapraktı suda gölgesi
Elveda der gibi duyuldu sesi
6. Bu dizelerde kullanılan uyak düzeni aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Sarma uyak
B) Örüşük uyak
C) Mani tipi uyak
D) Koşma tipi uyak
E) Mesnevi tipi uyak

7. Aşağıdakilerin hangisinde irsalimesel sanatı yoktur?
A) Her şeyin fazlası zararlıdır ya
Fazla şiirden öldü Edip Cansever
B) Gün doğmadan neler doğar
Gün doğmadan Şehzadebaşı'nda
C) Sağlıktır her işin başı
Gamlanma gönül gamlanma
D) Bir çanağı yoktur ayran içecek
Kahveyi bulunca fincan beğenmez
E) Haberin var mı taş duvar
Demir kapı, kör pencere

8. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir uyak türü kullanılmıştır?
A) Ağzında şarkılıktan çıkmış iniltilerle
Dağ taş deme Arkadaş, gün batmadan ilerle
B) Aynalar, bakmayın yüzüme dik dik
İşte yakalandık, kelepçelendik
C) Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla
Çoban hicranlarını basar bağrına yayla
D) Yalnızlık sabahların yaşadığı yalnızlık
Suların içinde ışıklar kadar ılık
E) Seni tekrar görmeye iki kalp de duacı
Senden ayrılıyoruz, ah bilsen bu ne acı

Her gün bu kadar güzel mi deniz
Böyle mi görünür gökyüzü her zaman
9. Bu dizelerde öne çıkan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstifham
B) Kinaye
C) Tezat
D) Telmih
E) Mübalağa

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem redif hem uyak kullanılmıştır?
A) Sarmış beni mecnun diye zincir gibi dağlar
Bir türbe ki ruhum, gelen ağlar, giden ağlar
B) Çiziyorum havaya dünyamı bir çiçekle
Ve hayran bakıyorum bu rüya gibi şekle
C) Ateş ve kanla siler bir gün ordumuz lekeyi
Bu insanoğluna bir şeyn olan mütarekeyi
D) Hüzün, o mısralardan dudakta kalan hüzün
İkindi üstlerinde aydınlığı gündüzün
E) Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık
Uykumda bütün bir gece Körfez'deyim artık

11. Aşağıdakilerden hangisinde tam uyak vardır?
A) Bana geçen bunca yıldan bir uyuşuk kış kaldı
Hem önüme, hem ardıma aynı solgun bakış kaldı
B) Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden
İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden
C) Biri aşk, biri nefret; bizim kanadımız çift
Ateş saçmalı ki nur, erisin kapkara zift
D) Bu dünyayı seninle sevmişim, Hürrem
Öldürür diriltirsin, Mesih’im, Zühre'm
E) O çay ağır akar, yorgun mu bilmem?
Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem?

Pir Sultan’ım katı yüksek uçarsın
Selamsız sabahsız gelir geçersin
Dilber muhabbetten niçin kaçarsın
Böyle midir yolumuzun töresi
12. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11'li hece ölçüsüyle yazıldığı
B) Düz uyak düzeninde olduğu
C) Yarım uyak kullanıldığı
D) İlahi ile konu olarak benzeştiği
E) Ait olduğu şiirin son dörtlüğü olduğu

13. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır?
A) Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir
B) Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm
Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm
C) Tam altı yüz yirmi yıl bir nur için dövüşmüş
Fakat günün birinde kâfir eline düşmüş
D) Ormanda renklerini kaybedince her çiçek
Bir vuruşta bin kesen kolları kesilecek
E) Bıraktığı baltayı cellât alırken yerden
Meydana gölgeleri yakınlaşan göklerden

Deli koyun
Deli kurt deli koyun
Yârimden ayrılanın
Adını deli koyun
14. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kesik mani olduğu
B) Cinaslı uyak kullanıldığı
C) Sözlü edebiyat örneği olduğu
D) Redif kullanıldığı
E) III. dizede ulama olduğu

I.
Siyah ceket dikerim
Diker diker sökerim
Eller yârim dedikçe
Ben boynumu bükerim
II.
Hatai'ye han geldi
Mürde cisme can geldi
Yakup-ı zâr olmuşam
Yusuf-i Kenan geldi

I. 7’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
II. Uyak (kafiye) şemaları aynıdır.
III. Nazım birimleri aynıdır.
IV. Tasavvufi ögeler içermektedir.
V. Yalın bir söyleyişe sahiptir.
15. Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri verilen şiirlerin ortak özelliği değildir?
A) I. ve II.  B) I. ve III.  C) II. ve V.  D) III. ve IV.  E) IV. ve V.

I. Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi
II. Sanırım ismini kuşlar heceler
Seni söyler seni dağlar dereler
III. Erine eş olan sen, yurda evlat veren, sen
Hamurunu pişiren, ekinini deren, sen
IV. Ve havanlar ordu olarak dörtnala Orta Doğu'dan
Azgın bir yenilgi gibi köprülerle geçerdi sudan
V. O gıin gelsin neşemiz tazelensin de gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun ila gör
16. Yukarıdaki dizelerin hangisinde sadece uyak kullanılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Eylülde melul oldu gönül soldu da lâle
Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle
17. Yukarıdaki dizelerde "alna düşen kısa kesilmiş saç" anlamındaki "kâkül" sözcüğü ile yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare
B) Kinaye
C) Mecazımürsel
D) Teşbih
E) Tezat

👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

İlgili SayfalarCevaplar

1.C  2.D  3.B  4.E  5.A  6.E  7.E  8.D  9.A  10.C  11.B  12.D  13.A  14.D  15.E  16.B  17.C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.