Zarf Konu Testi 1 Çözümlü

Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatlar ya da kendi türünden sözcüklerin anlamını değişik yönlerden belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir.
1. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili zarflardan hangisi kendi türünden bir sözcüğün anlamını belirtmiştir?
A) Pek yorgun görünüyorsunuz.
B) Böyle dar düşüncelerle bir yere varamazsın.
C) Annem az önce dışarı çıktı.
D) Niçin tartıştıklarını anlatmadı mı?
E) Çok uzun bir yaşam var önümüzde.


Çözümü

A'da "yorgun" sözcüğü durum zarfıdır. "Pek" kendi türünden bir sözcük olan "yorgun"un anlamını nicelik bakımından belirtmiş.
Cevap A


2. Aşağıda verilen dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi durum zarfı değildir?
A) İyi dinle söyleyeceklerimi
    Her şeyi olduğu gibi anlatacağım sana
B) Odanı dolduracak son mevsimin, son baharın
     İsmini dinleyeceksin serin esen rüzgarda
C) Alnın sıcak mı değil mi, biliyorum;
     Dudakların ıslak mı değil mi, biliyorum
D) Güzel yağmur, çirkin olur yoksul gözünde
     İsyan değil, arzudur, şimşek şimşek parlayan
E) Gölgeler buğulu, derin
     Ah o hiç dinmeyen rüzgar


Çözümü

A şıkkındaki "iyi" ile D şıkkındaki "çirkin" eylemlerin anlamını durum yönünden belirtmiş. B şıkkındaki "serin" ile E şıkkındaki "hiç" ise eylemsilerin anlamını belirtmiş. C şıkkındaki "sıcak" ise isim olarak kullanılmıştır.
Cevap C


3. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yer-yön zarfı değildir?
A) Koleksiyondaki her bir saatin ne kadar geri kaldığını gözleri kapalı bilirdi.
B) Mutaassıp kasaba eşrafı, genç ve ileri fikirli bir bucak müdürüne kurnazca bir oyun oynar.
C) Melahat Hanım, bir apartman dairesinde, beş yıldır hiç dışarı çıkmadan yaşamaktadır.
D) Caddeden aşağı inen hamal, o kargaşa gününü ve taşladıkları kitapçıyı anımsadı.
E) Gençler kahvaltıdan sonra yukarı çıkıp onunla vedalaşacaklardı.


Çözümü

B'deki "ileri" sözcüğü sıfat olarak kullanılmış.
Cevap B


4. Aşağıdaki dizelerdeki ikilemelerden hangisi farklı bir türde kullanılmıştır?
A) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
    Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
B) Gözlerimiz yaşlıydı, gönüllerimiz mahzun
     Hepimiz memleketten konuştuk uzun uzun
C) Efeleri kanıydı damarlarındaki kan
     Onlardı en ziyade ağlayan için için
D) Kanın damlar ılık ılık sabaha dek
     Düşüme giren aydınlığa karşı
E) Avuçlarım delik deşik, dudaklarım çatlak
    Yağmurda ıslanmış saçlarım 


Çözümü

"ağır ağır" (çıkacaksın) — durum zarfı
"uzun uzun" (konuştuk) — durum zarfı
"için için" (ağlayan) — durum zarfı
"ılık ılık" (damlar) — durum zarfı
E'de ise yüklem görevindeki "delik deşik" sözcük türü olarak isimdir.
Cevap E


5. Aşağıdakilerin hangisinde "nasıl" sözcüğü farklı bir türde kullanılmıştır?
A) Nasıl istersen öyle dinle, bakın
Dalların zirvesindeyiz ancak
B) Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım
Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı
C) Nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
Güzel, rahat günlere inanıyordu
D) Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam
Dayanamam kıskanırım seni paylaşamam
E) Nasıl isyan etmem, nasıl kahretmem
Oturmuş ağlarken kara bahtıma

Çözümü

"Nasıl" sözcüğü D şıkkında soru sıfatı olarak kullanılmıştır. Diğer şıklarda ise soru zarfıdır.
Cevap D


Şerife bunların kimler olduğunu, ne istediklerini ve niçin böyle davrandıklarını bir türlü anlayamaz, ama insanları birbirine düşürüp kırdıranları, düşmanlarını da tanımak ister hep.
6. Parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?
A) Soru zarfı
B) İşaret zamiri
C) Adlaşmış sıfat-fiil
D) Durum zarfı
E) Yer-yön zarfı


