İlhan Tarus (1907-1967)

İlhan Tarus
 • Roman, öykü ve oyun yazarı.
 • 24 Kasım 1907'de Tekirdağ'da doğdu.
 • 1928'de Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
 • Maraş, Edirne ve Kayseri'de savcı ve hâkim olarak çalıştı (1929-32). Görevine son verilmesi üzerine İstanbul’da çeşitli gazetelerde düzeltmen ve muhabir olarak çalıştı. 
 • 1946'da Adalet Bakanlığındaki görevine dönerek 1957'ye kadar çalıştı. Sonrasında Ankara Zafer gazetesinde röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. 
 • 1960'lı yıllarda Ankara Adliyesi Kütüphanesinde memur olarak çalıştı. 8 Ocak 1967'de Ankara'da öldü.
Sanat Anlayışı
 • Yazın hayatına tiyatro ile başlasa da hikaye ve romanlarıyla tanındı.
 • Eserlerinde genellikle toplumsal sorunları, idari bozuklukları, yoksul insanların günlük yaşamını konu etmiştir.
 • Toplumcu gerçekçi roman anlayışına yakındır.
 • İyi bir gözlemci olan yazar, realist bir anlayışa sahiptir.
 • Eserlerini sanat kaygısı taşımadan yazmıştır.
 • Mütareke ile Milli Mücadele dönemlerini konu alan romanlarıyla ünlüdür.
 • Kurtuluş Savaşı’nı altı roman ile destanlaştırmak istese de sadece üçünü (Var Olmak, Hükümet Meydanı, Vatan Tutkusu) yazabilmiştir.
 • Hikayelerinde yaşadığı topraklarla sınırlı kalmayarak dünyadaki savaş, ayrımcılık ve toplumsal çatışmaları da ele almıştır.
Eser Özetleri
Yeşilkaya Savcısı
 • Otobiyografik özellik gösteren romanda, genç bir savcının atandığı ilçede karşılaştığı güçlükler ile yerel eşraf tarafından görevinden uzaklaştırılışı gerçekçi bir üslupla anlatılmaktadır. Roman, genç savcının anı defteri biçiminde kurgulanmıştır.
Var Olmak
 • Olaylar Çanakkale ve İstanbul’un işgal altında olduğu yıllarda Karabiga'da geçmektedir.
 • Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Bigalıların yaşayışı, işgal yıllarının bölge insanına etkisi ve dönemin genel yapısı eserde gözler önüne serilmiştir. 
 • Eserin ana konusu İstanbul Hükümeti taraftarı Anzavur Ahmet Paşa ile Millî Mücadele için yapılan hazırlıkları destekleyen Reji Müdürü Hamdi Bey arasındaki çatışmadır. 
 • Romanda vatanseverlerin kahramanlıkları yanında olumsuz yönleri de çarpıcı bir biçimde yansıtılmıştır.
Vatan Tutkusu
 • Roman, İzmir’in işgali sonrasında Aydın çevresinde oluşturulmaya çalışılan direniş hareketi üzerine kuruludur. 
 • Romanın başkişisi vatansever ve destansı bir karakter olan Osman Efe’dir. 
 • Osman Efe, başıbozuk ve soyguncu diğer iki çete reisiyle güçlerini birleştirerek işgale direnir. Romanın sonlarında Durdu ile Ekrem’in halkı soyması ve başıbozuk tutumları Osman’ın itibarını sarsar. 
 • Sonrasında bir iç hesaplaşma yaşanır. Bununla beraber Osman’ın arzu ettiği milli uyanış artık gerçekleşme yoluna girmiştir.
Eserleri
 • Öykü: Doktor Monro'nun Mektubu, Tarus'un Hikâyeleri, Apartman, Karınca Yuvası, Ekin İti, Köle Hanı
 • Roman: Yeşilkaya Savcısı, Var Olmak, Uzun Atlama: Bir Endüstrileşmenin Romanı, Hükümet Meydanı, Duru Göl, Vatan Tutkusu
 • Oyun: Ceza Hâkimi, Bir Gemi, Suavi Efendi
İlgili Sayfalar
Yararlanılan Kaynaklar
 • İlhan Tarus ve Vatan Tutkusu Romanı, Nur Özmel
 • İlhan Tarus’un Romanlarında Milli Mücadele, Mehmet Güler
 • Tanzimat'tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.