Sözcük Türleri Karma Test 7

Şimdi belleğimde yalnız adı var  
Bir de herkesten önce uyanan
Acı fabrika düdüğü  
1. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çekimli eylem
B) Edat
C) Zaman zarfı
D) Belirtisiz isim tamlaması
E) Belgisiz zamir

Zuhal (I) yoksul bir ailenin çocuğudur. (II) Yaşlı bakıcılığı yapmaktadır. (III) Entelektüel bir kişiliğe sahip değildir fakat kendinden emindir. Okuryazar takımını sahte bulur. Anlatıcı onları (IV) çok ağır bir biçimde ve açıktan eleştirir. (V) Bu satırlar yazarın tipleştirme noktasındaki ustalığını örnekler. 
2. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim tamlamasında tamlayanın sıfatıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

I. Hayatımı çoluk çocuk arasında, şen ve mesut geçirecektim.
II. Ağır ağır solup sararmaktan başka bir şeye yaramayacaktı.
III. Kasabada da yalnız yaşlılar, kadınlar ve çocuklar kalmıştı.
IV. Bir insanı açıklamak, birçok insanı açıklamak demektir.
V. Hasan gerçekte durumu pek iyi anlamıyordu.
3. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde edat kullanılmıştır?
A) I ve IV   B) II ve III   C) I ve V   D) III ve IV   E) II ve V

Günlerce hasta bir sırtlan sükûnuyla eski meyhanelerde gezdi, tozdu. Evvelden buraları onların çöplüğüydü. Kendinden başka kimse ötemezdi.
4. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Dönüşlülük zamiri
B) Belgisiz zamir
C) İşaret zamiri
D) Kişi zamiri
E) İşaret sıfatı

İhtiyarın herhangi bir uğraşısı yoktu. Bütün sabah pencerenin önünde oturur ve titizlikle bahçede olup bitenleri seyrederdi.
5. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Belirtisiz isim tamlaması
B) Adlaşmış sıfat
C) Birleşik eylem
D) Ek eylem
E) Belgisiz sıfat

(I) Karşıki mescitte hazin hazin (II) akşam ezanı okunuyor, bacasının tepesindeki yuvada leylekler (III) nihayetsiz bir takırtı koparıyorlardı. Uzun meydandan mescide doğru yürüdü. (IV) Bu mütevazı mabede hep fakirler gelirdi. (V) Minaresi sokağa bakan küçük bir pencereydi. Müezzin buradan başını çıkarır, ezan okurdu.
6. Parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi, tür bakımından ötekilerden farklıdır?
A)I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

Oblomov, evinde hiç yelek giymez, kravat takmazdı; rahat, serbest olmak isterdi. Uzun, yumuşak, geniş terlikleri vardı. Yatağından kalkar kalkmaz ayaklarını içine sokardı.
7. Parçada aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) İşaret sıfatı
B) Edat
C) Durum zarfı
D) Sıfat-fiil
E) Bağlaç

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ise" bağlaç olarak kullanılmıştır?
A) İzin alabilirse dükkana uğrasın.
B) Babam konuşmuyor annemse hiç susmuyordu.
C) Hava güzel olursa yürüyüşe çıkar mıyız?
D) Hasta ise bugün işe gelmesin, dedi.
E) İmza gerçekten onunsa yapacak bir şey yok.

Kara kara kazanlar
Kara yazı yazanlar
Cennet yüzü görmesin
Aramızı bozanlar
9. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) İyelik eki almış isim
B) Adlaşmış sıfat-fiil
C) Sıfat görevinde ikileme
D) Geçişsiz fiil
E) Belirtisiz isim tamlaması


Kendimde iki devir bilirim: Cümle, kafamdan kalemimin ucuna kadar Osmanlıca iner; onu kağıt üstünde çözerdim. Şimdi ise şu son cümlemi Osmanlıcaya döndürmek için âdeta kafamın içindeki mekanizmayı değiştirmeliyim.
10. Parçada aşağıdakilerden hangisinde örnek yoktur?
A) Kişi zamiri
B) İşaret zamiri
C) İşaret sıfatı
D) Edat
E) Dönüşlülük zamiri

