İsim ve İsim Tamlamaları Konu Testi 1 Çözümlü

Alışkanlıklarımız bile sıradan 
Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde
Gidiyorum kokun hâlâ üzerimde
Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar 
1. Bu dizelerde kaç tane tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır?
A) 2   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6

Çözüm

(Bizim) alışkanlıklarımız
(Benim) yüreğimde
(Senin) kokun
(Benim) üzerimde
Cevap C

O sevgiler ki yoktular
Onlar ümitlerimizdi
Ne ümitler yaşandı gel zaman git zaman
Ayrıldığımızı unut
Yalnızlıklar zaten yalan
Unut, beni de her yalan gibi unut
2. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yalın durumda birden fazla isim
B) Ek eylem almış isim
C) Sıfat tamlaması
D) İsim tamlaması
E) Birden fazla yapım eki almış isim

Çözüm

Yalın durumda birden fazla isim — sevgiler, zaman
Ek eylem almış isim — yoktular, ümitlerimizdi
Sıfat tamlaması — O sevgiler, her yalan
İsim tamlamasına örnek yok.
Birden fazla yapım eki almış isim — Yalın-ız-lık
Cevap D

Sezen Aksu’nun şarkılarında, başat duygu hüzündür ve hüznün başlıca kaynağı da 
ikilemlerdir. En belirgin ikilem akıl ile duygular arasında inşa edilir. Pek çok insani ve duygusal ikilem, bu retorik çatı içinde dillenir.
3. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Soyut isim
B) Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem
C) Topluluk ismi
D) Ek eylem almış isim
E) Belirtili isim tamlaması

Çözüm

Soyut isim — hüzün
Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem — inşa etmek
Topluluk ismine örnek yok.
Ek eylem almış isim — hüzündür, ikilemlerdir
Belirtili isim tamlaması — hüznün (başlıca) kaynağı
Cevap C

Sen ağlama, dayanamam
Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam
Al yüreğim senin olsun
Yüreğin bende kalırsa yaşayamam
4. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
B) Yönelme durum eki almış isim
C) Birleşik isim
D) Birleşik zamanlı fiil
E) Birleşik fiil

Çözüm

Tamlayanı düşmüş isim tamlaması — göz bebeğim, yüreğim
Yönelme durum eki almış isme örnek yok. "Sana" sözcüğü yönelme eki almış ancak sözcük zamir.
Birleşik isim — göz bebeği
Birleşik zamanlı fiil — kalırsa
Birleşik fiil — dayanamam (dayanabilmek)
Cevap B

Kederli şarkılar söyler gibi yüzün
Aldatır bu masum, bu yalancı hüzün
Dudakların acı, gözlerinde oklar
Kurşun gibi ağır her sözün
5. Bu dizelerde iyelik eki almış kaç sözcük vardır?
A) 4   B) 5   C) 6   D) 7   E) 8

Çözüm

(Senin) yüzün
(Senin) dudakların
(Senin) gözlerin
(Senin) sözün
Cevap A

(I) Güllerim soldu (II) kaldırımlarda
(III) Gonca yüklü dallarıma ayaz vurdu
Demlerim oldu son (IV) akşamlarda
Bir (V) nefeslik duraklarda çiçek açtım
6. Numaralanmış sözcüklerden hangisi, türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

Güllerim, kaldırımlarda, gonca ve akşamlarda sözcükleri türü olarak isimdir.
Bir nefeslik (duraklarda) sözcüğü ise sıfattır.
Cevap E

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "isim tamlaması" yoktur?
A) Komşunun kızı, çoban yıldızı
Yaz bahçeleri yeşil, mor, kırmızı
B) Bak atının terkisine de atmış gözleri şaşı gelini
Mor kaftanlara sarmış haspam odun gibi belini
C) A benim avanak, arızalı, arsız gönlüm
Feleğin çemberine takılıp döndün ya
D) Denizim içimde, rüzgârımın gülü yok
Bir ben seferde, başka yolcu yok
E) Aldırma deli gönlüm, giden gitsin
Sen şarkılar söyle içinden, boş ver

Çözüm

A — komşunun kızı, çoban yıldızı
B — atının terkisi
C — feleğin çemberi
D — rüzgârımın gülü
E'de isim tamlaması yok.
Cevap E

Gölgemi aldım yanıma
Vurdum hasretin yoluna
Benzedim bahtsız Mecnun'a
Yüce Mevla’ya sığındım
8. Bu dizelerde sözcük türü isim olan kaç sözcük vardır?
A) 4   B) 5   C) 6   D) 7   E) 8

Çözüm

Sözcük türleri isim olan sözcükler: gölgemi, yanıma, hasretin, yoluna, Mecnun'a, Mevla'ya
Eylemler: aldım, vurdum, benzedim, sığındım
Sıfatlar: bahtsız, yüce
Cevap C

Bir sabah saçlarımı okşayıp da rüzgâr
İzlerini sürüp de gidecek beyaz beyaz
Ve güneş aynaya baktığımda
Çizgilerden yeni bir yüz gösterecek üzülerek biraz
9. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birden fazla türemiş isim
B) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
C) Sıfat tamlaması
D) Belirtisiz isim tamlaması
E) Uzaklaşma durum eki almış isim

