Sebkihindi

Şeyh Galip
 • 17. ve 18. yüzyıllarda Safevi Hanedanı'nın baskısından kaçan şairler Hindistan'daki Bâbürlü Devletine sığınır. Çoğu İranlı olan bu şairlerin farklı bir üslupla ortaya koydukları şiir tarzına da Sebkihindi (Hint tarzı) denilmiştir.
 • Sebkihindi akımı; İran, Hindistan, Afganistan, Irak, Tacikistan ve Osmanlı topraklarının yer aldığı geniş bir coğrafyada etkili olmuştur.
 • Şairler yeni bir dil kullanarak süslü bir üslûp meydana getirmişlerdir.
 • Türk edebiyatında bu tarz 17. ve 18. yüzyıllarda Nefî, Nâilî, Neşâtî, Râsih, Nâbî ve Şeyh Galib gibi şairler üzerinde etkili olmuştur.
Genel Özellikleri
 • Yeni ve orijinal mazmunlar kullanma
 • İnce hayallere yer verme
 • Anlam kapalılığı
 • Az kelime ile çok şey ifade etme
 • Anlamın söze hakim olması
 • Hayal gücünün ön plana çıkması
 • Aşırı dereceye varan mübalağa sanatı yanında irsalimesel kullanılması 
Dikkat: Hint üslûbu (Sebkihindi) şairlerimizde bütün özellikleriyle kendini göstermez. Sebkihindi;
 • Nâbî’de söylenmemiş yeni mânalar şeklinde,
 • Nefi'de hayal gücünü kullanarak mübalağa sanatına çok başvurmasıyla,
 • Nâilî ve Şeyh Galip'te ise anlam derinliği ve orijinal mazmunlar ile kendini gösterir.
İlgili Sayfalar
👉 Mahallileşme Akımı
👉 Hikemi Tarz
👉 Türki-i Basit

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretmemiz için yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.