Deli bir sağanaktan sonra Çukurova'nın kuvvetli mayıs güneşi, kırmızı toprakları öyle bir kavramıştı ki, yol boyunca uzanan bodur çalılar, taze otlar, sağımızda ağır ağır akan nehir, mavi gökte süzülen geniş kanatlı kuşlar, her şey yorgun görünüyordu.
11. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Zincirleme isim tamlaması
B) Kurallı birleşik sıfat
C) Zarf görevinde ikileme
D) Belgisiz zamir
E) Bağlaç

Burada mısır koçanı, meşe palamudu ve palamut kabuklarını karıştırarak ekmek yapan ve bununla yaşayan insanlar daha küçük yaştan itibaren kendilerini beyaz buğdaya kavuşturacak meçhul bir mucizeye bel bağlamışlardı.
12. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) İsim-fiil
B) İşaret zamiri
C) Anlamca kaynaşmış birleşik eylem
D) Zaman zarfı
E) Belirtisiz isim tamlaması

İşin doğrusu oraya yapacağı ilk büyük seyahatte hiç kimsenin benimki gibi kısıtlı bir zamanı ve parası olmamasını öğütlemeyi istiyorum.
13. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) 
Belgisiz sıfata
B) Sıra sayı sıfatına
C) Zaman zarfı
D) İşaret zamirine
E) Belgisiz zamire

(I) Bu, Hüsrev ve Şirin’in aşk için çıktıkları yolculuğa benzer. Bizi tamamlayacak (II) ötekini ararız. Daha derindeki, daha arkadaki, daha merkezdeki şeye yolculuk. Uzaklarda bir yerlerde, bir gerçek vardır, (III) biri söylemiştir (IV) bunu bize, bir yerden duymuşuzdur, (V) onu aramak için yola çıkarız. Edebiyat dediğimiz şey bu yolculuğun hikâyesidir.
14. Parçadaki numaralanmış adıllar türleri bakımından eşleştirilse hangisi dışarıda kalır?
A)I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V

Şimdi, dirisinden esirgenen saygı, ölüsüne gösterilecek ve Padişah büyük bir törenle atalarından birinin türbesine defnedilecekti. Ne var ki, suçlarını örtmek için bu büyük Padişah’ın deli olduğu söylentisini yayıyorlardı. 
15. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) 
Birleşik eylem
B) Zaman zarfı
C) Belgisiz zamir
D) Zarf-fiil
E) Edat

16. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla edat kullanılmıştır?
A) Evde yalnız benim odamdan deniz görülürdü.
B) Onun burada kalması için her şeyi denedik.
C) Bu para yurt yapılmak üzere bir vakfa bağışlanmış.
D) Senden başka kimse işe arabayla gelmiyor.
E) Onunla konuşurum ancak ikna olacağını sanmıyorum.

Denize açılınca içini kaplayan cesaret ve gözü karalık tamamen gitmiş ve Meryem yeni baştan, dünyadan korkan küçük bir kız oluvermişti. Fazla ileri gittiğini hissediyor ve bundan ürküyordu.
17. Parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Birleşik zamanlı eylem
B) Zarf-fiil
C) Türemiş eylem
D) Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem
E) Tezlik eylemi

Türkiye’de her ailenin (I) böyle sırları var. Bir ülke, nüfusunun yarısından fazlasını kaybeder de ailelere (II) bundan pay düşmez mi? Aile üyelerinin bile (III) çoğu, (IV) kendi sırlarını bilmiyorlar. İmparatorluk yıkılınca (V) kimi Balkanlar’dan, kimi Kafkasya’dan, kimi Ortadoğu’dan gelmiş.
18. Numaralanmış sözcüklerden hangisi adıl (zamir) değildir?
A) I    B) II   C) III   D) IV   E) V


İlgili Sayfalar


Cevaplar

1.A  2.A  3.B  4.E  5.A  6.B  7.C  8.B  9.D  10.A  11.D  12.A  13.C  14.C  15.D  16.D  17.C  18.A

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.