Cumhuriyet Dönemi Roman Konu Testi 2

Romanının başkişisi, Türk edebiyatında eserin yazıldığı dönem için yeni bir genç kadın tipidir. Dame de Sion’dan mezun olan kültürlü bir genç kadının Anadolu’ya öğretmen olarak gitmesi ve oradaki hayat mücadelesi, bu yeni tipin oluşumunda etkilidir. Fakat eserin tümünü ilginç kılan özellik Anadolu’nun pek çok meselesiyle, bir yığın cemiyet, çevre ve insan manzarasıyla en geniş ve zengin bir şekilde Türk edebiyatında görünmesidir. 
1. Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşil Gece
B) Yaban
C) Ateşten Gömlek
D) Çalıkuşu
E) Yalnızız

I. Azap Toprakları
II. Ak Topraklar
III. Hilal Görününce
IV. Cumhuriyet Türküsü
V. Tutsak
2. Yukarıdaki numaralanmış romanlardan hangisi Emine Işınsu'ya ait değildir?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

3. Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele'yi doğrudan ya da dolaylı olarak konu edinen romanlardan biri değildir?
A) Sodom ve Gomore - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Yağmur Beklerken - Tarık Buğra
C) Var Olmak - İlhan Tarus
D) Kalpaklılar - Samim Kocagöz
E) Kutsal İsyan - Hasan İzzettin Dinamo

Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşak arasındaki anlayış ayrılığını (I) Kiralık Konak'ta, Bektaşi tekkelerinin Meşrutiyet devrindeki durumunu (II) Nur Baba'da, (III) Mütareke devrinde işgal altındaki İstanbul’un ahlak bozukluğunu (III) Sodom ve Gomore'de, Kurtuluş Savaşı yıllarında bir Anadolu köyünü (IV) Yaban'da, yeni başkentin üç dönemini de (V) Hüküm Gecesi adlı romanında anlatan Yakup Kadri, Türkiye’nin Tanzimat’tan bu yana geçirdiği siyasal ve toplumsal evreleri, birbirini tamamlayan bir roman zinciri içinde ele almıştır.
4. Parçadaki numaralanmış eserlerin hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Hem Osmanlının son döneminde hem de erken Cumhuriyet’te "Anadolu’ya açılmak", en önemli arzulardan biridir. Memleket Hikâyeleri’nden Han Duvarları şiirine ya da Yaban'a kadar pek çok yapıtta bu arzunun izlerini sürmek mümkündür. Buna rağmen bu arzunun tam olarak dindirilemediğini de söylemek mümkündür. Çünkü bu sanatçılar köyü ve köylüyü anlatırken "gözlemci" konumundan bir türlü sıyrılamamaktadır. Bu nedenle 1950’de Bizim Köy yayımlandığında ilgiyle karşılanması rastlantı olmamıştır.
5. Aşağıdakilerden hangisi parçada eseri verilen sanatçılardan biri değildir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Mahmut Makal
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Refik Halit Karay
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Reşat Nuri'nin romanlarına da konu olan Anadolu'nun ve Anadolu insanın çoğunlukla İstanbul'dan Anadolu'ya sürgün gitmiş ya da kendini Anadolu'da sürgün hisseden ana karakterler aracılığıyla yansıtıldığı görülür. Aşk acısını unutmak için Anadolu'ya kaçan Feride, yediği hırsız damgası nedeniyle ancak Anadolu'da çalışabilen İffet, yanmış yüzü nedeniyle kalabalıklardan kaçan Süleyman, doğup büyüdüğü yerlere yıldızı sönmeye başladığında özlem duyan bestekar Hüseyin Kenan temsil ettikleri Anadolu'ya olan yabancılıklarını hissettirirler.
6. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen romanlardan biri değildir?
A) Harabelerin Çiçeği
B) Dudaktan Kalbe
C) Çalıkuşu
D) Damga
E) Yaprak Dökümü