Çözümü

Soru zarfı — niçin
İşaret zamiri — bunların
Adlaşmış sıfat-fiil — kırdıranları (kırdıran insanları)...
Durum zarfı — hep (ister)
Parçada yer-yön zarfına örnek yok.
Cevap E


7. Altı çizili sözcüklerden hangisi zarf olarak kullanılmamıştır?
A) Gökyüzünün başka rengi de varmış!
    Geç fark ettim taşın sert olduğunu.
B) İnadına çok yaşasın isterim insanlar
    Sevsinler birbirlerini yürekten
C) Söyle ne içersin çay mı kahve mi
     Çok değişmişsin birden tanıyamadım
D) Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam
     Böyle saatlerce bak, böyle asırlarca bak
E) Gözlerin var ya çekik kara kara
    Önce gözlerindi en güzel ışık


Çözümü

A'da "geç" eylemin anlamını zaman yönünden belirtmiş.
B'de "çok" eylemin anlamını miktar yönünden belirtmiş.
D'de "böyle" eylemin (bak) anlamını durum yönüyle belirtmiş.
E'de "en" sıfatın anlamını derecelendirmiş.
C'de ise "ne" sözcüğü adın yerini soru yoluyla tuttuğu için soru zamiridir.
Cevap C


8. "Yalnız" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır?
A) Annesiyle yalnız yaşayan, hiç evlenmemiş, emekli bir bayan öğretmenin anılardır.
B) Küçük yaşta annesini kaybeden Sacide; çirkin, yalnız ve talihsiz bir kızdır.
C) Roman yalnız, işveren çıkarlarına hizmet eden sarı sendikaların iç yüzünü anlatır.
D) Umutsuzdu, yalnızdı, hali yoktu; canı çok yanıyordu günlerden beri.
E) Birlikte çalışalım yalnız önce bazı konularda anlaşalım.


Çözümü

B'de — sıfattır (yalnız / kız)
C'de — "sadece" anlamıyla kullanıldığı için edattır.
D'de — ek eylem almış bir isimdir.
E'de — "yalnız" sözcüğü burada iki cümleyi bağlayarak bağlaç göreviyle kullanılmış.
A'da ise eylemsinin anlamını durum yönüyle belirttiği için zarftır.
Cevap A


I. Güzel günlerin yaklaştığını söyleyelim
   Dört yanımızı kollayarak
II. Bursa iyi, Bursa güzel
    Bursa için destan yazılır
III. En güzel günündeyiz takvimin
    Ve ela gözlü yağmurla beraber
IV. Şu anda mümkün ve güzel olan tek bir şey vardır
     Yanarak sevmek seni  
V. Eşi yok bir güzeli sevdi beğendi gönlüm
    Kıskanır kendi gözümden yine kendi gönlüm

9. Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangisinde "güzel" sözcüğü durum zarfı olarak kullanılmıştır? 
A) I     B) II     C) III      D) IV      E) V 


Çözümü

I'de — Sıfattır. "...güzel / günler"
II'de — İsimdir. "...Bursa güzel(dir)"
III'de — Sıfattır. "güzel günündeyiz..."
V'de — İsimdir.
IV'de ise eylemsinin anlamını durum yönünden belirttiği için durum zarfıdır.
Cevap D

10. Aşağıdaki cümlelerde geçen soru sözcüklerinden hangisi zarf  görevinde  kullanılmamıştır?  
A) Kadıncağız onların niçin böyle insanlık dışı hareketlere giriştiklerini anlayamadı.
B) Ailesini nasıl perişan ettiğini anlatan bölümler, okuyucuda çarpıcı bir etki bırakıyor.
C) İnsanlık uğruna, memleket yoluna yürüyen on binlere katılmayı ne kadar isterdim.
D) Yıllar sonra işsiz kalınca evde ne varsa satmaya başladı.
E) Cılavuz’a giderek oradaki köy enstitüsü imtihanına neden çağrılmadığını öğrenmeye çalıştı.


