Ahmet Reşit Rey (1870-1955)

Ahmet Reşit Rey
 • Devlet adamı, öğretmen, Servetifünun şair, yazarı.
 • Besteci Cemal Reşit Rey ile tiyatro yazarı Ekrem Reşit Rey'in babasıdır. 
 • 1870'de İstanbul'da doğdu.
 • 1888'de Mekteb-i Mülkiyeden mezun oldu.
 • Uzun yıllar Mabeyn Katibi olarak sarayda bulundu (1890-1905). 
 • Manastır, Ankara, Halep, Aydın ve İzmir'de valilik yaptı. 
 • 1910'da Galatasaray Lisesine edebiyat öğretmeni oldu. Ders notlarını Nazariyyat-ı Edebiyye adıyla bir araya getirdi. 
 • Kısa sürelerle farklı kabinelerde (1913, 1919 ve 1920) Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) oldu. 
 • Sevr Antlaşmasının hükümlerine karşı çıktığı için görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 
 • Bu tarihten sonra hiçbir resmi görevde bulunmadı. 
 • 14 Ağustos 1955'te İstanbul'da öldü.

 • Sanat Hayatı

 • Şiirlerinde H. Nazım imzasını kullandı.
 • İlk şiirleri Gülşen adlı dergide çıktı. Bu dönem şiirlerinde Recaizade Mahmut Ekrem ile Abdülhak Hamit'in etkisi açıktır.
 • 1896'da Servetifünun hareketine katıldı ancak bu hareketin önemli şairlerinden biri değildir.
 • Şiirlerini kitap haline getirmedi.
 • Eserleri: Nazariyyat-ı Edebiyye (Ders Kitabı), Gördüklerim Yaptıklarım (Hatıra)

 • Bir Gece
Orman büyük, ağaçları yüksek, küşâde-bâl
Birbirleriyle dâim ederler müsâhabe:
Mehtâb parça parça düşer bazı yerlere
Orman bu heyetiyle, semâ-yı mükevkebe
Benzer. Öper de nûr-ı mehi gizlice zılâl,
İrâs eder o buse - sirâyetle her yere -
Bir fecr-i nev-ziyâ-nigehin rengini şebe.

Kuşlar - o hande-zâr-ı tabiat perileri -
Başlar nisâr-ı nağmeye, orman sükut eder.
Rizân olur yavaşça zemine o nağmeler;
Takbil edip şemim-i ziyâ-dâr-ı meşceri
Sevdâ gezer ağaçların umkunda derbeder 
Tehziz eder havâyı bu âheng-i nûr-fâm;
Bir hüsn-i muhtecib açar âheste bâlini
Elhân-ı işve-kâr ile leb-ber leb-i garâm
Aheng-i hüsnünün duyarım ben meâlini

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.