Öykülerinde seçilen temaların ağırlıklı olarak sosyal içerikli temalar olduğu görülmektedir. Toplumcu gerçekçi bir yaklaşımın neticesi olan bu tercih, yazarın döneminin önemli sosyal gerçekçileri arasında sayılmasına neden olur. Roman ve öykülerinin yanı sıra deneme, fıkra, gezi yazısı, eleştiri türlerinde eser veren yazarın sağlığında yayınlanan öykü kitaplarından bazıları şöyledir: Silindir Şapka Giyen Köylü, Bacayı İndir Bacayı Kaldır, Korku, Bay Virgül...
7. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Talip Apaydın
B) Sadri Ertem
C) Aziz Nesin
D) Tarık Buğra
E) Kemal Tahir

Orhan Pamuk bu romanıyla ne Doğu’nun ne de Batı’nın tek başına var olamayacağını anlatmak ister. Roman, birbirlerine çok benzeyen bir Müslüman hocayla onun Venedikli kölesinin birbirlerini ve kültürlerini tanıma yolunda vermiş oldukları çabanın hikâyesidir.
8. Parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyaz Kale
B) Yeni Hayat
C) Veba Geceleri
D) Benim Adım Kırmızı
E) Kara Kitap

1955’te kitaplaşan (I) İnce Memed ile edebiyat alanında tanınırlık kazanan (II) Yaşar Kemal, 1960’ların genel eğilimini yansıtan (III) Ortadirek, (IV) Yılanların Öcü ve (V) Ölmez Otu gibi Türkiye’ye özgü denebilecek “toplumcu gerçekçi” edebiyatın bir alt türü olan köy romanlarıyla yaygın bir üne kavuşmuştur.
9. Parçadaki numaralanmış yerlerin hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

Romanlarında tutunamamış, varoluşsal sıkıntılar çeken, yabancılaşmış, ayrıksı, asosyal, cinsel problemleri olan bireyleri işlemiştir. Modernist edebiyatta sıklıkla başvurulan bilinç akışı, iç monolog, serbest çağrışım ve leitmotif gibi anlatım tekniklerinin yanı sıra karakterlerin kişiliklerini şekillendiren psikolojik etkenleri, onların iç dünyalarını; yalnızlaşma ve yabancılaşma gibi kavramlarla beraber alması onu modernizmin en etkili yazarlarından biri yapmıştır.
10. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Yusuf Atılgan
C) Haldun Taner
D) Kemal Bilbaşar
E) Nazlı Eray

Gerçekçi bir yaklaşımla Anadolu’daki hayatı, bu hayatın ezilen insanlarını anlatmıştır. Eserlerinde güçlü bir tabiat, halk ve memleket sevgisi dikkati çeker. Mekân, büyük ölçüde köy ve kasabadır. 1936-1942 yılları arasının hikâyelerini toplayan Yeni Dünya adlı eserinde Ömer Seyfettin ve Refik Halit’in devamı olma ile Sadri Ertem’den gelen sosyal tenkitçilik dikkati çeker. Son hikâye kitabı Sırça Köşk’te ise bütünüyle tenkitçi-sosyal gerçekçidir.
11. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabahattin Ali
B) Samim Kocagöz
C) Kemal Tahir
D) Orhan Kemal
E) Sait Faik Abasıyanık

Gerek roman gerekse hikâyelerinin değişmez ve temel konusu deniz ve deniz insanlarıdır. Bodrum’da bulunduğu uzun yıllar boyunca kendini bir taraftan tabiata, denize, deniz insanlarına verirken diğer taraftan bu dünyanın hikâye ve romanını yazmaya gayret etmiştir. İlk hikâye kitabı Ege Kıyılarında (1939) fazla ilgi çekmediyse de ilk romanı — ona şöhretin kapılarını aralamıştır.
12. Parçada bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Korsan Çıkmazı
B) Medar-ı Maişet Motoru
C) Vatan Dediler
D) Aganta Burina Burinata
E) Çıkrıklar Durunca

Modern Türk hikâyeciliğinde kendine has tarzıyla öne çıkmış bir hikâyecidir. Ele aldığı insanları, herhangi bir ideolojinin ya da dinî bir düşüncenin boyunduruğuna sokmadan gerçek cepheleriyle ve samimiyetle ele almıştır. Hikâyelerindeki şiirsellik onun üslubunun karakteristik özelliklerinden biridir. Eserlerinde İstanbul dışına pek çıkmamıştır. Özellikle İstanbul'un kenar mahalleri, Beyoğlu'nun arka sokakları ve Burgazada onun hikayelerinde öne çıkan mekanlardır.
13. Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Orhan Kemal
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Mustafa Kutlu
E) Sabahattin Ali