Çözümü

D şıkkındaki "ne" sözcüğü soru zamiri olarak kullanılmıştır.
Cevap D


11. Aşağıdaki pekiştirme sözcüklerinden hangisi zarf olarak kullanılmıştır?
A) Bırakılmış olacaksın bir kırda yapayalnız
    Akşam yıldızının gözünden başka bir görenin yok
B) Mavi, masmavi bir ışık
    Ortasında yüzmekteyim.
C) Gönül sarayı bomboş
     Beklenen sultan hani?
D) Önce upuzun, sonra kesik saçın vardı
     Tenin buğdaysı, boyun bir başak kadardı.
E) Ki yemyeşil bir dağ üstünden,
     Her şeyi gören Tanrı'ya şükür


Çözümü

B'de — masmavi (ışık) sıfat
C'de — yüklem görevindeki "bomboş" ek eylem almış bir isim
D'de — upuzun (saçın) sıfat
E'de — yemyeşil (dağ) sıfat
A şıkkında ise "yapayalnız" (bırakılmış) zarf görevindedir.
Cevap A


12. "Akşam" sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde zaman zarfı olarak  kullanılmamıştır?
A) 
Gecekondularda akşam duvarda gölgeleri
     Büyür büyür de düşleriyle geç vakte dek

B) Canan ki gündüzleri gelmez
     Akşam görünür havz üzerinde
C) Ne sabahtır bu mavilik ne akşam!
     Uyandırmayın beni, uyanamam
D) Akşam çiçekler uykuya yattı,
     Sardı karşı kıyıları karanlık
E) Suna'mın başka köye gelin gittiği akşam
    Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla


Çözümü

C'de "akşam" sözcüğü isim olarak kullanılmıştır.
Cevap C


13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yer-yön zarfı kullanılmamıştır?
A) Sürüne sürüne dışarı çıktı
     Kıvrıklı ateşte pençeleri
B) Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri
     Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri
C) Daha daha daha yukarı
    Yıldızlara uçalım demiş
D) Gittim ileri, döndüm geri;
     Geçtim bir rüzgar gibi
E) Bundan ötesi yalan
    Allı yalan, pullu yalan


Çözümü

E'de "ötesi" sözcüğü isim olarak kullanılmış. Başka bir ifadeyle eylem ya da eylemsinin yerini ya da yönünü belirtmemiş.
Cevap E


14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sözcük türü olarak diğerlerinden farklıdır?
A) İnsani duyguları çok güzel yansıtan hikayede olaylar adı verilmeyen bir köyde geçer.
B) Gerçi ona pek yüz vermemiştir, ama gidişine de üzülmüştür.
C) Mehmet Efendi’nin yüzünden, gitgide daha çok perişan olurlar.
D) Fakir baba; bir çuval buğday, biraz öteberi karşılığı küçük kızını bu adama verir.
E) En başarılı öğrenciye ödül verilecekmiş.


Çözümü

A,B,C ve E şıklarındaki altı çizili sözcüklerin türü zarftır:
A'da — "çok" kendi türünden bir sözcüğün (güzel) anlamını miktar yönünden,
B'de — "pek" eylemin anlamını miktar yönünden,
C'de — "daha" kendi türünden bir sözcüğün (çok) anlamını miktar yönünden belirtmiştir.
E'de — "en" sıfatın (başarılı) anlamını derecelendirmiştir.
D'de ise "biraz" sözcüğü belgisiz sıfattır.
Cevap D


15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daha” sözcüğü farklı türde bir belirteçtir?
A) Vaktiyle gururunu kırıp keşke Hüsniye’yi alsaydı, şimdi daha şefkatli, daha anlayışlı bir eşe sahip olacaktı.
B) Hikayedeki yalnız adam portresi, sebep ve sonuç bağlantılarıyla daha belirginleşir.
C) Yazınızı daha okuyamadım, akşam belki okurum.
D) Benzerlerini, daha kötü durumda olanları düşünmek bile teselli edemez onu.
E) Alay başka yere taşınınca azalan yiyeceklerden ötürü, çekişmeler daha çetin olur.


Çözümü

"Daha" A,B,D ve E şıklarında miktar (ölçü, nicelik) zarfı olarak kullanılmış. C'de ise "henüz" anlamıyla eylemin zamanını belirttiği için zaman zarfıdır.
Cevap C


16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?
A) Sana gerçekten niçin kimyager veya doktor olmadığını mı sordu?
B) Hangi konularda yazabileceğime kim karar verecek?
C) Aslında bu hayatta ne kadar yalnız olduğumuzu anlıyoruz, böyle zamanlarda.
D) Bu kadar zaman neden bizi hiç aramadın?
E) Siparişlerin ne zaman geleceğini biliyor musun?


