Sözcük Türleri Karma Test 5

Yaş ilerliyor… Artık geçti bizden
Kişi ev bark edinmeli vakitken
Gün gelince biz değil miyiz ölen
Cenazemiz yerde kalmasın dostlar
1. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Bağlaç
B) Zaman zarfı
C) Kişi zamiri
D) Zarf-fiil
E) İkileme

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "doğru" sözcüğü edat olarak kullanılmıştır?
A) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
B) Doğru söz katarından belli olur.
C) Akşama doğru oraya varmış oluruz.
D) Bunları sana şimdiden söylemek daha doğru.
E) İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir.

Nazan’a küstüğü her şeyi kırıp dökmek için bu adamı seçmiş gibi geldi. Caddenin bir yanına doğru kendisini sürüklemesine ses etmedi.
3. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem
B) Dönüşlülük zamiri
C) Anlamca kaynaşmış birleşik eylem
D) Birden fazla edat
E) Farklı türlerde eylemsi

(I) Yalnız sana yazıyorum (II) bu şiiri
İstersen bir şiir (III) gibi okuma
(IV) Çünkü her yıl yeniden yazacağım onu
Soğuklar başlayınca havalanıp
Millerce yol katettikten sonra
Güneyi tadan (V) bir kuşun sevinciyle
4. Dizelerdeki altı çizili sözcükleri türleri bakımından eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

I. Köyde sadece bir gün kalacaktık.
II. Bir gün bunun hesabını sorarız, dedi.
III. Bir ben karşı çıktım bu karara.
IV. Ben sonucu bir buldum ama yanlışmış.
V. Bizim kesemiz birdir.
5. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde "bir" sözcüğü edat olarak kullanılmıştır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Bir pazartesi sabahı seni düşündüm
Ağaçlara ve gökyüzüne bakarak
İstanbul, gözlerin gibi pırıl pırıldı
Denizin dibinden geçen balıkları gördüm
6. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
B) Tamlayanı sıfat-fiil grubu olan bir sıfat tamlaması
C) Tamlayanı sayı sıfatı almış isim tamlaması
D) Zarf-fiil grubu
E) Yüklem görevinde ikileme

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf değildir?
A) Artık bütün gününü kahvede pinekleyerek geçiriyor.
B) Babam masaları biraz ileri alalım, diyor.
C) Yarın, bugünden o kadar da farklı olmayacak.
D) Burası bir tımarhanedir, hiç şaşırmayın.
E) Aldığımız telefonu çok beğenmiş.

Dünya’nın en soğuk yerinden bile daha soğuk ortalama sıcaklığı ve neredeyse tamamen karbondioksit ile kaplı olan incecik atmosferine rağmen Mars, insanlığın Ay’dan sonra ulaşmak istediği en önemli gök cismi.
8. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz isim tamlaması
B) Belirtili isim tamlaması
C) Sıfat tamlaması
D) Birden fazla edat
E) Zarf-fiil

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış bir sıfat vardır?
A) Cahile laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur.
B) Kötü niyetin bu kadarına söylenebilecek bir şey yok.
C) Akşamüzeri sıcak, limonlu bir çorba içmiş.
D) İyi ve sıhhatli olduğumu okula bildirebilirsiniz.
E) Otelin en güzel odası bizimdi.

Yine ebedi sesler başlıyor korulukta
Üzerinden kartallar uçup giden ufukta
Mavi dağların büyük cesetleri yatıyor
Yine akşamlar olmuş, yine günler batıyor
10. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlayanı ve tamlananı sıfat almış isim tamlaması
B) Farklı türde eylemsiler
C) Ünlü daralması
D) Belirtisiz isim tamlaması
E) Türemiş sıfat

Gelenekten yararlanmayan, onunla eklemlenmeyen hiçbir şiir, yeni olamaz. Yeni neye göre yenidir? Bir referansı olması gerekir. Yenilik Batı’dan kopya değildir, ona taklit denir. Yenilik geleneğe bağlanarak onu ileriye götürmektir.
11. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belgisiz Sıfat
B) Belirtme eki almış işaret adılı
C) Yönelme durum eki almış işaret adılı
D) Yer-yön belirteci
E) Yeterlik eyleminin olumsuzu

