Metinlerarasılık

 • Postmodern romanın önemli göstergelerinden biridir.
 • Metinlerarasılık, bir yazarın metnini oluştururken daha önce yazılmış metinlere ait unsurlardan yararlanmasıdır.
 • Bu unsurlar; alıntı yapılan bir parça olabildiği gibi benzer bir kahraman, imge / motif ya da üslup olabilir.
 • İki metin arasındaki bu ilişki örtük olabileceği gibi açık da olabilir.
 • Metinlerarasılık, metnin kurgusunun karmaşıklığını artırarak metni çok sesli hâle getirir.
 • Metinlerarasılık, yazarın yararlandığı metni doğrudan taklit etmesi değildir. Yazar, ilgili metindeki malzemeyi kendi metninin estetiğini oluşturmak için kullanır.
 • Metinlerarasılık, hiçbir metnin kendinden önceki metinlerden bağımsız olamayacağı ve her metnin kendinden sonraki metinleri etkileyeceği tezi üzerine kurulmuştur.
 • Postmodern yazarlar, bir başka metne gönderme yaparken montaj (alıntı), kolaj, pastiş (öykünme), parodi gibi tekniklerden yararlanır.
Montaj (Alıntı)
 • Yazarın, başkasına ait bir metni kendi eserinde kullanmasıdır.
 • Bu metin; cümle, paragraf, mısra-beyit ya da haber yazısı olabilir.
Kolaj
 • Kolaj, farklı nitelikteki metinlerin bir araya getirilmesiyle oluşur.
 • Bunlar; sözlük ya da ansiklopedi maddesi, çalışma notu/müsvedde, dipnot, gazete yazısı, yemek tarifi, takvim yaprağı, mektup, günce ya da edebi türlerden biri olabilir.
 • Postmodern roman, kolaj tekniğini eserin bütüncüllüğü bozmak, yapıyı dağınıklaştırmak için kullanır.
Pastiş (Öykünme) 
 • Metindeki üslubun taklididir.
 • Yazar, ilgili metnin üslubunu benimseyerek metni kendi metnine uyarlar.
Parodi
 • Parodi, bir metnin alayla, abartıyla ya da çarpıtılarak taklit edilmesi anlamına gelir.
 • Parodide dış yapının korunarak içeriğinin çarpıtılması söz konusudur.
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Latife Tekin’in Romanları, Macit Balık
 • Postmodern Öğreti ve Bir Postmodern Roman Çözümlemesi: Kara Kitap/ Orhan Pamuk, Nilay Işıksalan
 • Hilmi Yavuz’un Postmodern Anlatıları Üzerine, Bedia Koçakoğlu 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.