Çözümü

A'da soru zarfı var (niçin) ancak cümlede soru anlamı soru eki ile sağlanmış.
B'de soru anlamı soru zamiri (kim) ile sağlanmış.
C'de soru zarfı (ne kadar) var ancak cümlede soru anlamı yok.
E'de "ne zaman" soru zarfıdır ancak soru anlamı soru eki ile sağlanmış.
Cevap D


17. Aşağıdakilerin hangisinde “ancak” sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır? 
A) Bu çocuğa ancak babası söz geçirebiliyor.
B) Bir şey demedi ancak alnındaki çizgi gittikçe derinleşti.
C) Bu koşullar altında oraya ancak yarın varabiliriz.
D) Aradığını ancak bu kitapta bulabilirsin.
E) Çoğu sözünüze katılıyorum ancak bir konuda itirazım var.


Çözümü

"Ancak" cümledeki kullanımına göre bağlaç, edat ve zarf olarak kullanılabilir.
A ve D şıklarında "sadece" anlamıyla kullandığı için edattır.
B ve E şıklarında iki cümleyi bağladığı için bağlaçtır.
C'de ise sınırlama zarfı olarak kullanmıştır.
Cevap C

I. Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek.
II. İki yanlış bir doğru etmez.
III. Doğru söz katarından belli olur.
IV. Kara Bayram'a göre en doğru davranış şehre göç etmekti.
V. Kesişen iki doğru arasındaki açı formülünü bilmek lazım.
18. "Doğru" sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde zarf olarak kullanılmıştır?
A) I-II       B) I-IV      C) III-IV      D) II-V      E) III-V

Çözümü

II. ve V. cümlede isim
III.cümlede sıfat
I. ve IV. cümlelerde ise zarf olarak kullanılmış.
Cevap B

I. Bir akşam yemeğiyle başlayan hikâye, Alişan'ın sürpriz ziyaretinin ardından son bulur.
II. Bir zamanlar, İstanbul’da iken sevdiği Lale ile evlenmiş olsaydı belki kurtulurdu.
III. Şairin konuşması, eserin zevkle okunan en güzel parçasıdır.
IV. Çoğunlukla iyi tanıdığı çevreyi anlatan yazarın hikâyelerinde yaşanmışlık izlenimi ağır basar.
V. Akrabaların artan geçim sıkıntıları, zamanla İlyas'ı da paraca zor durumlara düşürür.
19. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri zarf olarak kullanılmıştır?
A) I ve III     B) I ve V     C) II ve III     D) II ve IV     E) IV ve V


Çözümü

I.cümlede "akşam"— isim
II.cümlede ihtimal bildiren "belki" — durum zarfı
III.cümlede "güzel" — niteleme sıfatı
IV.cümlede "iyi" — durum zarfı
V.cümlede "zor" — nitele sıfatı
Cevap D

20. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili zarf farklı bir sözcük türünün anlamını belirtmiştir?
A) Çocuğun kendisi gibi yetim büyümesini istemeyen Ayşe, doktorun evlilik teklifini  hemen kabul etti.
B) Tombalaya başlamaları bir olaydır, çok da uzun sürer oyun. 

C) Ankara’da iş bulamaz, dönüp geldiği İstanbul’da da uzun süre işsiz dolaşır.
D) Hafiften yağan karda işleyen taksilere üzgün ve kırgın bakan faytoncuyla göz göze geldi. E) Hayatını gündüz kahvelerde gece de meyhanelerde geçiriyordu.


Çözümü

A,B,C ve E şıklarında altı çizili sözcükler eylemin anlamını çeşitli yönlerden belirtirken D'de eylemsinin anlamını belirtmiş.
Cevap D

Sayfanın çözümsüz hali için tıklayınız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Desteğiniz bizim için önemli. Daha iyi içerikler üretebilmemiz için hem "Takip Et" butonuna tıklayarak hem de yorumlarınızla bize destek olabilirsiniz. Ayrıca sayfaya daha rahat ulaşmak için sayfamızı sık kullanılanlar klasörüne eklemeyi unutmayınız.