Ahmet Reşit Rey (1870-1955)

Ahmet Reşit Rey
 • Devlet adamı, öğretmen, Servetifünun şair, yazarı.
 • Besteci Cemal Reşit Rey ile tiyatro yazarı Ekrem Reşit Rey'in babasıdır. 
 • 1870'de İstanbul'da doğdu.
 • 1888'de Mekteb-i Mülkiyeden mezun oldu.
 • Uzun yıllar Mabeyn Katibi olarak sarayda bulundu (1890-1905). 
 • Manastır, Ankara, Halep, Aydın ve İzmir'de valilik yaptı. 
 • 1910'da Galatasaray Lisesine edebiyat öğretmeni oldu. Ders notlarını Nazariyyat-ı Edebiyye adıyla bir araya getirdi. 
 • Kısa sürelerle farklı kabinelerde (1913, 1919 ve 1920) Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) oldu. 
 • Sevr Antlaşmasının hükümlerine karşı çıktığı için görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 
 • Bu tarihten sonra hiçbir resmi görevde bulunmadı. 
 • 14 Ağustos 1955'te İstanbul'da öldü.

 • Sanat Hayatı

 • Şiirlerinde H. Nazım imzasını kullandı.
 • İlk şiirleri Gülşen adlı dergide çıktı. Bu dönem şiirlerinde Recaizade Mahmut Ekrem ile Abdülhak Hamit'in etkisi açıktır.
 • 1896'da Servetifünun hareketine katıldı ancak bu hareketin önemli şairlerinden biri değildir.
 • Şiirlerini kitap haline getirmedi.
 • Eserleri: Nazariyyat-ı Edebiyye (Ders Kitabı), Gördüklerim Yaptıklarım (Hatıra)

 • Bir Gece
Orman büyük, ağaçları yüksek, küşâde-bâl
Birbirleriyle dâim ederler müsâhabe:
Mehtâb parça parça düşer bazı yerlere
Orman bu heyetiyle, semâ-yı mükevkebe
Benzer. Öper de nûr-ı mehi gizlice zılâl,
İrâs eder o buse - sirâyetle her yere -
Bir fecr-i nev-ziyâ-nigehin rengini şebe.

Kuşlar - o hande-zâr-ı tabiat perileri -
Başlar nisâr-ı nağmeye, orman sükut eder.
Rizân olur yavaşça zemine o nağmeler;
Takbil edip şemim-i ziyâ-dâr-ı meşceri
Sevdâ gezer ağaçların umkunda derbeder 
Tehziz eder havâyı bu âheng-i nûr-fâm;
Bir hüsn-i muhtecib açar âheste bâlini
Elhân-ı işve-kâr ile leb-ber leb-i garâm
Aheng-i hüsnünün duyarım ben meâlini

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.