Naili (? - 1666)

 • 17.yüzyıl divan şairi.
 • Asıl adı Mustafa'dır. 
 • Naili-i Kadim diye de anılır. 
 • Hayatı hakkında bilinenler sınırlıdır.
 • Şiirlerinden yola çıkılarak ciddi bir eğitim aldığı düşünülmektedir.
 • Maden Kaleminde çalışmış, bu dairede ser-halifeliğe kadar yükselmiştir.
 • Bu görevdeyken bilinmeyen bir nedenle Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa tarafından Edirne'ye sürgüne gönderilmiştir. 
 • Devrin sık sık değişen sadrazamlarına kasideler sunsa da önemli bir görev alamamıştır.
 • 1666'da İstanbul'da ölmüştür.
Sanat Anlayışı
 • Öncelikle bir gazel şairidir.
 • Sebkihindi tarzının öncülerindendir. 
 • Süslü ve ağır bir dile sahiptir. 
 • Konularını geniş hayal dünyasından alır. 
 • Şiirlerinin ilk bakışta anlaşılması zordur. 
 • Şarkı nazım şeklinin ilk örneklerini veren odur.
 • Şarkılarının teması aşk, sevgiliye duyulan özlem ve sevgilinin acımasızlığıdır.
 • Şarkılarında sade bir dil kullanmış, yerli ve mahalli söyleyişlere yer vermiştir. 
 • Bu durum aslında bu nazım şekli için gerekli bir özelliktir. Bestelenmek için yazılan ve geniş kitlelere hitap eden bir nazım şekli olduğu için şarkı yazan bütün şairler, şarkılarının dilinin daha sade olmasına özellikle dikkat etmişlerdir.
 • Tek eseri Divanı'dır.
Şarkı
Yamandur hecr ile hâlüm
Bana yâr olmadun gitdün
Nedür cürmüm be hey zâlim
Bana yâr olmadun gitdün
Tutup dâmânunı ferdâ
Nigâhundan edüp şekvâ
Diyem mahşerde vâveyla
Bana yâr olmadun gitdün
Senün derdünle bîmârum
Senün-çün haste vü zârum
Budur cürmüm ki gam-hârum
Bana yâr olmadun gitdün
Olup gül gibi ter-dâmen
Perîşân mâcerâlardan
Beni öldürdi gayret sen
Bana yâr olmadun gitdün
Gidüp seyre safâlarla
Celîs oldun gedalarla
Alışdun nâ-sezâlarla
Bana yâr olmadun gitdün
İlgili Sayfalar 
Yararlanılan Kaynaklar
 • Naili'nin Şarkılarının Dili, Nagehan Uçan Eke
 • TDV İslam Ansiklopedisi, Naili Maddesi, Ayşe Mine Yeşiloğlu 
 • Klasik Türk Şiirinde Şarkı ve İlk Örnekler, Rasih Erkul

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.