Nesteren

Abdülhak Hamit
  • Abdülhak Hâmit Tarhan’ın 1878'de yayımladığı manzum tiyatro eseri.
  • Yazar, oyunun konusunu Corneille’in "Le Cid" isimli eserinden almıştır.
  • Eser, edebiyatımızın hece ölçüsü ile yazılan ilk tiyatro eseridir.
  • Olayların geçtiği zaman dilimi belirsizdir.
  • Eserde iki kardeş arasındaki iktidar mücadelesinin gölgesinde doğup gelişen ve sonu ölümle neticelenen bir aşk ele alınır.
Eserden Bir Bölüm
Nesteren:
Derdim de senden, dermanım da senden.
Gönlüm şunu beyanda bî-ihtiyar:
Ki sen bana hem düşmansın hem de yâr,
Fakat böyle düşmana canlar feda
Hüsrev:
Hüsrev’e sen tahammül ver ey Huda!
Nesteren:
Keşke her düşmanım böyle olsaydı:
Her gelişinde cismim can bulsaydı!
Seni gördüm, nasıl? Bir mücessem ruh;
Gördüğüm günden beri gönlüm mecrûh;
Yine gördüğüm günden beri sâlim.
Bak ne âdilsin ne kadar da zalim!
Özet
Olaylar Kabil’de geçer. Halk tarafından sevilen Behram, Kabil Meliği Gazanfer'in kardeşidir. Gazanfer, halk tarafından sevilmeyen zalim bir yöneticidir. Bu iki kardeşin çocukları Nesteren ve Hüsrev de birbirlerine âşıktırlar. Aileleri de bu aşktan haberdardır. Ancak bu aşkın üzerinde babaların iktidar mücadelesinin gölgesi vardır.
Gazanfer göre halk tarafından sevilmemesinin nedeni kardeşi Behram'dır. Bu nedenle onun ülkeyi terk etmesini ister. Behram buna karşı çıkar. İki kardeş arasındaki tartışma Gazanfer’in Behram’a tokat atması ile başka bir boyut kazanır. Behram, oğlu Hüsrev’e bu tokadın öcünü alması için amcası Gazanfer’i öldürmesi gerektiğini söyler. Hüsrev, bir gece Gazanfer ve eşi Nesrin uyurken odalarına girer ve amcasını düelloya davet eder. Bu mücadelede Hüsrev, Gazanfer’i öldürür. Hüsrev’de gönlü olan Nesrin, cinayeti üstlenir. Nesrin asılacaktır ancak Hüsrev halk mahkemesinde işlediği cinayeti itiraf eder. Mahkeme, Hüsrev’in ülke için gösterdiği yararlılıkları göz önünde tutarak asılması yönündeki talepleri reddeder.
Sevdiği adamın, babasının katili olduğunu öğrenen Nesteren ise intikam almak için yemin eder. Nesteren, Bender’e Hüsrev’i öldürmesi karşılığında kendisiyle evleneceğinin sözünü verse de sürekli bir ikilem içindedir. Bir an Hüsrev’in ölümünü isterken başka bir an bundan vazgeçer. Hüsrev’i öldürmeye giden Bender, Hüsrev’i sadece yaralar. Hüsrev, ordunun başında yeni bir sefere çıkar. Bu seferden zaferle dönmesi halinde Nesteren’den kendisiyle evleneceğine dair söz alır. Hüsrev, savaştan zaferle döner. Gerdek gecesi Nesteren, Hüsrev’i zehirlemeyi düşünse de zehri kendi içer. Nesteren'in öldüğünü gören Hüsrev de hançer ile kendisini öldürür.
İlgili Sayfalar
👉 Abdülhak Hamit Tarhan
👉 Tanzimat Tiyatrosu Eser Özetleri
Yararlanılan Kaynak
  • Abdülhak Hamit Tarhan'ın Tiyatro Eserleri Üzerinde Bir Araştırma ve İnceleme, Oğuzhan Karaburgu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.