Sav Nedir? Sav Örnekleri

 • İslamiyet öncesinde atasözlerine verilen isim.
 • Türk milletinin yaşayışını, asırlar boyunca elde ettiği tecrübeleri, birikimini, dünya görüşünü, gözlemlerini ve anlatım gücünü savlarda görmek mümkündür.
 • Savların (atasözlerinin) her nesil için yönlendirici ve eğitici bir fonksiyonu vardır. 
 • Kalıplaşmış olan bu sözler, millet hafızasında kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar gelmiştir.
 • Türk savlarının yazılı ilk kaynakları 8. yüzyılda dikilen Göktürk Kitabeleri'dir.
 • Uygur dönemine ait eserlerde de birçok sava rastlamak mümkündür.
 • Türk dilinin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabı olan Divan-u Lugat'it Türk de sav açısından önemli bir kaynaktır.
 • Aynı dönemde yazılan Kutadgu Bilig’de İslamiyet'in etkisiyle sav yerine "mesel" sözcüğü tercih edilmiştir. Daha sonraki dönemlerde ise mesel sözcüğünün yanı sıra "darbımesel" de kullanılmıştır.
Sav Örnekleri
 • Aç ne yimes tok ne dimes. (Aç ne yemez tok ne demez.)
 • Ata oglı ataç togar. (Baba adamın oğlu babacan olur. / Oğul babasına çeker.)
 • Bir karga birle kış kelmes. (Bir karga ile kış gelmez.)
 • Endik uma evliğni agırlar. (Ahmak konuk ev sahibini ağırlar.)
 • Erdem başı til (Erdemin başı dildir.)
 • Ermegüke eşik art bolur. (Tembele eşik yokuş olur.)
 • İrig erini yaglıg, ermegü başı kanlıg. (Becerikli adamın dudağı yağlı, tembelin başı kanlı)
 • İt ısırmas at tepmes time (it ısırmaz, at tepmez; deme)
 • İt karı bolsar yatıp ürür. (İt ihtiyarlarsa yatıp havlar.)
 • Kanı kan ile yumas. (Kanı kanla yıkamazlar.)
 • Koş kılıç kınga sıgmas. (Çift kılıç bir kına sığmaz.)
 • Közden yırasa köngülden yeme yırar. (Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.)
 • Ot tise agız köymes. (Ateş demekle ağız yanmaz.)
 • Öd keçer kişi tuymas yalnuk oglı mengü kalmas. (Zaman geçer kişi duymaz, insanoğlu baki kalmaz.)
 • Suv körmeginçe etük tartma. (Suyu görmeden pabuçları çıkarma.)
 • Tag tagka kavuşmas kişi kişike kavuşur. (Dağ dağa kavuşmaz, kişi kişiye kavuşur.)
 • Tılın tügmişni tışın yazmas. (Dille bağlanan dişle çözülmez.)
 • Yırak yır savın arkış keldürür. (Uzak yerin haberini kervan getirir.)
 • Ökünçlüg bolur tutşı övke işi. (Öfkeyle kalkan pişmanlıkla oturur.)
 • Bu künki işing komda kılma yarın. (Bugünün işini yarına bırakma.)
İlgili Sayfalar
👉 Atasözleri ve Özellikleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.