Çözüm

Birden fazla türemiş isim — güneş, çizgilerden
Tamlayanı düşmüş isim tamlaması — saçlarımı
Sıfat tamlaması — bir sabah, yeni bir yüz
Dizelerde isim tamlamasına örnek yok.
Uzaklaşma durum eki almış isim — çizgilerden
Cevap D

Hep (I) binbir maske ve binbir duyguda
Hep karmaşa sen ve (II) senden başka
Bin insana dönüp yaşıyorsun
Parça parça (III) her duygunu
Yeter yeter beni bırak seninle (IV) kendi halime
Yeter artık içindeki (V) yabancıya söyle gitsin
10. Numaralanmış sözcükler türleri açısında eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Çözüm

Sıfat: binbir (maske), her (duygunu)
Zamir: senden, kendi
İsim (adlaşmış sıfat): yabancıya
Cevap E

Özellikle gelenekten yararlanma açısından Sezen Aksu’nun yazdıkları ilgi çekicidir. Onun metinlerinde bazen divan şiirinden, bazen halk şiirinden bazen de Cumhuriyet edebiyatından izler bulmak mümkündür.
11. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlayanı zamir olan isim tamlaması
B) Belirtisiz isim tamlaması
C) İlgi eki
D) Ek eylem almış isim
E) Adlaşmış sıfat-fiil

Çözüm

Tamlayanı zamir olan isim tamlaması — onun metinleri
Belirtisiz isim tamlaması — divan şiiri, halk şiiri, Cumhuriyet edebiyatı
İlgi eki (-ki) yok.
Ek eylem almış isim — çekicidir, mümkündür
Adlaşmış sıfat-fiil — Sezen Aksu’nun yazdıkları (Sezen Aksu’nun yazdığı / şarkılar)
Cevap C

Yok olamaz dur, dur gidemezsin
Gözlerimin rengi dur, bulutlara dönemezsin
Yok alamazsın beni deli zaman, dur
Ömrüme o kurşuni renkleri süremezsin
12. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtili isim tamlaması
B) Türemiş isim
C) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması
D) Yeterlik eyleminin olumsuzu
E) Hem çokluk hem yönelme eki almış isim

Çözüm

Belirtili isim tamlaması — gözlerimin rengi
Türemiş isme örnek yok.
Tamlayanı düşmüş isim tamlaması — (benim) ömrüme
Yeterlik eyleminin olumsuzu — gidemezsin, dönemezsin, süremezsin (yeterlik eylemleri)
Hem çokluk hem yönelme eki almış isim — bulutlara
Cevap B

13. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması vardır?
A) Haksızlık bu geçen yıllar
Gönlüm çok genç bedenim yaşlı
B) Ne böyle senle ne de sensiz
Yazık yaşanmıyor çaresiz
C) Her şey bir anda anlamsız gelecek
İşte biz o gün tükeneceğiz
D) Kalınca sebepsiz bir başıma
Hatıralar beynimde dans ediyor
E) Zincirleri yüreğimin artık sende
Yok ağlatamaz asla beni bir gün ayrılık

Çözüm

E — yüreğimin / zincirleri
Cevap E

14. Aşağıdakilerin hangisinde bir isim, ek eylem alarak yüklem olmuştur?
A) Sana korkular bıraktım bir de yeni başlangıçlar
Bir kendim bir ben gidiyorum
B) Gün olur da bir dost ararsan eğer
Açıktır kapım sana çekinmeden gel
C) Bir bulut olsam, yüklenip yağsam  
Dökülsem damla damla toprağıma
D) Bak deme bana bakamam gözüne
Gül deme bana gülemem yüzüne
E) Kusura bakma iş işten geçti
Olamayız artık eskisi gibi

Çözüm

Kapım sana "açıktır"
Cevap B

Hayat bazen öyle insafsız ki
Küçük bir boşluğu yakalar
Hissettirmez en zayıf anında
Seni ta yüreğinden yaralar
15. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtme eki almış isim
B) Çoğul isim
C) Soyutlama
D) Türemiş isim
E) İyelik eki almış isim

Çözüm

Belirtme eki almış isim — boşluğu
Çoğul isme örnek yok.
Soyutlama — boşluk, zayıf, yürek
Türemiş isim — boşluk
İyelik eki almış isim — (senin) yürek-in
Cevap B

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "yönelme ve bulunma durum eki" almış isimler birlikte kullanılmıştır? 
A) Beni yak, kendini yak, her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter be hazırım bak
B) İster öp ister okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
C) Seni içime çektim bir nefeste
Yüreğim tutuştu göğsüm kafeste
D) Yanacağız ikimiz de ateşte
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
E) Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Beni yor hasretinle sevginle yor

Çözüm

C — içime, nefeste
Cevap C

Ne sarayda ne handa
Bir zalim ocağında sevdam ağlıyor
Ne gam ölsem uğrunda
Beni zehir zemberek diller dağlıyor
17. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtme durum eki
B) İsim tamlaması
C) II. çoğul şahıs iyelik eki
D) Çokluk eki
E) Bağlaç

Çözüm

Belirtme durum eki — beni
İsim tamlaması — zalim ocağı
II. çoğul şahıs iyelik eki yok.
Çokluk eki — diller
Bağlaç — ne...ne bağlacı
Cevap C


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.