Tarihsel kaynaklar Orhan Gazi’nin, Bursa’nın fethinden hemen sonra kent içinde planlı ve yoğun bir imar faaliyeti başlattığını gösteriyor. (I) Bunun (II) birçok sebebinden (III) biri, kuşkusuz (IV) genç hükümdarın beyliğine ilişkin gelecek tasarımında Bursa’nın (V) çok özel bir yerinin olacağını düşünmesiydi.
12. Parçadaki numaralanmış sözcükler türleri bakımından eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Ölüm hiç aklına gelmemiş
Fakat bir şafak vakti hastanede
Her şey birden bitivermiş
13. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Durum zarfı
B) Türemiş isim
C) Tezlik eylemi
D) Bağlaç
E) Belgisiz zamir

Güneş pilleri; uzun ömürlü, dayanıklı, kayda değer bir çevre kirliliği oluşturmayan yarı iletken aygıtlardır. Çalışmaları sırasında hiçbir elektriksel sorun çıkarmazlar ve çok az bakım gerektirirler. Modüler yapıda olan güneş pilleri birbirlerine seri ve paralel bağlanabilirler.
14. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Kurallı birleşik sıfat
B) Belirtisiz isim tamlaması
C) Yeterlik eylemi
D) Dönüşlülük zamiri
E) Türemiş sıfat

Şimdiden solumuzda, sisin gümüşü andıran tülleri arasında birkaç minare ok gibi yükseliyor; eskiden elçilerin hapsedildiği Yedikule Zindanları, birbirine mazgallarla bağlanmış kalın kulelerini kabartıyordu; kulelerin temelleri denizden yükselmiş, kendisini tepeye yaslamış gibiydi; şehri Eyüp’e kadar saran eski surlar oradan başlıyordu.
15. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Dönüşlülük zamiri
B) Yer anlamlı işaret zamiri
C) İlgi zamiri
D) Birden fazla edat
E) İyelik zamiri

Nedir bir türlü sırrını anlamadık
Kimdir bizimle böyle şaka ediyor
Hangi cebini karıştırsan yalnızlık
16. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soru sıfatı
B) Birleşik zamanlı eylem
C) Birleşik eylem
D) Soru zamiri
E) Ek eylem

Mahmuzlayıp yeniden çıplak dağlara doğru
Meydan saati nerde artık o nerde şimdi
Yepyeni bir takvimin ilk yaprağı o şimdi
17. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İşaret sıfatı
B) Zaman zarfı
C) Pekiştirme sıfatı
D) Niteleme sıfatı
E) Soru zamiri

Ben, İstanbul’u tarif işine girişmiyorum; İstanbul’un sarayları, camileri, hamamları, kıyıları çok anlatıldı. Ben sadece en büyük bayramlardan birinde, cadde ve meydanlarda gördüğüm şeyler hakkında bir fikir vermek istedim.
18. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla tamlananı olan isim tamlaması
B) Nicelik zarfı
C) Edat
D) Belgisiz zamir
E) Sayı sıfatı

Ve görünmez olacaklar, denizler derin
Gönül, dinle türküsünü gemicilerin
19. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çokluk eki almış ad
B) Edat
C) Emir kipiyle çekimlenmiş eylem
D) Sıfat-fiil
E) Tamlayanı tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması

Orhan Gazi, saray sevdalısı hükümdarlardan değildi. Onun çağında Bursa’ya ve İznik’e gelen ünlü Arap gezgin Battuta, ne kadar istese de Orhan Gazi ile yüz yüze gelip görüşemez. İznik’te, hükümdar vekili olarak Nilüfer Hatun’u sarayında ziyaret edebilir ancak.
20. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem
B) Yeterlik eylemi
C) Soru zarfı
D) İşaret zamiri
E) Ek eylem

👉👉 Bu testi pdf olarak indirmek için tıklayınız.

👉 Soruların ayrıntılı çözümü için tıklayınız.

İlgili SayfalarCevaplar

1.A  2.C  3.A  4.D  5.C  6.C  7.C  8.E  9.A  10.D  11.D  12.E  13.E  14.D  15.C  16.B  17.A  18.E  19.B  20.D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.