Talebe Türküsü

Bizdik o imtihanın bütün heyecanı ile coşan
Bizdik o sabah ilk olarak imtihana koşan

Uçtuk mektep koridorlarında muvaffakiyet hevesiyle
Öğrenmiştik Afrika’yı çölüyle devesiyle

Kalbimizin saniyede üç buçuk attığı gündü
Tam o sırada karşıdan mümeyyiz göründü

Çatık yüzlü bir kişi ki almıyor bizi kale
Girdik imtihan odasına geldik feci bir hâle

Birbirimize veda ettik, içimizden korku silinsin
En son gayretimizdir bu herkesçe bilinsin

Acele acele yazarken cevapları âdeta yarıştık
Derin düşüneyim derken peri cine karıştık

Nihayet çıktık hepimiz koşarak işkence odasından
Nedir çektiğimiz şu imtihan modasından

Bir bahçedeyiz şimdi arkadaşlarla beraber
Bizler gibi titremiş o yoldaşlarla beraber

Lâkin kalacak mektebe bizden
Her zaman çınlayan bir hatıra seslerimizden

Güner Berktan

Sözcükler

muvaffakiyet: başarı
mümeyyiz: ayırtman, gözetmen, sınav görevlisi
kale almamak: önem vermemek, hesaba katmamak

Açıklama

Bu şiir bir tehzil örneğidir. Nazirenin farklı bir türü olan tehzil, ünlü bir şiirin mizah maksadıyla yazılan benzeridir. Talebe Türküsü, Yahya Kemal'in Mohaç Türküsü'ne benzetilerek şiirde imtihanların öğrenci psikolojisine etkisi mizahi bir dille anlatılmıştır.

Mohaç Türküsü

Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı;
Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;
Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.

Gül yüzlü bir afetti ki her bûsesi lâle;
Girdik zaferin koynuna, kandık o visâle

Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin;
En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin

Bir bir açılırken göğe, son defa yarıştık;
Allah'a giden yolda meleklerle karıştık.

Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından;
Gördük ebedî cetleri, bir anda yakından!

Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber;
Bizler gibi olmuş o yiğitlerle beraber

Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa bizden;
Şimşek gibi bir hâtıra nal seslerimizden

Yahya Kemal Beyatlı

İlgili Sayfalar

👉 Tehzil ve Özellikleri


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.