"Boğaziçi Medeniyeti" kavramını edebiyatımıza kazandıran kişidir. Yazdığı romanlarda da geçmiş zamanın özlemini anlatmıştır. Olaylara değil, zamana, mekâna, eşyaya, duygu ve düşüncelere, insanlara ve onların kıyafetlerine çok değer vermiştir. Üslûbu şahsi ve orijinaldir. Dilin ahenginden istifade etmesini bilmiş ve şiire kaçan bir dil kullanmıştır.
14. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçıya ait değildir?
A) Fahim Bey ve Biz
B) Çamlıca'daki Eniştemiz
C) Vassaf Bey
D) Ali Nizamî Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği
E) Geçmiş Zaman Köşkleri

Üstkurmaca, bilinç akışı, iç konuşma, zamanda atlamalar, aynı romanda farklı bakış açıları kullanmak gibi teknikler kullanarak geleneksel roman kalıplarının dışına çıkmıştır Postmodern ögeler içeren romanları, 1970’lerin gerçekçi ve toplumcu yapıtlar bekleyen, karmaşık biçim oyunlarına kuşkuyla bakan okurunca pek anlaşılmamıştır. Romanlarında özgür birey olmak isteyen insan ile bu amacı engelleyen toplumsal-siyasal erk arasındaki karşıtlığın yarattığı ironi vardır.
15. Parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oğuz Atay
B) Emine Işınsu
C) Sevinç Çokum
D) Rasim Özdenören
E) Tomris Uyar

1971'de TRT Roman Yarışması Başarı Ödülüne layık bulunan roman, yazarın edebiyat dünyasında yer edinmesinde önemli bir role sahiptir. Romanda yılkıya bırakılan bir atın doğadaki yaşam savaşı anlatılmaktadır. Romandaki at, bir anlamda tüm olumsuz şartlara rağmen hayata tutunmaya çalışan insanları temsil etmektedir. Yılkı atları ile arasında bağ kuran yazar, “Zaten ben biraz da yılkı atıyım.” diyerek kendi yaşamı ile yılkı atlarının yaşamı arasındaki benzerliğe atıfta bulunmuştur.
16. Parçada sözü edilen romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abbas Sayar
B) İlhan Tarus
C) Samim Kocagöz
D) Fakir Baykurt
E) Sabahattin Ali

Eserlerinde Anadolu’nun ücra köşelerinde yaşanan toplumsal bozuklukları, onların lisanı ve hissiyatlarından hareketle vermiştir. Bunu yaparken de toplumcu gerçekçi çizgisini Anadolu gerçeği ile birleştirmeyi başarmıştır. Özellikle halka inme, Anadolu’ya açılma noktasında içeriğin özünü, dili kullanarak vermeye çalışmıştır. Bu nedenle birçok eserinde estetikten çok içeriğe önem vermiştir. Eserlerinde yer yer destansı-masalsı anlatıma başvuran yazar ruhsal çözümlemelere pek başvurmamıştır.
17. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen yazara ait değildir?
A) Cemo
B) Başka Olur Ağaların Düğünü
C) Denizin Çağrısı
D) Karılar Koğuşu
E) Kölelik Dönemeci

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı içerisinde roman, röportaj, şiir, gezi, oyun türlerinde eser vermiş olmasına rağmen daha çok hikâyeci kimliğiyle tanınan yazar, ilk hikâye kitabı Parasız Yatılı'yı 1971’de yayımlar. 1972’de Sait Faik Hikâye Armağanı’na lâyık görülen bu eseri (I) Kuşatma, (II) Benim Sinemalarım, (III) Gül Mevsimidir, (IV) Gecenin Öteki Yüzü ve (V) Bozbulanık adlı hikaye kitapları takip edecektir.
18. Parçadaki numaralanmış eserlerden hangisi bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I   B) II   C) III   D) IV   E) V

👉 Bu testi pdf olarak indirebilirsiniz.

İlgili Sayfalar

Cevaplar

1.D  2.C  3.B  4.E  5.C  6.E  7.B  8.A  9.D  10.B  11.E  12.D  13.C  14.C  15.A  16.A  17.D  18.E

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.