Iydiyye

 • Bayramın gelişi nedeniyle bir devlet büyüğüne sunulan kaside.  
 • Arapça bir sözcük olan "Iyd" bayram demektir. 
 • Iydiyye ya da bayramiye olarak bilinen bu tür kasidelerin teşbib (nesib) bölümlerinde bayramdan söz edilirdi.
 • Ramazan ve kurban bayramları dışında nevruz (baharın başlangıcı-21 Mart) için de kasideler yazılmıştır. Nevruz günü sunulan kasideler "nevruziyye" denmiştir.
 • Teşbib, methiye ve dua olmak üzere üç temel bölümden meydana gelir.
 • Ortalama uzunlukları otuz-kırk beyittir.
 • Iydiyeler caize almak amacıyla yazılırdı. Caize, divan şairlerinin sundukları kasideler karşılığında aldıkları para ya da hediyedir.
 • İlk ıydiyenin ne zaman ve hangi şair tarafından yazıldığı kesin olarak bilinmemektedir.
 • Iydiyelerde, kaside yazılan kişiye övgünün yanı sıra bayrama kavuşmanın sevinci, bayram günlerinin nasıl geçirilmesi gerektiği, bayram yerleri, törenler ve eğlenceler tasvir edilirdi.
 • 18. yüzyıldan sonraki örneklerde kalıpların dışına çıkılarak mahalli ve yerli unsurlara daha çok yer verilmiştir.
İlgili Sayfa
 • Kaside 

 • Yararlanılan Kaynaklar
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Iydiye Maddesi, Mustafa İsmet Uzun
 • Sünbülzade Vehbi'nin Koca Ragıp Paşa'ya Yazdığı Iydiye Kaside, H.Dilek Batislam

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.