Hamdullah Suphi Tanrıöver (1885-1966)

Hamdullah Suphi
 • Devlet adamı, şair, hatip, yazar, öğretmen.
 • 1885'te İstanbul'da doğdu.
 • Sami Paşazade Sezai'nin yeğenidir.
 • Galatasaray Lisesinden (Mekteb-i Sultani) mezun oldu.
 • Ayasofya Rüştiyesi, İstanbul Erkek Muallim Mektebi ve Darülfünunda öğretmenlik yaptı.
 • II. Meşrutiyet’in ardından kurulan Türkçü derneklerin faaliyetlerine katıldı. Uzun süre Türk Ocaklarının başkanlığını yaptı.
 • Son Osmanlı Mebusan Meclisinde Saruhan mebusu olarak bulundu. İstanbul’un işgali üzerine Millî Mücadele’ye katıldı.
 • 1920'de TBMM'ye girdi, aynı yıl Milli Eğitim Bakanı oldu. Bakanlığı sırasında İstiklal Marşı'nın yazılması konusunda özel bir çaba sarf etti.
 • Hakimiyet-i Milliye gazetesinde Milli Mücadele'yi savunan yazılar yazdı.
 • 1925'te ikinci kez Milli Eğitim Bakanı oldu.
 • 1931-1939 yılları arasında Bükreş Büyükelçisi olarak görev yaptı.
 • Bu görevden sonra dört dönem daha milletvekili olarak Mecliste bulundu.
 • 10 Haziran 1966’da öldü.
Sanat Anlayışı
 • Türk milliyetçiliğinin sembol isimlerinden biridir.
 • İyi bir hatip olan sanatçı, Milli Mücadele ile Cumhuriyetin ilk yıllarında yaptığı coşkulu konuşmalarıyla tanınır.
 • Hitabelerini "Dağ Yolu" adlı kitapta toplamıştır.
 • İlk şiirlerinde Servetifünun edebiyatının etkisi altındadır.
 • Dönemin çoğu genç sanatçı gibi 1909'da Fecriati'ye katıldı. 
 • Mehmet Fuat Köprülü, Ali Canip Yöntem, Refik Halit Karay ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi o da sonradan Fecriati'den Milli Edebiyata geçti.
 • 1911'de Genç Kalemler dergisinin yazı kadrosunu katıldı.
 • Bu tarihten sonra aruzu bırakarak hece ölçüsü ve sade bir Türkçeyle şiirler yazdı.
 • Şiirleri kitap halinde basılmamıştır.
Eserleri
 • Dağ Yolu (Konuşmalar)
 • Günebakan (Makaleler)
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, Kenan Akyüz
 • TDV İslam Ansiklopedisi Hamdullah Suphi Tanrıöver, Abdullah Uçman

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.